Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Vedoucí Ústavu fyziky a adresa

Vedoucí ústavu:

Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.
tel. 54114 7650
e-mail: chobola@dp.fce.vutbr.cz

Označení ústavu pro interní potřebu:
2220 - FYZ

Adresa:
Žižkova 511/17
602 00 Brno

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

telefon: 54114 7651
fax: 54114 7666
e-mail: phys@dp.fce.vutbr.cz