Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Osnova BB001 - Mgr. Luňák
 1. Úvod
   1. Fyzikální veličiny, jednotky a rovnice
   2. Vektorový počet ve fyzice
 1. Mechanika hmotného bodu a tuhého tělesa
  1. Kinematika hmotného bodu
   1. Pohyb hmotného bodu, poloha, rychlost, zrychlení
   2. Přímočarý pohyb
   3. Obecný pohyb, vektorový popis
   4. Kruhový pohyb
   5. Vrhy
     
  2. Dynamika hmotného bodu
   1. Základní veličiny dynamiky
   2. Newtonovy zákony
   3. Pohyb v neinerciálních soustavách
   4. Řešení pohybové rovnice
   5. Mechanická práce a výkon
   6. Kinetická energie
   7. Potenciální energie (obecná, gravitační, oscilátoru)
   8. Impuls síly
   9. Moment síly a moment hybnosti, souvislost momentu síly a momentu hybnosti
   10. Zákon zachování hybnosti, srážky
     
  3. Dynamika tuhého tělesa
   1. Hmotnost a hybnost, těžiště, vnitřní a vnější síly soustavy hmotných bodů (SHB)
   2. I. a II. impulsová věta
   3. Tuhé těleso (TT), těžiště, rovnováha tuhého tělesa
   4. Posuvný, otáčivý a kombinovaný pohyb TT
   5. Energie TT
   6. Moment setrvačnosti TT
   7. Pohybová rovnice při otáčení TT
   8. Práce a výkon při otáčení TT
 1. Mechanika tekutin
  1. Hydrostatika
   1. Vlastnosti kapalin, povrchové napětí
   2. Tlak v kapalině (vnější a hydrostatický, Pascalův zákon, Eulerova rovnice)
   3. Archimedův zákon
   4. Atmosférický tlak
     
  2. Hydrodynamika
   1. Pohyb kapaliny, průtok, rovnice kontinuity
   2. Objemové hustoty energie kapaliny, Bernoulliova rovnice
   3. Věta o hybnosti kapaliny, dynamické účinky kapalin
 1. Kmity
  1. Mechanické kmity
   1. Základní pojmy mechanického kmitání
   2. Volné kmity harmonického oscilátoru
   3. Energie harmonického oscilátoru
   4. Tlumené kmity
   5. Nucené kmity
   6. Skládání mechanických kmitů

Studijní materiály:
 

Tištěná literatura:
Koktavý B.: Mechanika hmotného bodu, VUTIUM Brno, 1998
Šikula J.: Mechanika tuhých těles, CERM Brno, 2001
Chobola Z., Juránková V.: Mechanika deformovatelných těles, CERM Brno, 2000
Koktavý B.: Mechanické kmity a vlnění, CERM Brno, 1999
Horák Z., Krupka F.: Fyzika, svazek 1, SNTL, 1976
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, část 1, Vutium, Prometheus, 1997
Studijní moduly v pdf:
Koktavý B.: Modul 1: Kinematika hmotného bodu, CERM Brno, 2005
Koktavý B.: Modul 2: Dynamika hmotného bodu, CERM Brno, 2005
Chobola Z., Juránková V.: Modul 3: Mechanika tuhých těles, CERM Brno, 2005
Chobola Z., Juránková V.: Modul 4: Mechanika deformovatelných těles, CERM Brno, 2004
Pazdera L.: Modul 5: Mechanické kmity, CERM Brno, 2005
Pazdera L.: Modul 6: Mechanické vlnění, CERM Brno, 2005