Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Rozpis laboratorních úloh, CB054 - Aplikovaná fyzika (V), labortoř Z169

Poř. č.
studenta

1.měř.

2.měř.

3.měř.

4.měř.

5.měř.

6.měř.

7.měř.

8.měř.

9.měř.

1 11.1 11.4 11.7 12.2 9.3 11.2 11.5 11.8 9.1
2 11.1 11.4 11.7 12.2 9.3 11.2 11.5 11.8 9.1
3 11.2 11.5 11.8 9.1 11.1 11.3 11.6 12.1 9.3
4 11.2 11.5 11.8 9.1 11.1 11.3 11.6 12.1 9.3
5 11.3 11.6 12.1 9.3 11.2 11.4 11.7 12.2 11.1
6 11.3 11.6 12.1 9.3 11.2 11.4 11.7 12.2 11.1
7 11.4 11.7 12.2 11.1 11.3 11.5 11.8 9.1 11.2
8 11.4 11.7 12.2 11.1 11.3 11.5 11.8 9.1 11.2
9 11.5 11.8 9.1 11.2 11.4 11.6 12.1 9.3 11.3
10 11.5 11.8 9.1 11.2 11.4 11.6 12.1 9.3 11.3
11 11.6 12.1 9.3 11.3 11.5 11.7 12.2 11.1 11.4
12 11.6 12.1 9.3 11.3 11.5 11.7 12.2 11.1 11.4
13 11.7 12.2 11.1 11.4 11.6 11.8 9.1 11.2 11.5
14 11.7 12.2 11.1 11.4 11.6 11.8 9.1 11.2 11.5
15 11.8 9.1 11.2 11.5 11.7 12.1 9.3 11.3 11.6
16 11.8 9.1 11.2 11.5 11.7 12.1 9.3 11.3 11.6
17 12.1 9.3 11.3 11.6 11.8 12.2 11.1 11.4 11.7
18 12.1 9.3 11.3 11.6 11.8 12.2 11.1 11.4 11.7
19 12.2 11.1 11.4 11.7 12.1 9.1 11.2 11.5 11.8
20 12.2 11.1 11.4 11.7 12.1 9.1 11.2 11.5 11.8
21 9.1 11.2 11.5 11.8 12.2 9.3 11.3 11.6 12.1
22 9.1 11.2 11.5 11.8 12.2 9.3 11.3 11.6 12.1
23 9.3 11.3 11.6 12.1 9.1 11.1 11.4 11.7 12.2
24 9.3 11.3 11.6 12.1 9.1 11.1 11.4 11.7 12.2

 

STUDIJNÍ LITERATURA

  1. Prof. RNDr.Tomáš Ficker,Dr.Sc. - Fyzikální praktikum II, skripta FAST VUT v Brně, 2006
  2. 9.2 Frekvenční analýza zvuku, http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/martinek/frekvanalzvuku.pdf, záložka "Studium", Studijní materiály
  3. 9.3 Doba dozvuku v místnosti, http://www.fce.vutbr.cz/fyz/ficker.t/navod.pdf
  4. 11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla http://fyzika.fce.vutbr.cz/file/kusak/1_tepelne_cerpadlo_navrh_navodu.pdf, záložka "Studium", Studijní materiály
  5. 13.5 Konfokální mikroskopie, http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-konfokal-mikroskopie, záložka "Studium", Studijní materiály

K vytištění: Rozpis laboratorních úloh, CB54 - Aplikovaná fyzika (V), labortoř Z169