Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Studijní literatura z fyziky pro kombinované studium

 Základní literatura:

 1. Koktavý B.: Mechanika hmotného bodu
  Učební text pro studenty distančního a denního studia
  CERM Brno, 1995, VUTIUM Brno, 1998
  Dostupnost: fakultní prodejna
 2. Martinek J.: M03 - Mechanika tuhého tělesa
  Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia
  31.1.2008
  https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp
 3. Šikula J., Vašina P.: Mechanika tuhých těles
  Učební text pro studenty distančního a denního studia
  VUT Brno, 1995, 1999
  Dostupnost: Knihovnické informační centrum FAST 
 4. Chobola Z., Juránková V.: M04 - Mechanika deformovatelných těles
  Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia
  5.10.2004
  https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp
 5. Pazdera L.: M05 - Mechanické kmitání a vlnění
  Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia
  9.12.2005
  https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp

Doporučená literatura:

 1. D.Halliday, R.Resnick, J. Walker: Fyzika, Část 1 a 2, Mechanika, VUTIUM Brno a PROMETHEUS Praha, 2000
 2. Binko Jaroslav, Kašpar Ivan : Fyzika stavebního inženýra, SNTL Praha, 1983

Literatura je k dispozici v Knihovnickém informačním centru FAST