Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Vítáme vás na stránkách Ústavu fyziky Stavební fakulty VUT v Brně

 

Fyzika je základ všech věd, pojednává o energii, hmotě, prostoru a času. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, například v biologii, fyziologii nebo medicíně.

Snahou Ústavu fyziky na Stavební fakultě VUT v Brně je přispět k naplnění výše uvedených slov. Dáváme přednost praktické výuce, logickému studiu a modernímu myšlení. Našim cílem není studenta potrápit, ale obohatit ho o poznatky a aplikační znalosti, které ve svém dalším studiu a v praxi uplatní.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ       
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV FYZIKY
TEL: 54114 7651
FAX: 54114 7666
E-MAIL: phys@dp.fce.vutbr.cz