Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Osnova Aplikovaná fyzika, CB55, obor E, LS

FYZIKA CB55 – LETNÍ SEMESTR

Magistři oboru E, Aplikovaná fyzika, CB55
Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Vlnění

 1. Rovnice výchylky
 2. Vlnová rovnice
 3. Rychlost a intenzita vlnění

Akustika

 1. Základní akustické veličiny
 2. Subjektivní síla zvuku
 3. Akustika místnosti
 4. Propustnost a tlumivost stěn
 5. Doba dozvuku

TERMIKA

 

Teplota a teplo

 1. Roztažnost pevných a kapalných látek, namáhání konstrukcí
 2. Stavová rovnice plynů
 3. Základy kinetické teorie plynů

Termodynamika

 1. První termodynamický zákon
 2. Měrné teplo, kalorimetrická rovnice
 3. Adiabatické a polytropické děje
 4. Druhý termodynamický zákon

Vlastnosti soustav

 1. Přechod mezi kapalným a plynným skupenstvím
 2. Přechod mezi pevným a kapalným skupenstvím
 3. Sublimace
 4. Vzduch, parametry pro mikroklima

Zdroje a šíření tepla

 1. Zdroje tepla, spalné teplo a výhřevnost paliv
 2. Způsoby šíření tepla
 3. Základní pojmy vedení tepla, stacionární vedení tepla stěnami
 4. Přestup tepla na rozhraní dvou prostředí
 5. Stacionární vedení tepla válcovou plochou

Fotometrie

 1. Fotometrie a osvětlení

LITERATURA

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika
Koktavý B.: Kmity a vlnění
Schauer P.: Akustika
Schauer P.: Termika a záření