Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Vítáme vás na stránkách Ústavu fyziky Stavební fakulty VUT v Brně

 

Obecné Informace pro studenty

Zápočty budou konané distančně u předmětů: BB002, GB03, CB001, CB052, CB054, CB055
Zkoušky budou konané distančně u předmětů: CB001, CB052, CB054, CB055, DB61
Zkoušky budou konané prezenčně s omezeními stanovenými fakultou u předmětů: BB002, GB03, DB01
___________________________________

Vážení účastníci Jarních přípravných kurzů na Fakultě stavební,

 

vzhledem k omezením, která v současné době na fakultě platí a tedy nedostatečnému časovému prostoru, již letos nebudou pokračovat přípravné kurzy: Fyziky, Matematiky a Des. geometrie. Je nám to upřímně líto, ale nic jiného nám bohužel nezbývá.

Žádost o vratku poměrné částky ve výši 700 Kč žádejte do 1. 6. 2020 na těchto emailových adresách:

vratky za kurz fyziky: kalova.l@fce.vutbr.cz

vratky za kurzy matematiky a dg: vlckova.a@fce.vutbr.cz

V žádosti uveďte, prosím, číslo účtu, na který mají být prostředky zaslány. Upozorňuji, že tento účet musí být stejný jako ten, ze kterého jste nám platbu posílali.

____________________________________________

 

Fyzika je základ všech věd, pojednává o energii, hmotě, prostoru a času. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, například v biologii, fyziologii nebo medicíně.

Snahou Ústavu fyziky na Stavební fakultě VUT v Brně je přispět k naplnění výše uvedených slov. Dáváme přednost praktické výuce, logickému studiu a modernímu myšlení. Našim cílem není studenta potrápit, ale obohatit ho o poznatky a aplikační znalosti, které ve svém dalším studiu a v praxi uplatní.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ       
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV FYZIKY
TEL: 54114 7651
FAX: 54114 7666
E-MAIL: phys@dp.fce.vutbr.cz