Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Základní údaje o těchto WWW stránkách

Autoři:

Programování: Pavel Schauer
Web disajn: Pavel Schauer
Obsah: Pavel Schauer, Miroslav Luňák

 


Poděkování:

Autor stránek děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě těchto stránek. Zejména děkuje za vyplňování on-line formulářů, přes které se dodávají data do této prezentace. Autor dále děkuje za dodání textových a obrázkových podkladů pro obsahovou přípravu stránek.

Stránky jsou optimalizovány pro:

rozlišení: dynamické od 1024*800
barvy: High Color(32bit a vyšší)
kódování: UTF-8

Doporučené www prohlížeče:

Všechny, které podporují css styly (class a ID), vrstvy (layers), ...
Mozilla, Firefox, Netscape a další na jádře Gecka
Maxton, MyIE2
MS Internet Explorer 5 a vyšší
Konqueror
Opera

Stránky spravuje:

Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D., kontakt: lunak@dp.fce.vutbr.cz