Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
AFM mikroskopie (atomic force microscopy)

AFM mikroskopie

AFM mikroskopie (prezentace)

Návod pro obsluhu AFM - česky

Návod pro obsluhu AFM - anglicky

Návod 1 - Trojrozměrná rekonstrukce povrchu.pdf

Návod 2 - Morfologická analýza nano struktury.pdf

Mikroskopie skenujici sondou.pdf