Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Výzkumné zaměření Ústavu fyziky
  • Fyzikální a měřící metody ve stavebnictví
  • Automatizace měření a řízení experimentu počítačem
  • Měření fyzikálně-technických vlastností stavebních látek a konstrukcí
  • Speciální vibro-akustická měření laboratorní i terénní
  • Nedestruktivní zkušebnictví metodou akustické emise (AE)
  • Nedestruktivní zkušebnictví metodou impedanční spektroskopie
  • Studium stochastických jevů v polovodičích
  • Aplikace polovodičů v interdisciplinárních oborech
  • Spolupráce při řešení vědeckovýzkumných úkolů odborných ústavů
  • Výzkum magnetického a elektromagnetického pole v rámci stavební ekologie