Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Odborné semináře doktorandů Ústavu fyziky FAST VUT

Cílem seminářů je výměna zkušeností mezi doktorandy a učiteli ve vědeckovýzkumné oblasti.

Hlavní směry zaměření

 • nedestruktivní testování a diagnostika stavebních materiálů a konstrukčních prvků akustickými metodami
 • fluktuační vlastnosti pevných látek
 • šumová spektroskopie
 • nedestruktivní testování poruch, degradace a spolehlivost elektronických materiálů a součástek

Uskutečnilo se:

 • 15.2.2019
  • Ing. Kristýna Timčaková - Monitorování a analýza koroze výztuže železobetonu užitím akustických metod
 • 2.12.2018
  • Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. - Využití střídavého elektrického pole pro posouzení fyzikálních vlastností vybraných  stavebních materiálů
 • 1.10.2018
  • Mgr. Jan Martinek, Ph.D. - Využití modelování a bílého šumu ve stavební akustické defektoskopii
 • 23.4.2017
  • Ing. Ladislav Carbol - Měření akustických vlastností stavebních materiálů pomocí pseudonáhodné sekvence
 • 26.5.2015
  • Ing. Daniela Štefková - Využití akustických metod pro analýzu betonu a železobetonu namáhaného zvýšenou teplotou
 • 23.5.2013
  • Ing. Kristýna Šamárková - Monitorování a analýza koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích akustickými metodami
 • 29.11.2010
  • Dr. Milan Markovič - Posouzení bezpečnostních vlivů některých elektronických zařízení na lidský organismus
 • 2.6.2009
  • Mgr. Libor Topolář - Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí akustické emise
 • 24.10.2008
  • Mgr. Jana Bílková - Studie vlivů parametrů betonu na šíření mechanických vln použitím metody odezvy na mechanické namáhání
  • Ing. Michal Matysík - Vyhodnocení nelineárních jevů u akustické emise
 • 7.2.2008
  • Mgr. Jana Bílková - Studie vlivů parametrů betonu na šíření mechanických vln použitím metody odezvy na mechanické namáhání
  • Mgr. Markéta Štefková - Experimentální studium elektromagnetické a akustické emise při mechanickém zatěžování konstrukčního materiálu EXTREN
 • 15.6.2007
  • Mgr. Miroslav Luňák - Model a simulace impedanční spektroskopie kompozitních materiálů
  • Mgr. Ivo Kusák - Nedestruktivní sledování stavebních materiálů metodou impedanční spektroskopie.
  • Mgr. Libor Topolář - Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí akustické emise
 • 15.1.2007
  • Ing. Daniel Foltýn - Charakterizace elektromagnetického mikroklimatu v pobytových prostorech
  • Mgr. Marie Chrástová - Analýza signálu akustické emise generovaného při tepelném namáhání stavebních prvků metodou Wavelet
  • Mgr. Iveta Plšková - Využití frekvenční inspekce pro posouzení mrazuvzdornosti keramické dlažby
  • Ing. Petr Smékal - Studium nízkofrekvenčních elektromagnetických polí v obytném i pracovním prostředí
 • 29.11.2006
  • Mgr. Ivo Kusák - Impedanční spektroskopie cementového tmele s různými stupni kapilárních pórů
  • Ing. Jiří Skala - Optimalizace využití metody Impact-echo jako nástroje pro posouzení stavu koroze železobetonových dílců
  • Mgr. Libor Topolář - Nedestruktivní měření betonu při tuhnutí pomocí akustické emise
 • 22.5.2006
  • Mgr. Jana Bílková - Studie vlivů parametrů betonu na šíření mechanických vln použitím metody odezvy na mechanické namáhání
 • 31.11.2005
  • Mgr. Miroslav Luňák - Model a simulace impedanční spektroskopie kompozitních materiálů
  • Mgr. Ivo Kusák - Nedestruktivní sledování stavebních materiálů metodou Impedanční spektroskopie
  • Mgr. Markéta Štefková - Experimentální studium elektromagnetické a akustické emise při mechanickém zatěžování konstrukčního materiálu EXTREN
  • Ing. Michal Matysík - Vyhodnocení nelineárních jevů u akustické emise
 • 14.10.2005
  • Mgr. Petra Trebuláková - Využití akustické emise pro posouzení mrazuvzdornosti pálených a betonových střešních krytin
  • Mgr. Jan Martinek - Numerická simulace akustických kmitů v materiálu
 • 31.3.2004
  • Ing. Bronislav Bechník - Vliv vlhkosti na energetickou bilanci staveb
 • 26.11.2003
  • Mgr. Jan Martinek - Numerická simulace mechanických kmitů ve stavebních materiálech
  • Doc. RNDr. Zdeněk Weber, CSc. - Poznámky k historii akustické emise
 • 23.10.2003
  • Mgr. Petra Mikulková - Využití akustické emise pro posouzení mrazuvzdornosti pálených a betonových střešních krytin
  • Mgr. Petr Benešovský - Statická elektřina ve vnitřních prostorách budov
  • Ing. Josef Stryk - Korelace akustické emise a poškození železobetonu vlivem koroze ocelové výztuže
  • Ing. Daniel Foltýn - Optimalizace elektromagnetického mikroklimatu budov
 • 18.9.2003
  • Mgr. Marie Pálková
  • Ing. Bronislav Bechník - Vliv vlhkosti na energetickou bilanci staveb
 • 23.4.2003
  • Mgr. Marie Pálková
  • Ing. Bronislav Bechník - Vliv vlhkosti na energetickou bilanci staveb

Stránku udržuje: Mgr. Jan Martinek, PhD.