Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Výuka v angličtině - informace pro studenty 1. ročníku, mající zájem absolvovat anglickou výuku fyziky.

Vedoucí Ústavu fyziky Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. nabízí všem studentům 1. ročníku možnost navštěvovat výuku Fyziky BB01 vyučovanou v anglickém jazyce tímto způsobem:

  1. návstěva přednášek fyziky v angličtině - jedná se o přednášky předmětu Fyzika BB01 určené akreditovanému studiu Stavební inženýrství s vyučovacím jazykem angličtina, studijní skupina P-BA1VS1. Tuto přednášku je možné současně navštěvovat i v češtině. Přednáška v anglickém jazyce se koná každý čtvrtek od 10:00 do 11:50 hodin na Ústavu fyziky - Žižkova 17, posluchárna Z 108.
  2. návštěva laboratorních cvičení z fyziky v angličtině - jedná se o laboratorní cvičení předmětu Fyzika BB01 určené akreditovanému studiu Stavební inženýrství s vyučovacím jazykem angličtina. Na účasti je třeba se dohodnout s vyučujícími (Prof.Ing. Luboš Pazdera, CSc. a Mgr. Martinek Jan, Ph.D). Laboratorní cvičení v angličtině se koná každou středu od 18.00 do 19.50 hodin na Ústavu fyziky - Žižkova 17, v posluchárna Z 169.