flag
Ustav fyziky
Přehled pracovníků, kteří působili na Ústavu fyziky FAST VUT v Brně v minulosti
  Jméno od do od do
Profesoři Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc. 15.09.1958 31.08.2000    
Docent Doc. Ing .Jaroslav Binko, CSc. 01.07.1958 30.09.1980    
Doc. RNDr. Jiří Macur, CSc. 01.09.1982 30.09.1985    
Doc. RNDr. Jiří Šimoník, CSc. 01.11.1957 31.08.2000    
Doc. RNDr. Zdeněk Weber, CSc. 01.02.1958 31.08.2000    

Odborní asistenti
RNDr.Václav Božek, CSc. 01.10.1973 30.10.1975    
RNDr. Eleonora Čermáková, CSc 01.10.1968 31.12.2006    
RNDr. Marie Kučerovská 08.10.1960 31.08.1971    
RNDr. Věra Musilová, CSc. 01.10.1976 14.09.1988    
RNDr. Hana Navarová, CSc. 01.09.1961 31.08.2004    
RNDr. Zdeněk Tomášek 01.09.1957 31.08.1958 01.10.1961 31.07.1979