flag
Ustav fyziky
Přehled pracovníků Ústavu fyziky FAST VUT v Brně
Zařazení Jméno Telefon e-mail
Profesor: Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. 541147650 chobola@dp.fce.vutbr.cz
Prof. RNDr. Tomáš Ficker, DrSc. 541147661 ficker.t@fce.vutbr.cz
Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. 541147657 pazdera.l@fce.vutbr.cz
Docent: Doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. 541147663 ivo.kusak@vut.cz
Doc. Mgr. Jan Martinek, Ph.D. 541147653 honza@dp.fce.vutbr.cz
Doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D. 541147664 Libor.Topolar@vutbr.cz
Odborný asistent: Ing. Vlasta Juránková, CSc. 541147652 jurankova.v@fce.vutbr.cz
Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D. 541147656 lunak.m@fce.vutbr.cz
Ing. Michal Matysík, Ph.D. 541147664 matysik.m@fce.vutbr.cz
Mgr. Iveta Plšková, PhD. 541147655 plskova.i@fce.vutbr.cz
Technický a odborný pracovník: Ivan Dvořák 541147660 dvorak.i@fce.vutbr.cz
Sekretářka: Lenka Kalová 541147651 kalova.l@fce.vutbr.cz
Prac. děln. povolání: Pavel Kropáček 541147658 kropacek.p@fce.vutbr.cz
Jana Žvátorová
Doktorand stipendista: Ing. Richard Dvořák 541147665 dvorak.r1@fce.vutbr.cz
Ing. Michaela Hoduláková 541147665 hodulakova.m@fce.vutbr.cz
Vojtěch Maxera vojtech.maxera@vut.cz
Ing. Daniela Štefková 541147655 stefkova.d@fce.vutbr.cz
Ing. Kristýna Timčaková-Šamárková 541147655 samarkova.k@fce.vutbr.cz
Externí pracovník: Prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc. 541147659 koktavy@dp.fce.vutbr.cz
Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc. 541147657 marta@dp.fce.vutbr.cz
Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc. 541147654 schauer@dp.fce.vutbr.cz