Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Rozpis laboratorních úloh z fyziky pro ZS 2018/2019 - kurz BB001 pdf Příloha  
Pořad. číslo Číselná označení úloh
1. měř. 2. měř. 3. měř. 4. měř. 5. měř. 6. měř. 7. měř. 8. měř 9. měř
1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11
2 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11
3 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
4 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
5 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2
6 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2
7 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2
8 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2
9 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1
10 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1
11 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1
12 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1
13 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3
14 7.9 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3
15 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5
16 7.10 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5
17 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6
18 7.11 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6
19 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7
20 7.12 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7
21 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8
22 7.2 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8
23 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
24 8.2 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
25 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10
26 7.1 8.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

Studijní literatura: Prof. RNDr.Tomáš Ficker, DrSc.: Fyzikální praktikum I, CERM, Brno 2006

Seznam laboratorních úloh

7.1 Stanovení optické mohutnosti čoček sférometrem
7.2 Stanovení plošného obsahu přímou metodou a planimetrem
7.3 Stanovení hustoty pevných látek přímou metodou a na hydrostatických vahách
7.5 Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou
7.6 Tenzometrické a mechanické měření modulu pružnosti v tahu z průhybu statickou metodou
7.7 Stanovení modulu pružnosti v tahu z příčných kmitů tyče
7.8 Stanovení modulu pružnosti ve smyku přímou metodou
7.9 Stanovení modulu pružnosti ve smyku dynamickou metodou
7.10 Stanovení místního tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
7.11 Stanovení momentu setrvačnosti z doby kmitu fyzického kyvadla
7.12 Stanovení momentu setrvačnosti tělesa pomocí torzních kmitů
8.1 Stanovení povrchového napětí kapalin
8.2 Stanovení viskozity Stokesovým viskozimetrem
13.1 Experimentální sledování strukturních změn betonových vzorků při statickém zatěžování tahem za ohybu metodou akustické emise
13.2 Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou impact-echo
13.3 Testování struktury keramických vzorků (intaktních a degradovaných) metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie

Časové rozvržení laboratorního cvičení (BB01)

1.   týden: návody
2.   týden: měření
3.   týden: měření
4.   týden: měření
5.   týden: konzultace, náhradní měření
6.   týden: měření
7.   týden: měření
8.   týden: měření
9.   týden: měření
10. týden: měření
11. týden: měření
12. týden: písemka, konzultace, náhradní měření
13. týden: zápočet