Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Výuka Fyziky I (BB01) v zimním semestru I. ročníku kombinovaného studia FAST VUT v Brně ve školním roce 2014/2015

Na počátku semestru je nutné zaregistrování studentů k předmětu ve fakultním intranetu ( ID záznamu:  73990, 1. povinné soustředění) – nezaregistrovaní studenti nebudou moci získat zápočty a skládat zkoušky. Stejným způsobem je požadováno přihlašování studentů k nepovinným konzultacím  (které budou realizovány formou přednášek), k 2. povinnému soustředění, k zápočtu a ke zkoušce (po vypsání jenotlivých termínů na intranetu FAST).

Soustředění

  1. První povinné soustředění proběhne v pátek 19. 9. 2014 (14,00 – 15,50 hod), v učebně Z240 v budově FAST VUT  Žižkova 17.
    Náplň soustředění: Úvodní informace a organizační pokyny
    Osnova předmětu
    Návod k řešení vybraných příkladů z kontrolních testů.
  2. Druhé povinné soustředění (v rozsahu 4 hodin) proběhne ve studentských laboratořích Z104 a Z169 v měsíci lednu 2015. Informace o náplni soustředění budou sděleny dne 19.9.2014. Soustředění je povinné pro všechny studenty kombinovaného studia a je požadováno přihlášení studentů na intranetu FAST.

Získání zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování 4 testů, absolvování soustředění ve fyzikální laboratoři a odevzdání 2 vypracovaných protokolů z odměřených laboratorních úloh, absolvování  dvou nepovinných konzultací.

Zkouška

Zkouška z předmětu Fyzika I (BB01) má tři části: a) 4 příklady (písemné zpracování-60 min), b) 4 teoretické otázky (písemné zpracování-45 min), c) ústní část zkoušky. Každý příklad i teoretická otázka se hodnotí max. 10 body.  Z každé písemné části (příklady a teorie) je třeba získat min. 20 bodů.
Zkušební termíny budou vypsány na fakultním intranetu, ve zkouškovém období zimního semestru  od 5.1.2015 do 6.2.2015 a v termínu stanoveném pro plnění zbývajících studijních povinností ve školním roce 2014/2015.
Garant výuky
Garantem pro zabezpečení výuky Fyziky I (BB01) byla stanovena (vede soustředění, konzultuje, opravuje testy a zkouší):
Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.
Ústav fyziky FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
Tel.č.: 541 147 657
E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz
Sekretariát Ústavu fyziky:
Tel.č.: 541 147 651

V Brně dne 18.9.2014
Na webu publikováno: 18.9.2014

Podřazené stránky:

Osnova BB01 - kombinované studium (Požadovaný rozsah látky)
Kontrolní testy BB01 kombinované studium
Studijní literatura z fyziky pro kombinované studium