Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Vstupní data pro úlohy z mechaniky (laboratoř Z104)

 

= (282,0 ± 0,1) g