Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Kalkulačka metodou nejmenších čtverců

krok1

Zadejte symbol proměnné x                   Zadejte jednotku proměnné x   
Zadejte symbol proměnné y   Zadejte jednotku proměnné y
Zadejte počet dvojic x, y      nejméně 5  
oddelovac

potvrdit