Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Vítáme vás na stránkách Ústavu fyziky Stavební fakulty VUT v Brně

 

Vysoké učení technické v Brně v reakci na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ruší od 11. března 2020 prezenční výuku, a to do odvolání. Bližší informace je uvedena na webu VUT.

https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/aktuality/informace-dekana-fast-vut-studentkam-a-studentum-fast-vut-6820

Týká se to i Jarních přípravných kurzů na Fakultě stavební, které mají proběhnout v šesti výukových blocích (předměty: Fyzika, Matematika, Des. geometrie).

Proběhl zatím jeden termín: 7. 3. Termíny, které jsou pozastaveny  (14. 3., 21. 3, 28. 3., 4. 4. a 18. 4.) mohou být – po odvolání nařízení – nahrazeny těmito termíny: 25. 4., 16. 5., 23. 5., 30. 5., případně lze využít i pozastavených termínů. O změně situace budeme na stránkách obou ústavů obratem informovat.

 

___________________________________________________________________________________

 

Fyzika je základ všech věd, pojednává o energii, hmotě, prostoru a času. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, například v biologii, fyziologii nebo medicíně.

Snahou Ústavu fyziky na Stavební fakultě VUT v Brně je přispět k naplnění výše uvedených slov. Dáváme přednost praktické výuce, logickému studiu a modernímu myšlení. Našim cílem není studenta potrápit, ale obohatit ho o poznatky a aplikační znalosti, které ve svém dalším studiu a v praxi uplatní.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ       
FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV FYZIKY
TEL: 54114 7651
FAX: 54114 7666
E-MAIL: phys@dp.fce.vutbr.cz