Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Pedagogické zaměření Ústavu fyziky

Ústav zajišťuje výuku povinného předmětu

Fyzika

ve všech oborech denního a distančního studia Stavební fakulty, předmětu

Stavební fyzika

v doktorském studiu, volitelných předmětů

Fyzika látek,
Aplikovaná termomechanika,
Automatizace měření na PC,
Modelování fyzikálních procesů a
Fyzikální základy měřících metod ve stavebnictví

a v celoživotním vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání

Aktualní soupis předmětů zajišťovaných Ústavem fyziky FAST VUT najdete na strankách Stavení fakulty.