Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Rozpis laboratorních úloh - CB055 Aplikovaná fyzika (E)

ROZPIS LABORATORNÍCH ÚLOH CB055 - Aplikovaná fyzika (E)

Pořadové číslo 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření
1 11.1 11.8 11.7 11.3
2 11.1 11.8 11.7 11.3
3 11.2 11.5 11.1 11.8
4 11.2 11.5 11.1 11.8
5 11.3 11.6 11.2 11.5
6 11.3 11.6 11.2 11.5
7 11.8 11.7 11.3 11.6
8 11.8 11.7 11.3 11.6
9 11.5 11.1 11.8 11.7
10 11.5 11.1 11.8 11.7
11 11.6 11.2 11.5 11.1
12 11.6 11.2 11.5 11.1
13 11.7 11.3 11.6 11.2
14 11.7 11.3 11.6 11.2

Seznam laboratorních úloh

11.1 Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem
11.2 Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
11.3 Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou
11.5 Stanovení cejchovní křivky termočlánku
11.6 Stanovení cejchovní křivky termistoru
11.7 Stanovení cejchovní křivky termodiody
11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla

Studijní literatura

  1. Prof. RNDr. Tomáš Ficker, Dr.Sc. - Fyzikální praktikum II, skripta FAST VUT v Brně, 2006
  2. Úloha 9.2 Frekvenční analýza zvuku http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-termika-akustika
  3. Úloha 9.3 Doba dozvuku v místnosti http://www.fce.vutbr.cz/fyz/ficker.t/navod.pdf
  4. Úloha11.8 Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-termika-akustika
  5. Úloha11.9 Lokalizace infrazáření termokamerou a zjištění součinitele prostupu tepla http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-infrazareni-a-u-faktor
  6. Úloha13.5 Konfokální mikroskopie http://fyzika.fce.vutbr.cz/studium-studijni-materialy-konfokal-mikroskopie

K vytištění: Rozpis laboratorních úloh předmětu CB55 Aplikovaná fyzika (E)