Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Publikační činnost Ústavu fyziky FAST VUT od roku 1992
Filtr nastaven/nastavit na část příjmení autora:
(diakritika ani velikost písmen nerozhodují)

Books or chapters in book

[1] Čermáková E.: Stacionární magnetické a nízkofrekvenční ELM pole v pracovním i obytném prostředí od mechanických i elektrických rozvodů. Stavební kniha 2001 - vnitřní prostředí budov, ČKAIT, Praha, 2001, 93-105, ISBN 80-7293-023-0

Papers in periodicals

[1] Pazdera L., Topolář L., Mikulášek K., Smutný J., Hoduláková M., Chobola Z., Seelmann H.: Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method. MATEC Web of Conferences 1 [107] 2017, 1-7, ISSN 2261-236X
[2] Timčaková K., Matysík M., Chobola Z.: The Possibilities of NUS and Impact-echo Methods for Steel Corrosion Monitoring in Concrete. Materiali in tehnologije 50 [4] 2016, 565-570, ISSN 1580-2949
[3] Chobola Z., Luňák M., Vaněk J., Hulicius E., Kusák I.: Low- frequency noise measurements used for quality assessment of GaSb based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Journal of Electrical Engineering 66 [4] 2015, 226-230, ISSN 1335- 3632
[4] Matysík M., Plšková I., Chobola Z.: Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long- standing Frost Resistance of Ceramic Tiles. Materiali in tehnologije 49 [4] 2015, 639-643, ISSN 1580- 2949
[5] Štefková D., Timčaková K., Chobola Z.: Impact-echo Method for Non-destructive Testing of High temperature degraded Cement- based Composite. Advanced Materials Research 2015 [1124] 2015, 301-306, ISSN 1022-6680
[6] Chobola Z., Štefková D., Šamárková K.: The Use Acoustic Methods for Non-destructive Testing of High-temperature-degraded Cement-based Composite. Applied Mechanics and Materials 446-447 [1] 2014, 1395-1399, ISSN 1662-7482
[7] Kusák I., Luňák M., Chobola Z.: Non-Destructive Tracking of Structural Changes of Concrete Mixtures During Thermal Stress. Applied Mechanics and Materials 2014 [1] 2014, 152-155, ISSN 1660-9336
[8] Kusák I., Luňák M., Chobola Z., Timčaková K.: Thermal Stress of Building Materials Containing Plasticizer Characterized by Alternating Electric Field. Applied Mechanics and Materials 2014 [1] 2014, 149-152, ISSN 1660-9336
[9] Kusák I., Luňák M., Chobola Z., Tupý M., Sotiriadis K.: Characterization of Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate by Alternating Electric Field. Advanced Materials Research 2014 [1] 2014, 207-211, ISSN 1022-6680
[10] Luňák M., Kusák I., Chobola Z.: Dielectric Properties of Concrete Specimens after Heat Stress. Applied Mechanics and Materials 446-447 [1] 2014, 1389-1393, ISSN 1662-7482
[11] Matysík M., Plšková I., Chobola Z.: Estimation of Impact-Echo Method for the Assessment of Long-term Frost Resistance of Ceramic Tiles. Advanced Materials Research 2014 [07] 2014, 285-288, ISSN 1022-6680
[12] Šamárková K., Chobola Z., Štefková D.: Using of Impact-echo Methods to Assessment of Reinforced Concrete Structures Corrosion. Applied Mechanics and Materials 446-447 [1] 2014, 1400-1404, ISSN 1662-7482
[13] Šamárková K., Chobola Z., Štefková D.: The Corrosion Status of Reinforced Concrete Structure Monitoring by Impact-echo Method. Advanced Materials Research 875-877 [1] 2014, 445-449, ISSN 1022-6680
[14] Šamárková K., Chobola Z., Štefková D., Kusák I.: Impact-Echo Methods to Assessment Corrosion of Reinforced Concrete Structures. Applied Mechanics and Materials 2014 [1] 2014, 268-271, ISSN 1660-9336
[15] Šamárková K., Štefková K., Chobola Z.: Monitoring of Reinforced Concrete Structure Corrosion by Using Impact- Echo Method. Advanced Materials Research 2014 [1] 2014, 239-242, ISSN 1022- 6680
[16] Štefková D., Tupý M., Sotiriadis K., Šamárková K., Chobola Z.: High-temperature Degradation of Mortar Containing Rubber Aggregates and EVA Binder Evaluated by Impact-echo Method. Applied Mechanics and Materials 627 [1] 2014, 272-275, ISSN 1660-9336
[17] Štefková D., Tupý M., Sotiriadis K., Timčaková K., Chobola Z.: Non-destructive Acoustic Testing of High-temperature Degraded Composite Cementations Materials Containing Rubber Aggregates and Ethylen Vinyl Acetate Polymer Binder. Advanced Materials Research 2014 [1000] 2014, 334-338, ISSN 1022-6680
[18] Štefková D., Tupý M., Šamárková K., Chobola Z., Sotiriadis K., Petránek V.: Use of Impact-echo Method to Test High-temperature Degraded Cementitious Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic Polymer Binder. Advanced Materials Research 897 [11] 2014, 238-241, ISSN 1662-8985
[19] Chobola Z., Lunak M., Vanek J., Barinka R.: Low-frequency noise, microplasma and electroluminescence measurements as faster tools to investigate quality of monocrystalline-silicon solar cells. Optical Engineering 52 [5] 2013, 021203-1-21208, ISSN 0091-3286
[20] Kusak I., Lunak M., Koktavy B., Schauer P.: Tracking of Concrete Hardening by Means of Impedance Spectroscopy. Materials, Methods & Technologies 3 [part 1] 2012, 328-337, ISSN 1313-2555
[21] Vanek J., Dolensky J., Chobola Z., Lunak M.: Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c-Si Solar Cells. Advanced batteries, accumulators and fuel cells (ABAF 12) 40 [1] 2012, 177-185, ISSN 1938-5862
[22] Vaněk J., Dolenský J., Chobola Z., Luňák M., Poruba A.: Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c-Si Sollar Cell Characterization.. International Journal of Photoenergy 2012 [1] 2012, 1-5, ISSN 1110-662X
[23] Vaněk J., Dolenský J., Chzobola Z., Luňák M., Poruba A.: Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c-Si Sollar Cell Characterization.. International Journal of Photoenergy 2012 [1] 2012, 1-5, ISSN 1110-662X
[24] Plšková I., Chobola Z., Matysík M.: Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method. Ceramics-Silikáty 55 [2] 2011, 176-182, ISSN 0862-5468
[25] Plšková I., Chobola Z., Matysík M.: Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors. Transactions on transport sciences 3 [1] 2010, 23-28, ISSN 1802-971X
[26] Schauer P.: Noise spectroscopy of shallow traps in CdTe crystals. ElectroScope 2010 [3] 2010, 55-59, ISSN 1802-4564
[27] Kusak I., Lunak M., Pazdera L., Schauer P.: Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. The e-Journal of Nondestructive Testing 2009 [3] 2009, 117-122, ISSN 1435-4934
[28] Plšková I., Matysík M., Chobola Z.: Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. ndt.net 2009 [1] 2009, 333-340, ISSN 1435-4934
[29] Ficker T., Len A., Cmelík R., Lovicar L. Martišek D., Němec P.: Fracture surfaces of porous materials. Europhysics Letters 2007 [10] 2007, 1600-1604, ISSN nezadáno
[30] Ficker T., Len A., Němec P.: Notes on hydrated cement fractals investigated by SANS. Journal of Physics D: Applied Physics 40 [7] 2007, 4055-4059, ISSN nezadáno
[31] Chobola Z., Hasse L., Spiralski L.: 1/f noise as a diagnostic tool for non-destructive testing of silicon solar cells. Elektronika 2006 [1] 2006, 48-49, ISSN 0033-2089
[32] Ficker T.: Electrification of human body by walking. Journal of Electrostatics 2006 [3] 2006, 10-16, ISSN issn
[33] Ficker T.: Charging by walking. Journal of Physics D: Applied Physics 2006 [11] 2006, 410-417, ISSN issn
[34] Korenska M., Chobola Z., Sokolar R., Mikulkova P., Martinek J.: Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of fired roof tiles. Ceramics Silikáty 2006 [3] 2006, 185-192, ISSN 0862-5468
[35] Korenska M., Chobola Z., Sokolar R., Plskova I., Martinek J.: Frequency inspection as an assessment tool for the resistance of ceramic tiles. NDT Welding Bulletin 2006 [2006] 2006, 22-27, ISSN 1213-3825
[36] Chobola Z., Juránková V., Vaněk J., Hulicius E., Šimeček T., Alibert C., Rowllard Y., Werner R.: Noise spectroscopy measurement of 2.3 um CW GaSb based laser diodes. Elektronika 2 2005 [2] 2005, 70-73, ISSN 0033-2089
[37] Ficker T.: Electrostatic microdischarges on the surface of electrets. Journal of Physics D: Applied Physics 38 [1] 2005, 483-489, ISSN issn
[38] Chobola Z., Hasse L., Šikula J., Spiralski L.: Noise spectroscopy of Semiconductor Parth I. Elektronika 1 2004 [1] 2004, 22-25, ISSN 0033-2089
[39] Chobola Z., Hasse L., Šikula J., Spiralski L.: Noise spectroscopy of Semiconductor Parth II. Elektronika 2 2004 [2] 2004, 7-11, ISSN 0033-2089
[40] Smutny J, Pazdera L: New techniques in analysis of dynamic parameters of rail fastening. INSIGHT 46 [10] 2004, 612-615, ISSN 1354-2575
[41] Vaněk J., Chobola Z., Hasse L.: Effect of illumination on noise of Silicon solar cells. Elektronika 5 2004 [5] 2004, 16-17, ISSN 0033-2089
[42] Chobola Z., Růžička Z., Hasse L.: Low frequency noise and DLTS as silicon solar cell characterization tools. Elektronika Poland 43 [6] 2002, 32-33, ISSN 0033-2089
[43] Čermáková, E.: Elektrické podlahové vytápění z pohledu emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole. Tepelná ochrana budov 5 [6] 2002, 38-40, ISSN 1213-0907
[44] Čermáková, E., Matuš, J.: Nízkofrekvenční elektromagnetické pole v kabině strojvedoucího lokomotivy na elektrifikované železniční trati. Nová železniční technika 10 [1] 2002, 8-12, ISSN 1210-3942
[45] Čermáková, E., Matuš, J.: Studium nízkofrekvenčních elektromagnetických polí na elektrifikovaných tratích ČD. Vědeckotechnický sborník ČD 2002 [14] 2002, 109-119, ISSN 1211-2321
[46] Kořenská M., Pazdera L., Smutný J., Kořenská M: Detecting Failureof Sandwich Plate with hourdis by Using of impulse response Analysis. NDT Bulletin Welding, 2002 [2] 2002, 31-34, ISSN 1213-3825
[47] Pospíšil K., Kořenská M., Pazdera L., Stryk J.: Možnosti diagnostiky koroze výztuže mostních konstrukcí metodou akustické emise,. sborník přednášek, SANACE 12 [1] 2002, 66-70, ISSN 1211-3700
[48] Sikula J., Koktavy P., Korenska M., Pavelka J., Sedlakova V., Lokajicek T.: Kinetics of the Cracks Creation in Granite Under Ramp Loading. NDT Welding Bulletin 2002 [2/2002] 2002, 17-20, ISSN 1213-3825
[49] Bílková J.: Kontrola mostních konstrukcí pomocí AE. Sborník odborného semináře doktorského studia 3 [1] 2001, 9-10, ISSN 1212-927
[50] Chobola Z.: Impulse noise in silicon solar cells. Microelectronics Journal 32 [9] 2001, 707-711, ISSN 0026-2692
[51] Chobola Z.: Noise as a tool for non-destructive testing of single-crystal silicon solar cells. Microelectronics Reliability 41 [12] 2001, 1947-1952, ISSN 0026-2714
[52] Chobola Z., Ibrahim A.: Noise and scanning by locac illumination as Reliability estimation for silicon solar cells.. Fluctuations and Noise Letters 1 [1] 2001, 21-26, ISSN ISSN0219-4775
[53] Ficker T, Macur J, Pazdera L, Kliment M, Filip S: Simplified digital acquisition of microdischarge pulses. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 8 [2] 2001, 220-227, ISSN 1070-9878
[54] Ficker T., Macur J., Pazdera L., Kliment M., Filip S.: Simplified digital acquisition of microdischarge pulses. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 8 [2] 2001, 220-228, ISSN 1070-9878
[55] Ibrahim A., Chobola Z.: Effect illumination 1/f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells. Elektronika Poland 1 [12] 2001, 92-96, ISSN 0000-0000
[56] Schauer P., Sikula J., Moravec P.: Transport and Noise properties of CdTe(Cl) Crystals. Microelectronics Reliability 41 [3] 2001, 431-436, ISSN 0026-2714
[57] Tanuma N., Yasukawa S., Yokokura S., Hashiguchi S., Sikula J., Matsui T., Tacano M.: Electron cyclotron resonance plasma etching of n-SiC and evaluation of Ni/n-SiC contacts by current noise measurements. Japanese Journal of Applied Physics 40 [6A] 2001, 3979-3984, ISSN 0021-4922
[58] Ficker T.: Normalized multifractal spectra within the box-counting method. Czechoslovak Journal of Physics 50 [3] 2000, 389-403, ISSN 0011-4626
[59] Ficker T., Macur J., Kliment M., Filip S., Pazdera L.: New system for digital acquisition of microdischarge pulses and its employment in statistical analyses. Journal of Electrical Engineering 51 [9-10] 2000, 240-248, ISSN 1335-3632
[60] Korenska M.: NDT in the Civil Engineering Faculty of the Brno University of Tecnology. INSIGHT 42 [9] 2000, 578-580, ISSN 1354-2575
[61] Rocak D., Belavic D., Hrovat M., Sikula J., Koktavy P., Pavelka J., Sedlakova V.: Low-frequency noise of thick-film resistors as quality and reliability indicator. Microelectronics Reliability 41 [4] 2000, 531-542, ISSN 0026-2714
[62] Tacano M., Ando M., Shibasaki I., Hashiguchi S., Sikula J., Matsui T.: Dependence of Hooge parameter of InAs heterostructure on temperature. Microelectronics Reliability 40 [11] 2000, 1921-1924, ISSN 0026-2714
[63] Ficker T.: Electrostatic discharges and multifractal analysis of their Lichtenberg figures. Journal of Physics D: Applied Physics 32 [3] 1999, 219-226, ISSN 0021-8980
[64] Ficker T.: Unconventional multifractal formalism and image analysis of natural fractals. Czechoslovak Journal of Physics 49 [10] 1999, 1445-1459
[65] Weber Z.: Testování modelu speciálního železobetonového monolitického příčníku metodou akustické emise. NDT Welding Bulletin 1999 [2] 1999, 37-38, ISSN 1210-7034
[66] Ficker T.: Nestacionární měření tepelné vodivosti pevných látek. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 43 [4] 1998, 308-313, ISSN 0032-2423
[67] Pazdera L., Smutný J.: Analýza signálů s využitím transformace Wavelet. Stavební obzor 7 [7] 1998, 214-219, ISSN 1210-4027
[68] Weber Z., Kořenská M., Pazdera L.: Time-frequency analysis of mechanical quantities employing wavelet transformation. Acta Mechanica Slovaca 2 [1998] 1998, 227-230, ISSN 1335-2393
[69] Weber Z., Kořenská M., Pazdera L.: Testování únosnosti kotevních prvků v betonu metodou akustické emise. CNDT Bulletin 4 [4] 1998, 23-26, ISSN 1210-7034
[70] Zednicek T., Sikula J., Hruska P., Koktavy B., Vasina P., Koktavy P., Hashigushi S.: Polarization and fluctuation characteristics of tantalum solid electrolyte capacitors. Quality And Reliability Engineering International 14 [2] 1998, 73-77, ISSN 0748-8017
[71] Ficker T.: Tenzometrické měření modulu pružnosti. Matematika - fyzika - informatika [7] 1997, 87-95, ISSN 1210-1761
[72] Pazdera L.: Empirical model for the low-frequency noise of hot-carrier degraded submicron LDD MOSFET´s. Electron device letters 5 [2] 1997, 480-482, ISSN 0741-3106
[73] Simoen E., Vasina P., Sikula J., Claeys C.: Empirical model for the low-frequency noise of hot-carrier degraded submicron LDD MOSFET's. IEEE Electron Device Letters 18 [10] 1997, 480-483, ISSN 0741-3106
[74] Ficker T.: A non-stationary method for the measurement of the thermal conductivity of solids in student laboratories. European Journal of Physics 17 [6] 1996, 307-310, ISSN 0143-0807
[75] Čermáková E.: Magnetická pole nízkých kmitočtů s netepelnými účinky - faktor ovlivňující vnitřní klima budov. TZB - Haustechnik 3 [6] 1995, 11-13, ISSN 1210 - 356X
[76] Čermáková E.: K problematice ozonové vrstvy. Československý časopis pro fyziku 45 [3] 1995, 240-241, ISSN 0009-0700
[77] Ficker T.: Fractal Statistics of Partial Discharges with Polymeric Samples. Journal of Applied Physics 78 [9] 1995, 5289-5295, ISSN 0002-9505
[78] Ficker T.: Fraktalni objekty I. Ceskoslovensky casopis pro fyziku 43 [] 1993, 172-182, ISSN 0009-0700
[79] Ficker T.: Fraktalni objekty II. Ceskoslovensky casopis pro fyziku 43 [] 1993, 182-187, ISSN 0009-0700
[80] Chobola Z.: Impulsní šum logických integrovaných obvodů typu MH 7400. Československý častopis pro fyziku 92 [42A, 5/6] 1992, 551-555, ISSN 0000-0000
[81] Ficker T.: Amplitude Distribution Statistics of Acoustic Emission Signals. Canadian Journal of Physics 70 [8] 1992, 640-642, ISSN 0008-4204
[82] Ficker T.: Strain Gauge Measurements within the School Laboratory Practice. Strain 1992 [] 1992, 39-44
[83] Chobola Z., Šikula J.: Teplotní závislost šumu stabilizačních diod KZ 260. Elektrotechnický časopis 41 90 [10] 1990, 793-799, ISSN 0013-578x
[84] Chobola Z., Kuběna J., Pína B.: Vliv krystalografických poruch na transportní a šumové charakteristiky tyristorů. Elektrotechnický časopis 39 88 [4] 1988, 298-303, ISSN 0013-578x
[85] Šikula J., Čermáková E.: Přijímací zkoušky z fyziky na Stavební fakultu, VUT v Brně. Matematika a fyzika ve škole 18 [1] 1987, 51-56, ISSN xxxxx-xxxxx
[86] Chobola Z., Synek S.: Anylýza vlastností lavinových fotodiod s heterostrukturou. Jemná mechanika a optika 31 [4] 1986, 105-106, ISSN 0000-0000
[87] Chobola Z., Synek S.: Studium šumových vlastností kvaternárních fotodiod na bázi GaAsInP. Jemná mechanika a optika 29 [11] 1984, 313-314, ISSN 0000-0000
[88] Chobola Z., Šikula J., Šimeček T., Hulicius E., Roskovcová L.: Degradační procesy luminiscenčních diod z GaAs:Si. Elektrotechnický časopis 35 [8] 1984, 607-612, ISSN 0013-578x
[89] Čermáková E., Musilová V., Nešpůrek S.: Studium šumu v organických látkách. Knižnice odborných a vědeckých spisů, VUT v Brně 1984 [B -97] 1984, 95-105, ISSN xxxxx-xxxxx
[90] Schauer P., Čermáková E.: Generačně - rekombinační šum v čistém germaniu. Knižnice odborných a vědeckých spisů, VUT v Brně 1984 [B - 97] 1984, 117-124, ISSN 0000-0000
[91] Sikula J., Vasina P., Musilova V., Chobola Z., Rottbauer M.: 1/f Noise In GaAS Schottky Diodes. Physica Status Solidi A-Applied Research 84 [2] 1984, 693-696, ISSN 0031-8965
[92] Binko J., Čermáková E., Kořenská,M., Navarová H., Šikula J., Vašina P., Weber Z.: Modernizace cvičení a samostatného studia fyziky na stavebních fakultách. Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT Brno 1981 [B] 1981, 15-21, ISSN xxxxx-xxxxx
[93] Chobola Z., Synek S.: Fotodiody řady SP 100. Jemná mechanika a optika 26 [3] 1981, 74-76, ISSN 0000-0000
[94] Chobola Z., Synek S.: Rychlá fotodioda BPYP 44. Sdělovací technika 29 [5] 1981, 169-170, ISSN 0000-0000
[95] Chobola Z., Šikula J.,: Impulsní šum germaniových a křemíkových fotodiod. Acta Polytechnica ČVUT Praha 1980, I. , I [5] 1980, 103-104, ISSN 0322-510
[96] Schauer F., Schauer P.: Electric field forming and ageing processes in evaporated system with As2Se3. Acta Physica Slovaca 26 [3] 1976, 185-193, ISSN 0323-0465
[97] Schauer F., Schauer P.: Vliv rozhraní na přenos náboje tenkovrstvým systémem kov-As2Se3-kov. Sborník VAAZ řada B 1975 [3] 1975, 36-52, ISSN 621-315-592
[98] Čermáková E. (Schmidtová), Talský A.: Měření mikroparametrů pochodňového výboje impedanční vlnovodovou metodou. Folia - Physica 1967 [5] 1967, 49-58, ISSN xxxxx-xxxxx

Papers in conference proceedings

[1] Dvořák R., Chobola Z., Kusák I.: Acoustic non-destructive testing of high temperature degraded concrete with comparison of acoustic impedance. in: 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers, 20.-23.4.2018, Gdansk, ed. by Gdansk University of Technology, 2018, 79-80, ISBN 978-83-60261-61
[2] Dvořák R., Chobola Z., Hela R., Bodnárová L.: Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves. in: Advanced Engineering Technology III. Materials Science Forum, 2017, ed. by IETP Association, 2017, 270-274, ISBN 978-3-0357-1157
[3] Dvořák R., Luňák M., Chobola Z., Hela R., Bodnárová L.: Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16. in: Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, 14.-16.4.2017, ed. by IETP Association, 2017, 196-200, ISBN 978-94-6252-370
[4] Pazdera L., Dvořák R., Hoduláková M., Topolář L., Mikulášek K., Smutný J., Chobola Z.: Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation. in: Sanace a rekonstrukce staveb 2017, 2017, Praha, ed. by České vysoké učení technické v Praze, 2017, 108-113, ISBN 978-80-01-06347
[5] Carbol L., Matysík M., Chobola Z., Dvořák R.: Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods. in: Sborník 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, 28.-30.9.2016, ed. by Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016, 52-57, ISBN 978-961-94088-0
[6] Dvořák R., Luňák M., Chobola Z., Hela R.: Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/16. in: Sborník 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, 2016, ed. by Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016, 70-75, ISBN 978-961-94088-0
[7] Kusák I., Luňák M., Chobola Z.: Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods. in: ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek, 31 May – 2 June 2016 Černá Hora, Czech Republic, ed. by Research Institute for building materials, 2016, 271-276, ISBN 978-80-87397-23
[8] Luňák M., Kusák I., Chobola Z.: Carbon admixtures influence on the electrical properties of slag mortars focusing on alternating conductivity and permittivity. in: Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering, 31 May – 2 June 2016 Černá Hora, Czech Republic, ed. by Research Institute for building materials, 2016, 236-240, ISBN 9788087397237
[9] Pazdera L., Topolář L., Mikulášek K., Smutný J., Seelmann H., Šimonová H., Chobola Z.: Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method. in: Sborník 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY, 28.-30.9.2016, ed. by Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016, 172-177, ISBN 978-961-94088-0
[10] Štefková D., Timčaková K., Chobola Z.: Verification of High-temperature Stress of Cement-based Composite by Impact-echo Method. in: Experimental Stress Analysis 2015, 1.6.2015, Český Krumlov, ed. by Czech Technical University in Prague, 2015, 423-426, ISBN 978-80-01-05735
[11] Timčaková K., Štefková D., Chobola Z.: The Application Impact- echo Method to Detect Corrosion of Steel Reinforcement Due to Carbonation of Concrete. in: Experimental Stress Analysis 2015, 2015, Český Krumlov, ed. by Czech Technical University in Prague, 2015, 438-441, ISBN 978-80-01-05735
[12] Vaněk J., Chobola Z., Luňák M.: Low- Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With, Very High Efficiency. in: 16th ABAF International Conference proceeding, 2015, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2015, 144-146, ISBN 978-80-214-5109
[13] Chobola Z.; Luňák M.; Vaněk J.; Hulicius E.: Quality Assessment of GaAs Laser Diodes with InAs quantum dots layer by Low- Frequency Noise Measurements. in: Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM, 2014, Belgrade, Serbie, ed. by MIEL Serbie, 2014, 349-352, ISBN 978-1-4799-5297
[14] Stojan R., Vaněk J., Chobola Z., Frantík O.: Polarization Phenomenon Related to Luminescence of Silicon Solar Cell. in: EU PVSEC 2014 Proceedings, 2014, Amsterdam, Netherlands, ed. by WIP, 2014, 1191-1193, ISBN 3-936338-34- 5
[15] Štefková D., Timčaková K., Chobola Z.: Acoustic Method for Testing of High-Temperature-Degraded Cement- Based Composite Materials. in: 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE), 2014, Dresden, Germany, ed. by German Society for Non-Destructive Testing, 2014, 1-6, ISBN 978-3-940283-63
[16] Štefková D., Tupý M., Sotiriadis K., Timčaková K., Chobola Z.: ysoce teplotní degradace maltových kompozitů obsahujících částice pryže a Eva polymeru testovaných pomocí metody Impact- echo. in: Defektoskopie 2014, 2014, Praha, ed. by ČNDT, 2014, 129-134, ISBN 978-80-214-5018
[17] Štefková D., Tupý M., Sotiriadis K., Timčaková K., Chobola Z.: High-temperature degradation confirmed by Impact- echo Method tested on Cementations Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic or Ethylene Vinyl Acetate Polymer Binder. in: XIth European Conference on NDT. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2014, Brno, ed. by ČNDT, 2014, 1-5, ISBN 978-80-214-5018
[18] Timčaková-Šamárková K., Chobola Z.: Kontrola stavu železobetonových konstrukcí s využitím akustické metody nedestruktivního testování. in: Defektoskopie 2014, 2014, Praha, ed. by ČNDT, 2014, 135-141, ISBN 978-80-214-5035
[19] Timčaková-Šamárková K., Chobola Z.: nspection Condition of Reinforced Concrete Structures Using Acoustic Method of Non- Destructive Testing. in: XIth European Conference on NDT. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2014, Brno, ed. by ČNDT, 2014, 1-6, ISBN 978-80-214-5018
[20] Timčaková-Šamárková K., Chobola Z., Štefková D.: Acoustic Testing of Reinforced Concrete Structure Corrosion. in: 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE), 2014, Dresden, Germany, ed. by German Society for Non-Destructive Testing, 2014, 1-6, ISBN 978-3-940283-63
[21] Vaněk J., Šimonová L., Šturm M., Chobola Z.: Assessment of photovoltaic power plant functionality during winter condition in Czech republic. in: 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition, 2014, Amsterdam, Netherlands, ed. by WIP, 2014, 2932-2935, ISBN 3-936338-34- 5
[22] Vaněk J., Zimáková J., Šturm M., Chobola Z.: Causes of photovoltaic modules destruction analysis. in: Proceedings of 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2014, Amsterdam, Netherlands, ed. by WIP, 2014, 3190-3193, ISBN 3-936338-34- 5
[23] Chobola Z., Luňák M., Juránková V., Vaněk J., Bařinka R.: Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline-silicon solar cells. in: Proc. of SPIE 2012, 16-19 April 2012, Brussels, ed. by SPIE USA, 2012, 843129-1-843134, ISBN 9780819491237
[24] Chobola Z., šamárková K.: Comparison of Impact-echo method with results by monitoring of electrical resistance during corrosion of reinforced concrete. in: proc. of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing, 12.-15.9.2012, Granada, Spain, ed. by University of Granada, 2012, 1-7, ISBN 978-84-615-9941
[25] Luňák M., Chobola Z., Vaněk J., Hulicius E.: Low Noise as a Diagnostic Tool for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy. in: Proc. of MIEL 2012, 13-16 May 2012, Niš, Serbia, ed. by Electron Devices Society, 2012, 343-346, ISBN 9781467302357
[26] Schauer P.: Current and noise characterization of CdTe crystal under monochromatic illumination. in: 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice, 5.12.2012, Brno, ed. by AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012, 125-131, ISBN 978-80-7204-823-6
[27] Schauer P.: Transport and noise effective mobilities in illuminated CdTe crystal. in: EDS 2012 Proceedings, 28.6.2012, Brno, ed. by IMAPS CZ&SK, 2012, 343-348, ISBN 978-80-214-4539-0
[28] Vanek J., Dolenský J., Chobola Z., Luňák M., Poruba A.: Noise spectroscopy and microplasma analysis c-Si solar cells differing emitter formation. in: 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 5-9 September 2011, Hamburg, Germany, ed. by WIP, 2011, 1442-2886, ISBN 3-936338-27-2
[29] Chobola Z., Luňák M., Vaněk J., HuliciusE.: Noise as Characterization for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy. in: Semiconductor Lasers and Laser Dynamics IV, 12-16 April 2010, ed. by SPIE, 2010, 77202C-1-77208, ISBN 978-0-8194-8193
[30] Vaněk J., Dolenský J., Chobola Z., Luňák M.: Comparison of Noise Spectroscopy Analyze and Microplasma Noise Sources. in: 27th International Conference on Microelectonics MIEL 2010, 16-19 May 2010, Niš, Serbia, ed. by Institute of Electrical and Electronics Eng., INC., 2010, 469-473, ISBN 978-1-4244-7198
[31] Plšková I., Matysík M., Chobola Z.: Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. in: Conference proceedings, 1-3.9.2009, Ljubljana, Slovenia, ed. by Slovenian Society for Non-destructive testing, 2009, 333-340, ISBN 978-961-90610-7
[32] Chobola Z., Luňák M., Hulicius E.: Low frequency noise and I-V characteristic as characterization tools for single-mode VCSEL laser diode. in: Physical and Material Engineering 2008, September 9 - 11, 2008, Šerlišský mlýn, ed. by Czech Technical University in Prague, 2008, 135-137, ISBN 978-80-01-04102
[33] Dolenský J., Vaněk J., Jandová K., Kazelle J., Chobola Z.: Comparison of noise spectroscopy analyze and microplasma noise sources. in: Physical and Material Engineering 2008, September 9 - 11, 2008, Šerlišský mlýn, ed. by Czech Technical University in Prague, 2008, 129-134, ISBN 978-80-01-04102
[34] Dolenský J., Vaněk J., Jandová K., Kazelle J., Chobola Z.: Correlations between noise spectroscopy analyze and microplasma noise sources. in: International Scientific Conference, 4. 5.12.2008, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 1-8, ISBN 978-80-227-2979
[35] Kořenská M., Chobola Z., Plšková I., Martinek J., Sokolář R.: Evaluation of Ceramic Tiles Frost Resistance Using Frequency Inspection Method. in: 11 th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 11.-14.5.2008, Istanbul, Turecko, ed. by Turkeri A., 2008, 1-8, ISBN 978-975-561-330
[36] Kusak I., Lunak M., Pazdera L., Schauer P.: Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. in: Defektoskopie 2008, 03.11.2008, ed. by BETIS, 2008, 117-122, ISBN 978-80-214-3759
[37] Luňák M., Chobola Z., Hulicius E.: Noise as a characterization tool for single-mode VCSEL laser diode. in: 6th Workshop NDT 2008, 26.11.2008, Brno, ed. by FAST VUT Brno, 2008, 70-73, ISBN 978-80-7204-610
[38] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M.: Laboratorní úlohy nedestruktivního testování stavebních prvků na Ústavu fyziky Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. in: Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, 3.6.2008. Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 124-125, ISBN 978-80-227-2887
[39] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M.: Laboratorní úlohy testování stavebních prvků metodou impact-echo na ÚFYZ FAST VUT v Brně. in: Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, 3.6.2008. Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 126-252, ISBN 978-80-227-2887
[40] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M.: Laboratorní úlohy testování stavebních prvků metodou nelineární spektroskopie na ÚFYZ FAST VUT v Brně. in: Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, 3.6.2008. Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 128-131, ISBN 978-80-227-2887
[41] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M.: Laboratorní úlohy využívající metody akustické emise na ÚFYZ FAST VUT v Brně. in: Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, 3.6.2008. Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 132-135, ISBN 978-80-227-2887
[42] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M., Smutný J.: Aplication on non-destructive testing at FAST VUT Brno. in: International Scientific Conference, 4. 5.12.2008, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 3/1-12, ISBN 978-80-227-2979
[43] Pazdera L., Kořenská M., Chobola Z., Smutný J.: Laboratorní výuka vybraných metod nedestruktivního zkoušení na VUT v Brně, Fakultě stavební, Ústavu fyziky. in: Defektoskopie 2008, 4.-6.11.2008, Brno, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2008, 177-180, ISBN 978-80-214-375-
[44] Plšková I., Chobola Z., Matysík M., Martinek J.: Detection of the response parameter change prior before and after realization of the frost-thawing test on ceramic tiles. in: 28th European Conference on Acoustic Emission Testing, 17. - 19.9.2008, Krakow, Polsko, ed. by Cracow University of Technology, 2008, 322-327, ISBN 978-83-7242-478
[45] Plšková I., Kucharczyková B., Matysík M., Chobola Z.: Nedestruktivní testování vzorků z lehkého betonu metodou Impact-Echo. in: Defektoskopie 2008, 4.-6.11.2008, Brno, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2008, 181-186, ISBN 978-80-214-3759
[46] Plšková I., Matysík M., Chobola Z., Kořenská M.: Research on acoustic emission methods for nondestrukctive testing of ceramic tiles. in: Physical and Material Engineering 2008, September 9 - 11, 2008, Šerlišský mlýn, ed. by Czech Technical University in Prague, 2008, 94-99, ISBN 978-80-01-04102
[47] Skala J., Chobola Z.: Investigation of armature corrosion with Impact-echo method by sideway position impact and sideqay placed sensor. in: Physical and Material Engineering 2008, September 9 - 11, 2008, Šerlišský mlýn, ed. by Czech Technical University in Prague, 2008, 112-116, ISBN 978-80-01-04102
[48] Skala J., Chobola Z.: Investigation of 6 mm armature corrosion with impact-echo method by longitudial placed sensor and impact. in: Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, 3.6.2008. Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 146-150, ISBN 978-80-227-2887
[49] Skala J., Chobola Z.: Investigation of reinforced concrete corrosion with impact-echo method by impact and sensor placed at concrete beam. in: Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzit, 3.6.2008. Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 151-155, ISBN 978-80-227-2887
[50] Skala J., Chobola Z.: Investigation of reinforced concrete corrosion with Impact-echo method by impact produced at concrete beam and sensor placed at armature. in: Physical and Material Engineering 2008, September 9 - 11, 2008, Šerlišský mlýn, ed. by Czech Technical University in Prague, 2008, 117-121, ISBN 978-80-01-04102
[51] Skala J., Martinek J., Chobola Z.: Investigation of armature corrosion with Impact-Echo by longitudinal position impact and sideway placed sensor. in: 6th Workshop NDT 2008, 26.11.2008, Brno, ed. by FAST VUT Brno, 2008, 110-114, ISBN 978-80-7204-610
[52] Skala, J., Martinek J., Chobola Z.: Investigation of reinforced concrete corrosion with Impact-Echo method by impact produced at armature and sensor placed at concrete beam. in: International Scientific Conference, 4. - 5.12.2008, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 7/1-16, ISBN 978-80-227-2979
[53] Chobola Z., Juránková V., Vaněk J.: Noise and I-V characteristic as characterization tools for silicon solar cells with double-sided texture. in: 5th Workshop NDT 2007, 28.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 28-33, ISBN 978-80-7204-549
[54] Chobola Z., Juránková V., Vaněk J., Bařinka R.: Noise spectroscopy of new silicon solar cells with double-sided texture. in: Noise and Fluctuations in Circuits, Devices and Materials, 21--24.5.2007, Florencie, Itálie, ed. by SPIE, 2007, 66001M1-66006, ISBN 9780819467379
[55] Chobola Z., Juránková V., Vaněk J., Bařinka R.: Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double-sided texture. in: New trends in physics 2007, 15.-16.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 51-56, ISBN 978-80-7355-078
[56] Koktavý P., Vaněk J., Chobola Z., Kubíčková K., Kazelle J.: Solar Cells Noise Diagnostic and LBIC Comparison. in: Noise and Fluctuations, 9.-14.9.2007. Tokyo, Japonsko, ed. by Munecazu Tacano, Meisei Univ., 2007, 306-309, ISBN 978-0-7354-0432
[57] Kořenská M., Chobola Z., Sokolář R., Plšková I., Martinek J.: Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles. in: MATBUD 2007, 20.-22.6.2007, Krakow, ed. by Politechnika Krakowska, 2007, 253-259, ISBN 978-83-7242-429
[58] Kusák I.: Stanovení n-faktoru cementového tmele metodou impedanční spektroskopie. in: Juniorstav 2007, 24.01.2007 FAST VUT Brno, ed. by CERM Brno, 2007, 255-259, ISBN 978-80-214-3337
[59] Kusák I.: Impedance spectroscopy of ceramics featuring soil and watter glass admixtures. in: New Trends in Physics 2007, 15.11.2007, ed. by Novotny, 2007, 82-85, ISBN 978-80-7355-078
[60] Kusák I., Luňák M., Topolář L., Pazdera L., Bílek V.: Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií. in: Defektoskopie 2007, 01.11.2007, ed. by BETIS, 2007, 123-128, ISBN 978-80-214-3504
[61] Kusák I., Smetanová L., Luňák M., Schauer P.: Impedance spectroscopy of fissured versus intact ceramics. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 135-138, ISBN 978-80-7204-537
[62] Luňák M., Kusák I., Pazdera L., Bílek V.: Tracking of Models Parameters of Concrete Hydration by Means of Impedance Spectroscopy. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 139-141, ISBN 978-80-7204-537
[63] Luňák M., Kusák I., Pazdera L., Bílek V.: Sledování parametrů modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. in: Defektoskopie 2007, 01.11.2007, ed. by BETIS, 2007, 137-140, ISBN 978-80-214-3504
[64] Luňák M., Kusák I., Pazdera L., Bílek V.: Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. in: Defektoskopie 2007, 01.11.2007, ed. by BETIS, 2007, 141-146, ISBN 978-80-214-3504
[65] Lunak M., Kusak I., Pazdera L., Schauer P.: Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí-aplikace modelu dielektrika. in: 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice, 29.11.2007, Brno, ed. by CERM, 2007, 61-64, ISBN 978-80-7204-549
[66] Pazdera L., Smutný J., Kořenská M., Bílek V., Topolář L., Martinek J., Luňák M., Kusák I.: Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí. in: Defektoskopie 2007, 01.11.2007, ed. by BETIS, 2007, 173-176, ISBN 978-80-214-3504
[67] Pazdera L., Smutný J., Kořenská M., Bílek V., Topolář L., Martinek J., Luňák M., Kusák I.: Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii. in: Defektoskopie 2007, 01.11.2007, ed. by BETIS, 2007, 177-182, ISBN 978-80-214-3504
[68] Pazdera L., Smutný J., Kořenská M., Bílková J., Kusák I., Luňák M., Martinek J., Topolář L.: Discrete Fourier Transform at Non-Linear Spectroscopy. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 173-176, ISBN 978-80-7204-537
[69] Pazdera L., Smutný J., Topolář L., Bílková J., Kusák I., Luňák M.: Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 165-168, ISBN 978-80-7204-537
[70] Pazdera L., Smutný J., Topolář L., Bílková J., Kusák I., Luňák M., Martinek J.: Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 169-172, ISBN 978-80-7204-537
[71] Pazdera L., Smutný J., Topolář L., Bílková J., Kusák I., Luňák M., Martinek J.: Computing signal Envelope by RainFlow Method. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 177-179, ISBN 978-80-7204-537
[72] Pazdera L., Topolář L., Luňák M., Kusák I., Bílek V.: Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers. in: New Trends in Physics 2007, 15.11.2007, ed. by Novotny, 2007, 118-121, ISBN 978-80-7355-078
[73] Plšková I., Matysík M., Chobola Z.: The employing of passive acoustic emission method to assess the long frost resistance of ceramic tiles. in: Physical and Material Engineering 2007, 4.-6.9.2007, Velké Losiny, ed. by Brno University of Technology, 2007, 185-188, ISBN 978-80-7204-537
[74] Plšková I., Matysík M., Chobola Z.: Examination of suitability of the frequency inspection to monitoring of changes of ceramic tiles in the course of the freezing and thawing cycles. in: Defektoskopie 2007, 7. - 9.11.2007, Praha, ed. by ČNDT, 2007, 191-195, ISBN 978-80-214-3504
[75] Plšková I., Matysík M., Chobola Z.: Modulus of elasticity and deformability for ceramic tiles loaded by freeze-thaw cycles. in: 5th Workshop NDT 2007, 28.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 106-110, ISBN 978-80-7204-549
[76] Schauer P.: Noise Reliability Indicators for Films Resistors. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 190-193, ISBN 978-80-7204-537
[77] Schauer P.: Web 2.0 Technologies - Revolution in the Information Industry. in: Physical and Material Engineering 2007, International Workshop, 4.9.2007 Velké Losiny, ed. by CERM, 2007, 194-196, ISBN 978-80-7204-537
[78] Skala J., Chobola Z.: Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the impact-echo metod tests. in: Defektoskopie 2007, 7. - 9.11.2007, Praha, ed. by ČNDT, 2007, 217-220, ISBN 978-80-214-3504
[79] Skala J., Chobola Z.: Frequency inspection as an assessment tool for the reinforced concrete armature corrosion progress. in: 5th Workshop NDT 2007, 28.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 136-141, ISBN 978-80-7204-549
[80] Skala J., Chobola Z.: Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the impact-echo method tests. in: 5th Workshop NDT 2007, 28.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 142-145, ISBN 978-80-7204-549
[81] Trebuláková P., Chobola Z.: Frequency inspection as a tool for comparison of varies types of technology for frost resistance of fired roofing tiles. in: 5th Workshop NDT 2007, 28.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 224-228, ISBN 978-80-7204-549
[82] Vaněk J., Chobola Z., Juránková V.: Noise spectroscopy of PIN amorphous silicon solar cells. in: Physical and Material Engineering 2007, 4.-6.9.2007, Velké Losiny, ed. by Brno University of Technology, 2007, 218-221, ISBN 978-80-7204-537
[83] Vaněk J., Chobola Z., Juránková V.: Noise and I-V characteristic as characterization tools for pin amorphous silicon solar cells. in: 5th Workshop NDT 2007, 28.11.2007, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2007, 229-232, ISBN 978-80-7204-549
[84] Chobola Z., Vanek J., Hulicius E., Simecek T.: Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes. in: Proc. of 25th International Conference on Microelectronics, 14. - 17.5.2006, Nis, ed. by Serbia and Montenegro IEEE Section, 2006, 307-308, ISBN 1-4244-0116-X
[85] Hruska P., Chobola Z.: Diagnostic of silicon solar cell of type G5 with bifacial acidic texture. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 43-45, ISBN 80-7204-487-7
[86] Hruska P., Chobola Z.: Diagnostic of silicon solar cell of type G3 with bifacial alkali texture. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 46-48, ISBN 80-7204-487-7
[87] Hruska P., Chobola Z., Grmela L.: Diode I-U Curve Fitting with Lambert W Function. in: Proc. of 25th International Conference on Microelectronics, 14. - 17.5.2006, Nis, ed. by Serbia and Montenegro IEEE Section, 2006, 501-504, ISBN 1-4244-0116-X
[88] Hruška P., Grmela L., Chobola Z.: Diagnostika slunečních článků s podporou MATLABu. in: Nove trendy v mikroeleltronických systémech a nanotechnologiích, Brno, 2006, ed. by Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2006, 107-110, ISBN 80-7355-062-8
[89] Kořenská M., Chobola Z., Martinek J., Plšková I.: The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Rako. in: Proceedings Berlin, DGZfP, Berlin, 2006, ed. by DGZfP Berlin, 2006, P127-4, ISBN 3-931381-86-2
[90] Kořenská M., Chobola Z., Plšková I.: Application of frequency inspection to comparison the frost resistance of ceramic tiles manufactured using an old and new technology. in: Sborník BETIS, Tábor, 2006, ed. by BETIS, s.r.o., 2006, 133-138, ISBN 80-214-3290-X
[91] Kusák I.: Impedanční spektroskopie keramiky různého složení. in: Juniorstav 2006, 25.1.2006, ed. by Brno University of Technology, 2006, 79-84, ISBN 80-214-3112-1
[92] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: Impedanční spektroskopie cementového tmele s různými stupni kapilárních pórů. in: WORKSHOP NDT 2006, 29.11.2006 Brno, ed. by UFYZ FAST VUT Brno, 2006, 83-87, ISBN 80-7204-487-7
[93] Kusák I., Pazdera L., Topolá? L.: Aplikace metody akustické emise (AE) na vzorky cementového tmele. in: Workshop 2006, 29.11.2006, ed. by UFYZ FAST VUT Brno, 2006, 93-97, ISBN 80-7204-487-7
[94] Kusák I., Smetanová L.: Impedance spectroscopy of set cement featuring various capillary porosity levels. in: Physical and material engineering 2006, 05.09.2006 Rackovska dolina, ed. by Bratislava, 2006, 80-83, ISBN 80-227-2467-X
[95] Kusák I., Trebuláková P., Smetanová L.: Impedance spectroscopy of set cement impedance spectroscopy result using the impact-echo method. in: Physical and material engineering 2006, 05.09.2006 Rackovska dolina, ed. by Bratislava, 2006, 76-79, ISBN 80-227-2467-X
[96] Kusák I., Trebuláková P., Smetanová L.: Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti. in: Workshop 2006, 29.11.2006 Brno, ed. by UFYZ FAST VUT Brno, 2006, 88-92, ISBN 80-7204-487-7
[97] Luňák M., Kusák I.: Aplikace pro charakterizaci metodou impedanční spektroskopie. in: Workshop 2006, 29.11.2006, ed. by UFYZ FAST VUT Brno, 2006, 104-108, ISBN 80-7204-487-7
[98] Mikulková P., Plšková I., Cikrle P., Zadelák M., Chobola Z.: On the correlation between the frequency inspection method application results and the ultrasonic method-based elasticity modulus measurement for the concrete tile frost resistance assessment. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 144-148, ISBN 80-227-2467-X
[99] Plšková I., Trebuláková P., Martinek J., Chobola Z.: The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in HOB. in: Physical and material enineering 2006, Račková dolina, 2006, ed. by Slovak Univesity of Technology in Bratislava, 2006, 214-217, ISBN 80-227-2467-X
[100] Skala J., Chobola Z.: Low-resistance measurements as a tool to diagnose the armature corrosion. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 234-239, ISBN 80-227-2467-X
[101] Skala J., Chobola Z.: Optimalizace vyuziti metody impact-echo jako nastroje pro posouzeni stavu koroze zelezobetonovych dilcu. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 144-146, ISBN 80-7204-487-7
[102] Smetanová L., Kusák I.: Impedanční spektroskopie obkladových prvků na bázi elektrárenských popílků. in: Podlahy 2006, Praha, ed. by Masarykova kolej ČVUT Praha, 2006, 163-166, ISBN 80-213-1537-7
[103] Trebuláková P., Chromá M., Chobola Z.: A study of the chance in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 248-251, ISBN 80-227-2467-X
[104] Trebuláková P., Chromá M., Chobola Z.: Detection of the response parameter change prior to and after the application of epoxy varnish on the surface of cement-mortar-made specimens. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 256-259, ISBN 80-227-2467-X
[105] Trebuláková P., Plšková I., Martinek J., Chobola Z.: The employing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer A. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 252-255, ISBN 80-227-2467-X
[106] Trebulakova, P., Chroma M., Chobola Z.: Detection of the response parameter change prior to and after the application of beeswax cover on the surface of cement-mortar made specimens. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 224-227, ISBN 80-7204-487-7
[107] Trebulakova, P., Chroma M., Chobola Z.: A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation pretreated by applying the beeswax cover. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 228-231, ISBN 80-7204-487-7
[108] Vanek J., Chobola Z., Juránková V., Barinka R.: Noise spectroscopy of silicon solar cells with double-sided alkali texture. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 260-263, ISBN 8
[109] Vanek J., Chobola Z., Jurankova V., Barinka R.: Noise spectroscopy of silicon solar cells type G3A with double-sided alkali texture. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 237-240, ISBN 80-7204-487-7
[110] Vanek J., Chobola Z., Kazelle J.: Noise spectroscopy used in Si:H amorphous solar cells diagnostic. in: Proc. of the 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, 4. - 8-9-2006, Dresden, Germany, ed. by WIP-Renewable Energies, 2006, 1620-1622, ISBN 3-936338-20-5
[111] Vanek J., Chobola Z., Kazelle J.: Noise spectroscopy used in Si:H solar cells. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 232-236, ISBN 80-7204-487-7
[112] Vaněk J., Chobola Z., Kazelle J.: New method of photovoltaic cells diagnostic. in: 3rd International workshop on teaching in photovoltaics, Praha, 2006, ed. by IEE, 2006, 107-108, ISBN 80-01-03467-4
[113] Vanek J., Juránková V., Chobola Z., Barinka R.: Noise spectroscopy as tool for non-destructive testing of silicon solar cells. in: Proc. of Int. Workshop Physical and Material Eng. 2006, 5.-7.9.2006 Pribylina, ed. by STU Bratislava, 2006, 264-267, ISBN 80-227-2467-X
[114] Vanek J., Kazelle J., Chobola Z., Juránková V.: Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. in: Sborník z 2. fotovoltaické konference, 12.-14.6. 2006, Rožnov p.R., ed. by Czech RE Agency, 2006, 121-123, ISBN 80-239-7361-4
[115] Vanek J., Kazelle J., Chobola Z., Jurankova V.: Passivation quality test by noise method. in: Electronic Devices and Systems 2006, 14. - 15.9.2006, Brno, ed. by Ing.Zden?k Novotný,CSc., 2006, 175-178, ISBN 80-214-3246-2
[116] Vanek, J., Chobola Z., Jurankova V., Barinka R.: Noise spectroscopy of silicon solar cells type G5 with double-sided acidic texture. in: Workshop NDT 2006, 29.11.2006, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2006, 241-244, ISBN 80-7204-487-7
[117] 1. EMMONS, P. H., DROCHYTKA, R., 2.ROVNANÍKOVÁ, P., MALÝ, J.,3.PAZDERA, L.: AN ACOUSTIC EMISSION-METHOD-BASED STEEL-ARMATURE CORROSION STUDY. in: Workshop NDT 2005, 31.11. 2005, ed. by VUT Brno, 2005, 151-154, ISBN 80-7204-420-6
[118] Chobola Z., Vaněk J., Kazelle J., Hulicius E., Šimeček T.: Noise and I-V Characteristic as Characterization Tools for GaSb based Laser Diodes. in: Proceedings of the 18th International Conference on Noise and Fluctuations – ICNF 2005, 19-23 September 2005, ed. by University of Salamanca, 2005, 721-724, ISBN 0-7354-0267-1
[119] Hruška P., Chobola Z: Low Current Region of Solar Cell I-U Curves. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 28-30, ISBN 80-7204-420-6
[120] Hruška P., Chobola Z.: Saturation Current Components in Solar Cell Diagnostics. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 31-36, ISBN 80-7204-420-6
[121] Hruška P., Chobola Z.: Determination of the Solar Cells Series Resistance and Crtool of Matlab. In.: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 37-40, ISBN 80-7204-420-6
[122] Hruška P., Chobola Z.: Third Harmonic Index (THI) and Low Frequency Noise (LFN) as a Reliability Tool Silicon Solar Cells. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 41-46, ISBN 80-7204-420-6
[123] Korenska M, Pazdera L, Pospisil K, Stryk J, Vyroubal P: Detection of the reinforcement corrosion in prestressed concrete girders. in: 8th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Conference Proceedings - APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING, Portoroz, SLOVENIA, SEP 01-03, 2005, ed. by SLOVENIAN SOC NONDESTRUCTIVE TESTING, FAC MECH ENGINEERING, ASKERCEVA 6, LJUBLJANA 1000, SLOVENIA, 2005, 317-638, ISBN 961-90610-5-5
[124] Kořenská M., Chobola Z., Manychova M.: Impact-Echo Method Based Detection of Steel Reinforcement Corrosion. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 73-77, ISBN 80-7204-420-6
[125] Kořenská M., Pazdera L., Chobola Z., Vyroubal P., Pospíšil K., Stryk J.: Acoustic Emission from Cyslically Stressed Reinforced Concrete Specimens. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 67-72, ISBN 80-7204-420-6
[126] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: Impedance spectroscopy of cetris-basic wood-cement chipboards. in: Workshop NDT 2005 in Progress International Meeting, 10-12-10.2005, ed. by Brno University of Technology, 2005, 171-174, ISBN 80-214-2996-8
[127] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: On the water content dependence of cetris-basic wood cement chipboards. in: Workshop NDT 2005 in Progress International Meeting, 10-12-10.2005, ed. by Brno University of Technology, 2005, 175-178, ISBN 80-214-2996-8
[128] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: Impedanční spektroskopie cementotřískové desky cetris-basic - degradace dusíkem. in: Defektoskopie 2005 - 35. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, 8-10.11.2005, ed. by Brno University of Technology, 2005, 129-132, ISBN 80-214-3053-2
[129] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: Závislost impedančního spektra cementotřískové desky cetris-basic na vlhkosti. in: Workshop NDT 2005, 30.11.2005, ed. by Brno University of Technology, 2005, 78-81, ISBN 80-7204-420-6
[130] Luňák M., Kusák I., Schauer P.: Impedance measurement instruments. in: Proceeding of International Workshop 2005, 13-15.9.2005, ed. by Prague University of Technology, 2005, 93-95, ISBN 80-01-03290-6
[131] Luňák M., Kusák I., Schauer P.: Introduction to impedance spectroscopy. in: Proceeding of International Workshop 2005, 13-15.9.2005, ed. by Prague University of Technology, 2005, 91-93, ISBN 80-01-03290-6
[132] Luňák M., Kusák I., Schauer P.: Impedanční spektroskopie cementotřískové desky cetris-basic. in: Workshop NDT 2005, 30.11.2005, ed. by Brno University of Technology, 2005, 82-85, ISBN 80-7204-420-6
[133] Mazal P, Pazdera L, Kolar L: Advanced acoustic emission signal treatment in the area of mechanical cyclic loading. in: 8th International Conference of the Slovenian-Society-for-Non-Destructive-Testing on the Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering, SEP 01-03, 2005 Portoroz, SLOVENIA, ed. by Slovinsko, 2005, 283-291, ISBN 961-90610-5-5
[134] Pazdera L, Smutny J, Janostik D, Korenska M, Prouzova P: Study of metal timber join by acoustic emission method,. in: 8th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering, SEP 01-03, 2005, ed. by Slovinsko, 2005, 299-605, ISBN 961-90610-5-5
[135] PAZDERA, L.; KO?ENSKÁ, M.; TOPOLÁ?, L.; VYROUBAL, P.: M??ENÍ VLIVU OCHRANY ŽELEZOBETONU PROTI KOROZI OCELOVÉ. in: WORKSHOP NDT 2005, 30.11.2005, ed. by VUTIM, 2005, 106-109-109, ISBN ISBN 80-7204-42
[136] Plšková I., Cikrle P., Chobola Z.: On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Modulus Measurement for the Ceramic Tiles Frost Resistance Assessment. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 118-122, ISBN 80-7204-420-6
[137] Plšková I., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Ceramic Tiles Made by Old Technology. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 123-126, ISBN 80-7204-420-6
[138] Plšková I., Mikulková P., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Hob. in: Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, 13-15 September, Krkonoše, ed. by University of Technology, 2005, 44-47, ISBN 80-01-03290-6
[139] Plšková I., Trebuláková P., Šmíd P., Chobola Z.: Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in HOB Loaded by Freeze-Thaw Cycles. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 127-130, ISBN 80-7204-420-6
[140] Plšková I., Trebuláková-Mikulková P., Cikrle P., Chobola Z.: Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in Rako Loaded by Freeze-Thaw Cycles. in: Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, 13-15 September, Krkonoše, ed. by University of Technology, 2005, 52-55, ISBN 80-01-03290-6
[141] Schauer P.: Effective noise mobility in illuminated CdTe crystal. in: Workshop NDT 2005, Non-Destructive Testing in Engineering Practice, 30.11.2005, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2005, 141-144, ISBN 80-7204-420-6
[142] Skala J.: Study of corrosion of steel reinforcement in reinforced concrete by means of acoustic emission Metod. in: Workshop NDT 2005, 31.11. 2005 VUT Brno FAST, ed. by VUT Brno, 2005, 151-154, ISBN 80-7204-420-6
[143] Skala J.: Non-destructive testing methods for determination of corrosion in reinforced concrete structures. in: Workshop NDT 2005, 31. 11. 2005 VUT Brno FAST, ed. by Brno University of Technology, 2005, 155-158, ISBN 80-7204-420-6
[144] Skala J., Chobola Z.: Frequency Inspection as a Tool to Assess the Armature Corrosion. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 159-161, ISBN 80-7204-420-6
[145] Sokolář R., Plšková I., Chobola Z.: Ceramics Tiles Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 185-188, ISBN 80-7204-420-6
[146] Trebuláková P., Martinek J., Chobola Z.: The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Made by Manufacturer B. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 212-215, ISBN 80-7204-420-6
[147] Trebuláková P., Plšková I., Cikrle P., Zadělák M., Chobola Z.: On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Elasticity Modulus Measurement for the Fired Roof Tile Frost Resistance Assessment. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 221-225, ISBN 80-7204-420-6
[148] Trebuláková P., Plšková I., Schmid P., Chobola Z.: Moduls of Elasticity and Deformability for Concrete Roof Tiles Loaded by Freeze-Thaw Cycles. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 216-220, ISBN 80-7204-420-6
[149] Trebuláková-Mikulkovoá P., Plšková I., Cikrle P., Chobola Z.: Moduls of Elasticity and Deformability for Fired Roofing Tiles Loaded by Freeze-Thaw Cycles. in: Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, 13-15 September, Krkonoše, ed. by University of Technology, 2005, 56-59, ISBN 80-01-03290-6
[150] Trebuláková-Mikulkovoá P., Plšková I., Martinek J., Chobola Z.: The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles French Tipy. in: Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, 13-15 September, Krkonoše, ed. by University of Technology, 2005, 40-43, ISBN 80-01-03290-6
[151] Vaněk J., Chobola Z., Brzokoupil V., Kazelle J: Low-frequency Noise Measurements used for semiconductors light active devices. in: Proceedings of the Conference Noise in Devices and Circuits III, 24-26 May 2005, Texas, ed. by University of Technology, 2005, 86-93, ISBN 0-8194-5839-2
[152] Vaněk J., Chobola Z., Kazelle J.: Comparison Between Noise Characteristic of Silicon Solar Cells and LBIC. in: Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005, 13-15 September, Krkonoše, ed. by University of Technology, 2005, 48-51, ISBN 80-01-03290-6
[153] Vaněk J., Chobola Z., Vašíček T., Kazelle J., Bařinka R.: The LBIC method appended to noise spectroscopy. in: Proceedings of the International Conference 25th - European Photovoltaic Solar Energy, June 2005, Barcelona, ed. by Unoversity of Technology, 2005, 1287-1290, ISBN 3-936338-19-1
[154] Vaněk J., Kazelle J., Chobola Z.: Different Wavelength of Light in the LBIC. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 240-245, ISBN 80-7204-420-6
[155] Vaněk J., Kubíčková K., Chobola Z.: Solar Cells Properties During Low and Very Low Illumination. in: Proceedings of Workshop NDT 2005 Non-Destructive Testing at Engineering, Brno 2005, Brno 2005, ed. by University of Technology, 2005, 234-239, ISBN 80-7204-420-6
[156] Brzokoupil V., Vaněk J., Kazelle J., Chobola Z.: Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II. in: Proceedings of the Conference New trend in Physics, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 16-19, ISBN 0-00-000-0000
[157] Brzokoupil V., Vaněk J., Kazelle J., Chobola Z., Bařinka R.: Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Celss Part I. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 19-23, ISBN 80-7204-353-6
[158] Brzokoupil V., Vašíček T., Vaněk J., Chobola Z.: Verification Lbic Technigue by Noise Spectroscopy. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 15-18, ISBN 80-7204-353-6
[159] Chobola Z., Juránková V., Vaněk J., Brzokokupil V., Hulicius E., Šimeček T.: Noise s a Diagnostic Tool for Quality of 2.3 um CW GaSb based laser diodes. in: Proceedings of 11th conference Electronic Devices and Systems Brno 2004, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 423-428, ISBN 80-214-2701-9
[160] Chobola Z., Vaněk J., Brzokoupil V., Hulicius E.: Measurement of Low Frequency Noise of 2.3 um CW GaSb Based Laser Diodes. in: Proceedings of the Conference New trend in Physics, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 44-47, ISBN 0-00-000-0000
[161] Chobola Z., Vaněk J., Brzokoupil V., Hulicius E., Šimeček T.: Measurement of low frequency noise of 2.3 um CW GaSb based laser diodes. in: Proceedings of New trend in physics 2004, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 44-47, ISBN 0-00-000-0000
[162] Hulicius E., Šimeček T., Oswald J., Pangrác J., Alibert C., Rouillard Y., Werner r., Chobola Z., Civis S.: Preliminary results on 2.3 um CW GaSb based lasers for H. R. spectroscopy. in: Proceedings of 6th International Conference Mid-infrared Optoelectron, 28.6.2004, ed. by University of Technology, 2004, 107-107, ISBN 0-00-000-0000
[163] Hulicius E., Šimeček T., Oswald J., Pangrác J.,Werner R., Alibert C., Rouillard Y., Civis S., Chobola Z.,: Preliminary noise spectroscopy measurement of GaSb laser diodes before degradation. in: Proceddings of Tunable midinfrared semiconductor lasers for laser spectroscopy, 20. GC CMD/EPS, 19.7.2004, ed. by University of Technology, 2004, 254-254, ISBN 2-914771-17-7
[164] Huška P., Chobola Z.: Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Series Resistance. in: Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 61-63, ISBN 80-7204-371-4
[165] Huška P., Chobola Z.: Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Linear Region Below 50 MV. in: Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 64-66, ISBN 80-7204-371-4
[166] Kořenská M., Chobola Z., Mikulková P., Martinek J., Plšková I.: Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Oldand New Technology. in: Proceeding of 26th European Conference on Acoustic Emission Testing, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 1077-1084, ISBN 3-934381-58-7
[167] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: Aparatura pro testování metodou impedanční spektroskopie. in: Workshop NDT 2004, Non-Destructive Testing, 1.12.2004, ed. by Brno University of Technology, 2004, 99-101, ISBN 80-7204-371-4
[168] Kusák I., Luňák M., Schauer P.: Impedanční spektroskopie žuly. in: Workshop NDT 2004 Non-Destructive Testing, 1.12.2004, ed. by Brno University of Technology, 2004, 2004, 102-105, ISBN 80-7204-371-4
[169] Luňák M., Kusák I., Schauer P.: Metoda impedanční spektroskopie. in: Workshop NDT 2004, Non-Destructive Testing, 1.12.2004, ed. by Brno University of Technology, 2004, 106-108, ISBN 80-7204-371-4
[170] Mikulková P., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and LD Technology. in: Proceedings of the Conference New trend in Physics, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 72-75, ISBN 0-00-000-0000
[171] Mikulková P., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.,Plšková I.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Concrete Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 112-115, ISBN 80-7204-353-6
[172] Mikulková P., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.,Plšková I.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 116-119, ISBN 80-7204-353-6
[173] Mikulková P., Kořenská M., Martinek J., Plšková I., Chobola Z.: Appllication of Frequency Inspection to Roofing Tiles diagnostics by Using Response from the Tile Side of the Tile. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 98-101, ISBN 80-7204-353-6
[174] Mikulková P., Plšková I., Cikrle P., Zadělák M., Chobola Z.: On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application REsults and the Ultrasonic Method - Based Elasticity Moduls Measurement for the Fired Tile Frost Resistance Assesment. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 139-143, ISBN 80-7204-371-4
[175] Mikulková P., Plšková I., Cikrle P., Zadělák M., Chobola Z.: On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method - Based Elasticity Moduls Measurement for the Concrete Tile Frost Resistance Assesment. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 144-149, ISBN 80-7204-371-4
[176] Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Made by Manufacturer B. in: Proceedings of the Conference New trend in Physics, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 80-83, ISBN 0-00-000-0000
[177] Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Alpine Type. in: Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 129-133, ISBN 80-7204-371-4
[178] Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Fired Roofing Tiles French Type. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 134-138, ISBN 80-7204-371-4
[179] Mikulková P., Plšková I.,Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Made by Manufacturer A. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 102-106, ISBN 80-7204-353-6
[180] Mikulková P., Plšková I.,Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Fired Roofing Tiles. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 107-111, ISBN 80-7204-353-6
[181] Mikulkovoá P., Plšková I.,Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Concrete Roofing Tiles Water Absorption Capacity and REsonance Frequencies. in: Proceedings of the Conference New trend in Physics, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 76-79, ISBN 0-00-000-0000
[182] Plšková I., Mikulková P., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Ceramic Tiles. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 151-154, ISBN 80-7204-353-6
[183] Plšková I., Mikulková P., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Bohemia Gres. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 168-172, ISBN 80-7204-371-4
[184] Plšková I., Mikulková P., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 173-177, ISBN 80-7204-371-4
[185] Plšková I., Mikulková P., Martinek J., Chobola Z.: Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Ceramic Tiles. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 178-180, ISBN 80-7204-371-4
[186] Schauer P.: Noise Spectroscopy of Trap Levels in CdTe. in: Proc. of Workshop NDT 2004, Non-Destructive Testing, December 1st, 2004, ed. by Brno University of Technology, 2004, 189-191, ISBN 80-7204-371-4
[187] Sokolář R., Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Chobola Z.: Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Water Absorbing Capacity. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 168-172, ISBN 80-7204-353-6
[188] Sokolář R., Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Chobola Z.: Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capillarity. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 173-177, ISBN 80-7204-353-6
[189] Sokolář R., Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Chobola Z.: Concrete Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capilarity, of Water Absofption Capacity and of Porosity. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 192-196, ISBN 80-7204-371-4
[190] Sokolář R., Mikulková P., Plšková I., Kořenská M., Chobola Z.: Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 197-201, ISBN 80-7204-371-4
[191] Vaněk J., Brzokoupil V., Chobola Z., Hulicius E., Šimeček T.: Low frequency noise and I-V characteric as characterization tools for 2.3 um CW GaSb based laser diodes. in: Proceeding od International Workshop Cikhaj 2004, 1.9.2004, ed. by University of Technology, 2004, 184-186, ISBN 80-7204-353-6
[192] Vaněk J., Brzokoupil V., Vašíček T., Kazelle J., Chobola Z., Bařinka R.: The Comparison between Noise Spectroscopy and LBIC. in: Proceedings of 11th conference Electronic Devices and Systems Brno 2004, 1.1.2004, ed. by University of Technology, 2004, 454-457, ISBN 80-214-2701-9
[193] Vašíček T., Vaněk J., Brzokoupil V., Chobola Z.: Lbic Technique Verified by Noise Spectroscopy. in: Proceedings of the Conference Workshp NDT 2004, 1.12.2004, ed. by University of Technology, 2004, 229-233, ISBN 80-7204-371-4
[194] Vyroubal P.: Měření spojů dřevěných konstrukcí s vkládanými styčníkovými plechy metodou akustické emise. in: Juniorstav 2004, Únor 2004, ed. by Vysoké učení technické v Brně, 2004, 170-171, ISBN 80-214-2560-1
[195] Bílková J.: Monitorování degradace betonu s využitím akustické emise. in: Sborník 5. odborné konference doktorského studia, 12.-13. 2. 2003, Brno, ed. by FAST VUT v Brně, 2003, 21-22, ISBN 80-7204-265-3
[196] Chobola Z.: Long Term Noise Reliability Indicator Evolution in Solar Cells. in: In Proc. of 17th International Conf. on NOise and Fluctuations, Czech Republic 2003, ed. by CNRL s.r.o., 2003, 789-792, ISBN 80-239-1005-1
[197] Chobola Z., Hasse L., Růžička Z.: Measurement of Low Frequency Noise of Monocrystalline Silicon Solar Cells. in: In Proc. of 17th IMECO World Congress, Metrology in the 3rd Millennium, Dubrovník 2003, ed. by IMEKO and HMD, 2003, 783-785, ISBN 953-7124-00-2
[198] Chobola Z., Mikulková P., Martinek J.: Roof Tile Frequency Inspection. in: In Proc. of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, Czech Republic 2003, ed. by Technical University of Brno, 2003, 36-41, ISBN 80-7204-318-8
[199] Kořenská M., Chobola Z., Mikulková P., Martinek J.: On the Application of Impact-Echo Method to Asses the Quality of Ceramic Roofing Tiles. in: In Proc. of the Fourth Conf. Material Problems in Civil Engineering MATBUD`2003, Poland 2003, ed. by Krakow University of Technology Poland, 2003, 239-244, ISBN 83-7242-261-3
[200] Kořenská M., Chobola Z., Mikulková P., Martinek J.: Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Fired Roofing Tiles. in: In Proc. of 33rd International Conference, Defektoskopie 2003, Czech Republic 2003, ed. by Czech Society for Non-destructive Testing, 2003, 105-110, ISBN 80-214-2475-3
[201] Martinek J., Chobola Z.,: Computation of Decay Coefficient of Acoustic Signal. in: In Proc. of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, Bratislava 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 149-152, ISBN 80-227-1924-2
[202] Martinek J., Mikulková P., Chobola Z.: Study of Dependence of Acoustic Signal Parameters on Roof Tile Water Absorbability. in: In Proc. of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, Czech Republic 2003, ed. by Technical University of Brno, 2003, 84-87, ISBN 80-7204-318-8
[203] Martinek J., Mikulková P., Chobola Z.: Comparison of Good and Bad Roof Tile in Terms of Acoustic Signal Parameters. in: In Proc. of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, Bratislava 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 161-164, ISBN 80-227-1924-2
[204] Mikulková P., Kořenská M., Martinek J., Chobola Z.: A Study of the Burnt Roofing Response Vs. Pickup Location and Transmission Medium Dependence. in: In Proc. of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, Bratislava 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 145-148, ISBN 80-227-1924-2
[205] Mikulková P., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection Method to the Testing of Fired Roofing Material Quality. in: In Proc. of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, Czech Republic 2003, ed. by Technical University of Brno, 2003, 100-204, ISBN 80-7204-318-8
[206] Mikulková P., Martinek J., Chobola Z.: Application of Frequency Inspection Method to the Assessment of Concrete Roofing Material Quality. in: In Proc. of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, Czech Republic 2003, ed. by Technical University of Brno, 2003, 94-99, ISBN 80-7204-318-8
[207] Možek M., Aljančič U., Vrtačník D., Resník D., Amon S., Chobola Z.: Noise Based Range Limitation of Ptat/Jeet Sensors. in: In Proc. of 17th International Conf. on NOise and Fluctuations, Czech Republic 2003, ed. by CNRL s.r.o., 2003, 687-690, ISBN 80-239-1005-1
[208] Pazdera L., Smutný J., Kořenská M., Prouzová P., Pálková M., Martinek J., Bílková J., Weber Z., Chobola Z.: Dispersion Curve of Tile. in: In Proc. of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, Bratislava 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 17-22, ISBN 80-227-1924-2
[209] Plšková I., Martinek J., Chobola Z.: A Study of the Response Signal Amplitude Versus the Sensor Position on the Ceramic Rile Surface. in: In Proc. of the Workshop NDT CMC 2003 Non-Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions, Czech Republic 2003, ed. by Technical University of Brno, 2003, 123-126, ISBN 80-7204-318-8
[210] Plšková I., Mikulková P., Chobola Z.: On the Determination of Water Absorption Capacity of Concrete and Burnt Roofing Tiles. in: In Proc. of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, Bratislava 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 129-130, ISBN 80-227-1924-2
[211] Schauer P.: 1/f Noise as Indicator of Surface and Contact Properties of Photo Conducting Solids. in: Physical and Material Engineering 2003, September 3-5, 2003, Richnava, Slovakia, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 139-144, ISBN 80-227-1924-2
[212] Schauer P.: Identification of the Source of 1/f Noise in the CdTe Crystals Under Illumination. in: Proc. of the 17th International Conference on Noise and Fluctuations, August 18-22 2003, Prague, Czech Republic, ed. by CNRL s.r.o., 2003, 191-196, ISBN 80-239-1005-1
[213] Vaněk J., Chobola Z., Hasse L.: Properties of Solar Cells in Reverse Direction. in: In Proc. of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003, Bratislava 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 127-128, ISBN 80-227-1924-2
[214] Vaněk J., Hasse L., Chobola Z.: Noise Characteristic of Silicon Solar Cells under Illumination. in: In Proc. of 17th International Conf. on NOise and Fluctuations, Czech Republic 2003, ed. by CNRL s.r.o., 2003, 793-797, ISBN 80-239-1005-1
[215] Vyroubal P.: Nedestruktivní metody stanovení koroze železobetonových konstrukcí. in: 5.Odborná konference doktorského studia, Únor 2003,Brno, ed. by CERM,s.r.o. Brno, 2003, 35-38, ISBN 80-7204-265-3
[216] Vyroubal P.: Experimental Investigation of Bridge Structure Dynamic Response.. in: In proc. Of Internatonal Workshop on Physical and Material Engineering 2003., Bratislava, September 3-5, 2003, ed. by Slovak University of Technology, 2003, 97-296, ISBN 80-227-1924-2
[217] Adámek J,, Juránková V.: Gas Permeability of Concrete Structure as a Criterion Of Concrete Durability. in: Cement &Concrete, 2002, Brno, ed. by Brno University of Technology, 2002, 494-498, ISBN 80-214--2130-4
[218] Adámek J., Heřmánková V.,Juránková V., Juránek P.: Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn. in: Zborník prednášok, 10, sekcia: Stavebné materiály, květen 2002, Stavebná fakulta TU v Košiciach, ed. by TU Košice, Stavebná fakulta, 2002, 9-12, ISBN 80-7099-816-4
[219] Adámek J., Juránková V.: Model pro výpočet součinitele propustnosti. in: Construmat 2002, září 2002, Černická obora, ed. by FSv ČVUT Praha, 2002, 5-7, ISBN 80-01-02571-3
[220] Adámek J., Juránková V., Juránek P.: Příznivý vliv náhrady části drobného kameniva ložovým popílkem z fluidního spalování na vlastnosti betonu. in: Betonářské dny 2002, 26,11,2002, Pardubice, ed. by ČBS, 2002, 256-260, ISBN 80-238-9644-x
[221] Bechnik B., Pazdera L: Energy Balance of Window with Shutter. in: proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, 2002, ed. by Praha, 2002, 15-16, ISBN 80-01-02579-9
[222] Bechník B., Pazdera L: Vliv rovnovážné vlhkosti materiálů na energetickou bilanci stavby. in: 4. mezinárodní konference Tepelná ochrana budov 2002, 2002, ed. by Praha, 2002, 47-52, ISBN neni
[223] Bílková J.: K měření informačních parametrů akustické emise. in: 4. odborná konference doktorského studia, 14. 2. 2002, ed. by VUT v Brně, Fakulta stavební, 2002, 88-91, ISBN 80-214-2067-7
[224] Chobola Z., Ibrahim A., Růžička Z.: C-V and DLTS as a characterization Tools for Silicon Solar Cells. in: Proceedings of 23rd International conferennce on Microelectronics, Niš, May 2002, ed. by Universiti of Technology, 2002, 773-776, ISBN 00-000-0000-0
[225] Chobola Z., Možek M.: JFET Silicon Noise Spectroscopy. in: Proceedings of the EDS 02 Konference, Brno 2001, ed. by Universiti of Technology, 2002, 219-222, ISBN 80-214-2180-0
[226] Chobola Z., Možek M.: PTAT Silicon Diode Noise Spectroscopy. in: Proceedings of International Workshop physical and Material Engineering 2002, Herbertov 2002, ed. by Universiti of Technology, 2002, 47-50, ISBN 80-01-02579-9
[227] Chobola Z., Možek M.: Silicon Photodiode Noise Spectroscopy. in: Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2002, Herbertov 2002, ed. by Universiti of Technology, 2002, 51-54, ISBN 80-01-02579-9
[228] Čermáková E., Smékal P.: Detection of Low Frequency Electromagnetic Fields in Municipal Trafic Vehicles Type T3R.EV. in: Proceeding – 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, 24. –25. October 2002, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2002, 252-255, ISBN 80-227-1768-1
[229] Čermáková, E.: Emise nízkofrekvenčních magnetických polí u motoru typu ML 3336K/4. in: Sborník 21. mezinárodní konference s výstavou - Diago 2002 – technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, leden 2002, Ostrava, ed. by VŠB - TU Ostrava, 2002, 73-77, ISBN 80-248-0045-4
[230] Čermáková, E.: Limiting Levels for Extremaly Low Frequency of Electromagnetic Fields in the Czech Republic and Abroad. in: 13 th International Conference Vnútorná Klíma Budov, 19 – 20.XI, 2002 Štrbské pleso, Slovensko, ed. by SSTP Bratislava, 2002, 57-60, ISBN xx-xxx-xxxx-x
[231] Čermáková, E., Černický, T.: Housing Project in Proximity to High Voltage Line. in: In Proc. Of the 5-th International Scientific Conference New Trends of Development in Aviation Sect.4, Air Electrotechnics, 5-6.Sept. 2002, Košice, ed. by VLA Košice, 2002, 129-132, ISBN xx-xxx-xxxx-x
[232] ČERMÁKOVÁ, E., FOLTÝN, D.: Monitoring of ELM Fields in Interior and Exterior Residental and Working Environments. in: In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 12. sekcia: Teória technikz prostredia budov, 22. –24. května 2002, Košice, ed. by TU Košice, 2002, 44-45, ISBN 80-7099-811-3
[233] Čermáková, E., Foltýn, D., Kolářová, M., Bartušek, K.: Electromagnetic Low Frequency Field and Bacteria. in: Proceedings of International Workshop, Physical and Material Engineering 2002, 17. – 19. September, 2002, Herbertov, Czech Republic, ed. by ČVUT Praha, 2002, 17-19, ISBN 80-01-02579-9
[234] Čermáková, E., Foltýn, D., Mička, J.: Underground High Voltage Lines in a Housing Area. in: 13 th International Conference Vnútorná Klíma Budov, 19 – 20.XI,2002 Štrbské pleso, Slovensko, ed. by SSTP Bratislava, 2002, 67-70, ISBN xx-xxx-xxxx-x
[235] Čermáková, E., Koběrský, J.: Detection of Low Frequency ELM Fields in Municipal Tram Traffic in Brno – Czech Republic. in: . In Proc. of the XII-th International Conference Industry - Technology – Environment ITE 2002, 18 – 20 September 2002 Moscow, Russia, ed. by Moscow State University of Technology STANKIN, 2002, 583-592, ISBN 5-8037-094-0
[236] ČERMÁKOVÁ, E., MIČKA, J., FOLTÝN, D., ČERNICKÝ, T.: Emission of Low Frequency Electromagnetic Fields Due to High-voltage Lines. in: In Proceeding – 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002, 24. –25. October 2002, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2002, 256-259, ISBN 80-227-1768-1
[237] ČERMÁKOVÁ, E., MIČKOVÁ, J.: Humidity in the masonry and the degradation with the Aquapol device. in: VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 7. sekcia: Konštrukcie v architektůre, 22. –24. května 2002, Košice, ed. by TU Košice, 2002, 55-57, ISBN 80-7099-811-3
[238] Čermáková, E., Smékal, P., Táborský, M., Trejtnar, R.: Low frequency of Electromagnetic Fields in Rail Trafic. in: 13 th International Conference Vnútorná Klíma Budov, 19 – 20. XI, 2002 Štrbské pleso, Slovensko, ed. by SSTP Bratislava, 2002, 61-66, ISBN xx-xxx-xxxx-x
[239] Čermáková, E., Šebela, P.: Effects of the Electric and Magnetic Conponents of the Low Frequency ELM Fields on Human Organisms and Detection of Such Fields in the Municipal Transportation Means. in: In VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 5. sekcia: Environmentálne inžinierstvo, 22. –24. května 2002, Košice, ed. by TU Košice, 2002, 100-103, ISBN 80-7099-811-3
[240] ČERMÁKOVÁ, E., ŽAMPACH, R.: Geomagnetic field deformation in the steel-structured buildings. in: Proceeding – 10th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2002 – Applied matural and engineering science, 24. –25. October 2002, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2002, 260-263, ISBN 80-227-1768-1
[241] Electromagnetic Low Frequency Field, Bacteria, measurement: Electromagnetic Low Frequency Field and Bacteria. in: Proc. Of the 5-th International Scientific Conference New Trends of Development in Aviation Sect.4, Air Electrotechnics, 5-6.Sept. 2002, Košice, ed. by VLA Košice, 2002, 133-137, ISBN xx-xxx-xxxx-x
[242] Ibrahim A., Chobola Z.: Dep-Level Defects and Their Correlation to the Peformance of 100 cm2 Area Monocrystalline Silicon Solar Cells. in: Proceedings of the EDS 02 Konference, Brno 2001, ed. by Universiti of Technology, 2002, 200-202, ISBN 80-214-2180-0
[243] Juránková V., Adámek J.: Model for the Calculation of the Coefficient of Permeability. in: Physical and Material Engeneering 2002, September 2002, Herbertov, ed. by Czech TU in Prague FCE, Department of Physic, 2002, 55-56, ISBN 80-01-02579-9
[244] Koktavý B., Navarová H., Koktavý P.: Noise Diagnostics of Highly Temperature Resistant Insulating Materials. in: Physical and Material Engineering 2002, 17.-19.září 2002, Herbertov, ed. by Edited by Jiří Novák a Antonín Mikš, 2002, 61-62, ISBN 80=01=02579=9
[245] Korenska M., Pazdera L: Using Acoustic Emission Method to Evaluation of Structural Integrity of Reinforced Concrete. in: proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, 2002, ed. by Praha, 2002, 62-63, ISBN 80-01-02579-9
[246] Korenska M., Pazdera L., Ritickova L: Diagnostic of Corrosion Reinforcement of Reinforced Concrete Specimens by Resonant Inspection,. in: proc. of abstr. 8th ECNDT (European Conference of Non Destructive Testing, 2002, ed. by ECNDT, 2002, 152-152, ISBN 84-699-8573-6
[247] Korenska M., Pazdera L., Ritickova L.: Diagnostic of Corrosion Reinforcement of Reinforced Concrete Specimens by resonant Inspection. in: Proc. 8 th ECNDT, June 17-21,2002, Spain, ed. by na CD, 2002, 152-152, ISBN 84-699-8573-6
[248] Korenska Marta, Korenska Monika: Non-destructive Diagnostics of Concrete Materials. in: Proc. of International Workshop Physical and Material Engineering 2002, September 17-19, 2002, ed. by Czech Technical University in Prague, 2002, 65-66, ISBN 80´-01-02579-9
[249] Korenska Marta, Korenska Monika, Pospisil K.: Evaluation of Structural Integrity in Reinforced Concrete Beams Deteriorated Due to Corrosion of Reinforcement. in: Proc. Defektoskopie 2002, 32nd International Conferece, November 19-21, 2002, ed. by Czech Society for Nondestructive Testing, 2002, 101-105, ISBN 80-214-2247-5
[250] Mazal P., Beneš P., Pazdera L.: Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. in: , proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing, 2002, ed. by Praha, 2002, 27-34, ISBN 80-214-2174-6
[251] Mazal P., Pazdera L., Beneš P: Acoustic Emission Metod Development at Brno University of Technolog. in: proc. of 32nd International Conference, Defektoskopie 2002, 2002, ed. by CNDT, 2002, 131-140, ISBN 80-214-2247-5
[252] Mikulková P., Marinek J., Chobola Z.: Determintaion of Concrete Reinforcement Bar Corrosion Product Mass Pecentage Using Faraday`s Law. in: Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2002, Herbertov 2002, ed. by Universiti of Technology, 2002, 79-82, ISBN 80-01-02579-9
[253] Možek M., Chobola Z., Aljančič V., Vrtačník D., Resník D., Amon S.: Noise sources in JFET PTAT structure. in: Proceddings of 38th International conference on microelectronics devices and materials MIDEM, 1.1.2002, Slovinsko - Lipnica, ed. by University of Technology, 2002, 279-284, ISBN 961-61023-0-4
[254] Palkova M., Bilkova J., Pazdera L., Smutny J.: Basical Knowledge on Wave Propagation by Application of Acoustic Emission Method. in: proc. Of International Workshop, Physical and Material Engineering, 2002, ed. by Praha, 2002, 101-102, ISBN 80-01-02579-9
[255] Palkova M., Martinek J., Pazdera L., Smutny J: Design of a New Acoustic Emission System for Measuring and Analysing. in: proc. Of International Workshop, Physical and Material Eng, 2002, ed. by Praha, 2002, 99-100, ISBN 80-01-02579-9
[256] Pálková M., Pazdera L: Civil Engineering and Acoustic Emission,. in: proc. of 32nd International Conference, Defektoskopie 2002, 2002, ed. by CNDT, 2002, 179-184, ISBN 80-214-2247-5
[257] Pazdera L., Kořenská M., Smutny J., Korenska M: Detecting of Defects in Hurdis Sandwich Slabs by Means of Acoustic Emission Method. in: proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing September 11- 1, 2002, ed. by Praha, 2002, 1263-1268, ISBN 80-214-2174-6
[258] Pazdera L., Pálková M., Prouzová P., Smutný J: Signal Analysis on Non-DestructiveTesting by Using Wavelet Transformation. in: ), proc. of 32nd International Conference, Defektoskopie 2002, 2002, ed. by CNDT, 2002, 193-198, ISBN 80-214-2247-5
[259] Pospíšil K., Kořenská M., Pazdera L., Stryk J: Akustická emise jako nástroj pro nedestruktivní monitorování výztuže železobetonových a předpjatých mostů. in: sborník příspěvků, 7. mezinárodní symposium konané pod záštitou ministra dopravy a spojů ČR v rámci doprovodného programu 7. mezinárodního stavebního veletrhu IBF, mosty 2002, 2002, ed. by MDS CR, 2002, 198-201, ISBN 80-7204-235-1
[260] Stryk J.: Detekce účinků korozního procesu na výztuž železobetonových mostů. in: Perner's contact 2002, 5.-6.2.2002, ed. by Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, 2002, 70-75, ISBN 80-7194-408-4
[261] Vaněk J., Chobola Z., Bařinka R.: Low Frequency Noise and I-V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. in: Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2002, Herbertov 2002, ed. by Universiti of Technology, 2002, 121-122, ISBN 80-01-02579-9
[262] Bechník B.: Porovnání akumulátorů tepelné energie. in: 3. odborný seminář doktorského studia, 21.2.2001, ed. by VUT Brno, 2001, 5-8
[263] Bechník B.: Tepelná izolace pláště stavby a otopná soustava.. in: Mezinárodní vodohospodářské kolokvium, 12-13.12.2001, ed. by VUT Brno, 2001, 224-227
[264] Bechník B., Pazdera L.: User Preferences and Building Cost. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics, 26-27.6.2001, ed. by Technical University of Brno, 2001, 67-68, ISBN 80-7204-201-7
[265] Cermakova E.: Magnetometry and Its Application in the Physics at TU Brno. in: 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, 13. 9. 2001, ed. by VA Brno, 2001, 141-143, ISBN 80-85960-29-X
[266] Chobola Z., Ibrahim A.: Noise and homogeneity measurements as a reliability estimation for silicon solar cells. in: Proceedings of Workshop NDT 2001, Brno, ed. by Universiti of Technology, 2001, 42-48, ISBN 00-000-0000-0
[267] Chobola Z., Ibrahim A.: Capacitance-voltage analysis for silicon solar cells. in: Proceedings of the International Workshop 2001, Brno 2001, ed. by Noise and Non-linearity Testing, 2001, 119-123, ISBN 80-238-9294-8
[268] Chobola Z., Ibrahim A., Růžička Z.: Light beam induced voltage (LBIV), low frequency noise and DLTS as silicon solar cell characterization tools. in: Proceedings of 6th International Conference of Slovenian Society for Non-destructive Testing, Portorož 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 335-361, ISBN 00-000-0000-0
[269] Chobola Z., Martinek J.: Non-destructive testing of corrosion in reinforced concrete structures. in: Proceedings of International Workshop, Křižánky 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 77-80, ISBN 80-7204-201-7
[270] Čermáková E.: Extremely Low Frequency ELM Field In The Indoor Climate And The Hygienic Limits In Czech Republic. in: ITE 2001, 19. - 21. 9. 2001, Moskva, Russia, ed. by Stankin University Moskva, 2001, 636-642, ISBN 5-7028-0515-1
[271] Čermáková E.: Detection of Extremaly Low Frequency of ELM Fields in the Working Environement. in: New Trends In Physics, 15. - 16. 11. 2001, Brno, ed. by VUT Brno, FEI, Ústav fyziky, 2001, 438-445, ISBN 80-214-1992-X
[272] Čermáková E.: Magnetometric measurement of steel structures under compressive stress. in: New trends in physics, 15. - 16. 11. 2001, Brno, ČR, ed. by VUT Brno, FEI, Ústav fyziky, 2001, 61-66, ISBN 80-214-1992-X
[273] Čermáková E.: Magnetometry and its Aplication in a Civil Engineering. in: CSMAG`01, 20. - 23. srpen, 2001, Košice, Slovakia, ed. by Technická univerzita Košice, 2001, 150-150
[274] Čermáková E., Černický T.: High - Voltage Distribution Lines and Civil Buildings. in: Biologické systémy a elektromagnetické pole, 7.června. 2001, Praha, ČR, ed. by ČVUT, Praha, 2001, 8-9, ISBN 80-01-02389-3
[275] Čermáková E., Foltýn D.: Electromagnetic Field and Physics in Relation to Civil Engineering. in: 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, 13. 9. 2001, Brno, ČR, ed. by VA Brno, 2001, 143-144, ISBN 80-85960-29-X
[276] Čermáková E., Foltýn D.: Electromagnetic Fields in a Buildings and the High Voltage Distribution Lines. in: Indoor Climate of Buildings `01, 26. - 28. 11. 2001, High Tatra, Slovakia, ed. by STU Bratislava, 2001, 59-63, ISBN 80-85330-93-8
[277] Čermáková E., Hrnčířová M., Vojkůvka M., Lajčíková A., Holerová J.: Video Disply Monitors and the Indoor Climate. in: Indoor Climate of Buildings `01, 26. - 28. 11. 2001, High Tatra, Slovakia, ed. by STU Bratislava, 2001, 359-364, ISBN 80- 85330-93 -8
[278] Čermáková E., Losert V.: Physics Teaching and Problems of Building Interior Climate. in: 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, 13. 9. 2001, Brno, ČR, ed. by VA Brno, 2001, 146-147, ISBN 80-85960-29-X
[279] Čermáková E., Matuš J.: České dráhy z pohledu detekovaných nízkofrekvenčních elektromagnetických polí. in: Současné problémy v kolejových vozidlech, 12. - 14. 9. 2001, Česká Třebová, ČR, ed. by Univerzita Pardubice, 2001, 277-284, ISBN 80-7194-381-9
[280] Čermáková E., Nohál V., Veselý S.: Inverse magnetostriction detected on steel structures under heat stress. in: New Trends in Physics, 15. - 16. 11. 2001, Brno, ČR, ed. by VUT Brno, FEI, Ústav fyziky, 2001, 67-73, ISBN 80-214-1992-X
[281] Čermáková E., Šebela P.: Detection of Extremaly low frequency Electromagnetic Fields in the Trams and Trolley-busses. in: Indoor Climate of Buildings `01, 26. - 28. 11. 2001, High Tatra, Slovakia, ed. by STU Bratislava, 2001, 301-303, ISBN 80-85330-93-8
[282] Čermáková E., Šimek K.: Detection of Low-frequency Electromagnetic Fields on Electrified Lines. in: Research Activities of Physical Departements of Civil Enginnering Faculties in the Czech and Slovak Republics, 26. - 27. 6. 2001, Křižánky, ČR, ed. by VUT Brno, FAST, 2001, 69-70, ISBN 80-7204-201-7
[283] Ibrahim A., Chobola Z.: Silicon solar cells performance analysis. in: Proceedings of International Workshop, Křižánky 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 73-76, ISBN 80-7204-201-7
[284] Ibrahim A., Chobola Z.: Capacitance-voltage analysis for silicon solar cells. in: Proceedings of Conference New trends in Physics, Brno 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 84-89, ISBN 80-214-1992-x
[285] Ibrahim A., Chobola Z., Šikula J.: Non-linearity and Noise as a Quality Indicators for Silicon Solar Cells. in: Proceedings of 16 th International Conference on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, Florida 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 739-742, ISBN 00-000-0000-0
[286] Korenska M, Pazdera L, Ritickova L: Resonant inspection - Interesting non-destructive testing tools for determine quality of tested specimens. in: 6th International Conference of the Slovenian-Society-for-Non-Destructive-Testing, PORTOROZ, SLOVENIA, SEP 13-15, 2001, ed. by SLOVENIAN SOC NONDESTRUCTIVE TESTING, FAC MECH ENGINEERING, ASKERCEVA 6, LJUBLJANA 1000, SLOVENIA, 2001, 45-48, ISBN 961-90610-1-2
[287] Martinek J., Chobola Z.: The corrosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structure. in: Proceedings of International Workshop, Křižánky 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 85-86, ISBN 80-7204-201-7
[288] Martinek J., Chobola Z.: Assessing damage in corroded ferroconcrete using scoustic emission. in: Proceedings of Conference New trends in Physics, Brno 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 101-104, ISBN 80-214-1992-x
[289] Navarova H., Koktavy B.: On the Detarmination of Surface and Bulk Resistivity of Plastic Concrete. in: research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic, June, 26-27, 2001 Krizanky, ed. by Tech.Univ. of Brno, Fac of Civil Eng., Dep of Physics, 2001, 87-88, ISBN 80-7204-201-7
[290] Pavelka J., Koktavy P., Navarova H.: Acoustic emission generated by partial discharges in ceramic tiles. in: NDT in Progress, June 20-22, 2001,Trest, Czech Republic, ed. by ČNDT, 2001, 297-306, ISBN 80-238-7263-X
[291] Stryk J., Pospíšil K.: Rebar Corrosion in Concrete Bridges and its Detection by Acoustic Emission Method. in: Nové trendy ve fyzice, 15. a 16. listopad 2001, Brno, ed. by VUT Brno, FEI, Ústav fyziky, 2001, --1, ISBN 80-214-1992-X
[292] Vaněk J., Chobola Z.: Influence of Illumination of Silicon Solar Cells. in: Proceedings of the EDS 02 Konference, Brno 2001, ed. by Universiti of Technology, 2001, 216-218, ISBN 80-214-2180-0
[293] Adámek J., Juránková V., Michalko O.: Vliv příměsí na vodopropustnost betonu. in: Concrete Days 2000, December 2000, Pardubice, ed. by Česká společnost pro beton a zdivo, 2000, 224-227
[294] Adámek J., Juránková V., Michalko O.: Vliv částečné náhrady jemného kameniva v betonu létavým popílkem na součinitel propustnosti pro vodu. in: Construmat 2000, September 2000, Nitra, Slovakia, ed. by SPU Nitra, 2000, 65-69, ISBN 80-7137-739-2
[295] Adámek J., Juránková V., Michalko O.: Water permeability of cement-fly ash concrete. in: MATBUD 2000, 28. - 30.6.2000, Krakow, ed. by Politechnika Krakowska, 2000, 31-37, ISBN 83-7242-107-2
[296] Cermakova E.: Study Of The interior Climate In The Cisařská Cave. in: Envirautom, , ed. by TU SjF KEaRP, 2000, 43-56, ISBN 80-88964-13-X
[297] Chobola Z., Juránková V., Slaidinš I.: Non-destructive testing of heterostructure laser based on GaInAsSb. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 53-56, ISBN 80-227-1364-3
[298] Chobola Z., Korenska M., Korenska M., Melcher J., Pazdera L., Smutny J., Weber Z.: Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generate at determination strength limit of glass walls. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 109-110, ISBN 80-227-1364-3
[299] Chobola Z., Korenska M., Korenska M., Pazdera L., Smutny J., Sikula J., Weber Z.: Non-destructive testing method-acoustic emission with generated load. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 63-64, ISBN 80-227-1364-3
[300] Chobola Z., Kořenská M., Pazdera L., Smutný J., Šikula J., Weber Z.: Non-destructive testing method - acoustic emission with generated load. in: Procedings of International Workshop, Bratislava 2000, ed. by Universiti of Technology, 2000, 63-69, ISBN 00-000-0000-0
[301] Čermáková E.: Detection of low-frequency magnetic field in the University Library Brno. in: Biologické systémy a elektromagnetické pole, 8.6.2000, Praha, ed. by Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT, 2000, 9-11, ISBN 80-01-02185-8
[302] Čermáková E.: Magnetometická měření na tlakově namáhaných ocelových konstrukcích. in: DIAGO "2000", Únor 2000, Ostrava, ed. by Technická univerzita Ostrava, 2000, 270-273, ISBN 80-7078-749-X
[303] Čermáková E., Belda I., Koukal J.: Magnetostrictive testing method for steel structures. in: New trends of aviation development, September 2000, Košice, ed. by Air Force Academy, 2000, 33-37
[304] Čermáková E., Foltýnová S., Hatáková I., Merunková M., Pekař K., Šimek K.: Studium technických zařízení budov z pohledu emise nízkofrekvenčního elektromagnetického pole. in: Inteligentné budovy 2000, September 2000, Vysoké Tatry, ed. by Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2000, 18-29
[305] Čermáková E., Nohál V.: Experimental studies of geomagnetic and low frequency magnetic fields in the Císařská cave, Ostrov, Blansko (Brno District) area. in: New trends of aviation development, September 2000, Košice, ed. by Air Force Academy, 2000, 71-74
[306] Čermáková E., Pekař K.: Study of low frequency electromagnetic fields under high voltage lines. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 127-132, ISBN 80-227-1364-3
[307] Čermáková E., Pekař K., Machalec P.: Experimentální studium úrovně nízkofrekvenčního elektromagnetického pole u elektrického podlahového vytápění a klimatizace. in: Vnútorná klíma budov 2000, Tatranská Lomnica, ed. by Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2000, 69-74
[308] Dvorácek J., Petráš J., Pazdera L.: The phase of contact damage and its description by help of acoustic emission. in: EWGAE 2000, 24.-26-2000, Senlis, Francie, ed. by CETIM, 2000, 119-123, ISBN 2-85400-496-5
[309] Ficker T.: Some remarks on multifractal formalism. in: NOSTRADAMUS 2000, October 2-3, 2000, Zlin, ed. by Technical University Brno, 2000, 204-209
[310] Ibrahim A., Chobola Z.: Effect of illumination of 1/f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells. in: NOISE 2000, 28. - 30.6.2000, Gdansk, ed. by Politechnika Gdanska, 2000, 231-235, ISBN 00-000-0000-0
[311] Ibrahim A., Chobola Z.: Temperature dependence of 1/f noise and transport characteristics as non-destructive testing of monocrystalline silicon solar cells. in: 15th World Conference of Non-Destructive Testing, 15 - 21 October 2000, Roma, ed. by Italian Society for Non-Destructvie Testing Monitoring Diagnostics, 2000, 1-5
[312] Juránková V., Michalko O., Adámek J.: Water permeability of fly ash concrete. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 61-62, ISBN 80-227-1364-3
[313] Korenska M.: Characterisation of sound source transmission into construction building. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 105-108, ISBN 80-227-1364-3
[314] Korenska M., Pazdera L., Ritickova L., Sikula J.: Influence of mounting between acoustic emission sensor and tested surface. in: EWGAE 2000, 24.-26.2000, Senlis, Francie, ed. by CETIM, 2000, 333-338, ISBN 2-85400-496-5
[315] Korenska M., Pazdera L., Weber Z.: Introduce terms for acoustic emission method. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 57-60, ISBN 80-227-1364-3
[316] Korenska M., Weber Z., Chobola Z., Pazdera L., Ritickova L.: Method of Concrete Crossbeam with cyklic Bend Loading. in: 15th World Conference on Non-Destructive Testing, 15-21 October 2000, Roma, ed. by Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics, 2000, 83-83, ISBN 00-000-0000-0
[317] Navarová H., Hájek K., Hájková P., Nádeníček P., Šikula J.: Noise method to determine the cavitation threshold in liquids. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 73-78, ISBN 80-227-1364-3
[318] Pazdera L.: Analysis of Burst Type of Acoustic Emission Signals by Discrete Wavelet Transform. in: Elastic Waves in Nondestructive Testing, October 3-5, 2000; Praha, ed. by Czech Academy of Sciences, 2000, 45-45, ISBN 80-85918-57-9
[319] Pazdera L.: Wigner Spectrum as Powerful Tool for Description of Acoustic Emission Hit Generated from Ceramic Structures upon Bend Load. in: 15th World Conference on Non-Destructive Testing, 15 - 21 October 2000, Roma, Italy, ed. by Italien Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics, 2000, -2
[320] Pazdera L.: Virtual acoustic emission tool. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 69-72, ISBN 80-227-1364-3
[321] Pazdera L.: What is useful to know for using sound meter. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 67-68, ISBN 80-227-1364-3
[322] Pazdera L., Smutny J.: Wavelet transform as powerful tool to analyses of acoustic emission signals. in: Algoritmy 2000, September 10 - 15, 2000, Podbanské, Slovakia, ed. by Slovak University of Technology Bratislava, 2000, 188-195, ISBN 80-227-1391-0
[323] Pazdera L., Smutny J.: Ways to Analyses of Burst Type of Acoustic Emission Signals Detected at Tested of Load Bearing Capacity. in: Experimental Stress Analyses 2000, 6-8 June 2000, Třešť, Czech Republic, ed. by Technical University of Brno, 2000, 227-232, ISBN 80-214-1569-X
[324] Pazdera L., Smutny J.: Identification and Analysis of Acoustic Emission Signals by Cohen´s Class of Time Frequency Distribution. in: 15th World Conference on Non-Destructive Testing, 15 - 21 October 2000, Roma, Italy, ed. by Italien Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics, 2000, 1-6
[325] Pazdera L., Smutny J.: Analysis of stochastic signal by Bartlett method. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 65-66, ISBN 80-227-1364-3
[326] Schauer P.: Two types of effective carrier mobility of the illuminated CdTe crystals. in: Physical Properties of Materials, 6.-8.9.2000, Gabčíkovo, ed. by Slovak University of Technology, 2000, 137-142, ISBN 80-227-1364-3
[327] Sikula J., Hlavka J., Pavelka J., Sedlakova V., Tacano M., Hashiguchi S.: Tantalum Capacitor as a MIS Structure: Transport Characteristics Temperature Dependencies. in: CARTS 2000, March 6 - 10, 2000, Huntington Beach, California, USA, ed. by Components Technology Institute, Inc., 2000, 143-146
[328] Sikula J., Koktavy B., Pavelka J., Koktavy P., Sedlakova V., Lokajicek T., Tacano M., Hashiguchi S.: Cracks Detection by Electromagnetic and Acoustic Emission. in: 15th World Conference on Non-Destructive Testing, 15-21 October 2000, Roma, ed. by Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics, 2000, 397-402
[329] Šikula J., Koktavý P., Liederman K., Koktavý B., Sedláková V.: Acoustic Emission and Partial Discharges in Insulators. in: Defektoskopie 2000, 21. - 23. 11. 2000, Hradec Králové, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2000, 26-34
[330] Šikula J., Lokajíček T., Koktavý B., Sedláková V., Koktavý P., Pavelka J.: Electromagnetic and Acoustic Emission Generated by the Cracks Creation in Solids. in: Proceedings of the 10th Iketani Conference on Materials Research Toward the 21st century, June 26-30, 2000; Karuizawa, Japan, ed. by T. Okubo, T. Kishi, T. Saito, 2000, 485-486
[331] Weber Z., Svadbik P., Korenska M., Pazdera L.: Concrete crossbeam diagnostic by acoustic emission method. in: EWGAE 2000, 24.-26.5.2000, Senlis, Francie, ed. by CETIM, 2000, 33-38, ISBN 2-85400-496-5
[332] Cermáková E.: Indication of magnetic fields in ferroconcrete structures. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 37-38, ISBN 80-214-1432-4
[333] Chobola Z.: Testing of Glass Wall by Using Acoustic Emission Method - Analyses of Amplitude of Acoustic Emission Signal. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Nosné konstrukce staveb, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 71-74, ISBN 80-214-1437-5
[334] Chobola Z., Juránková V.: Noise in heterostructure laser based on InAs. in: Proceeding of International Workshoop, Prague 1999, ed. by Universiti of Technology, 1999, 63-64, ISBN 80-01-01954-3
[335] Chobola Z., Juránková V.: Noise testing of heterostructure laser basen on GaSb and InAs. in: Procedings of the XI. International Scientific Conference, Brno 1999, ed. by Universiti of Technology, 1999, 115-118, ISBN 00-000-0000-0
[336] Čermáková E.: Electronic Equipment of Laboratories and their Effects on the Quality of Internal Environments. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Technické zařízení budov, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 99-102, ISBN 80-214-1442-1
[337] Čermáková E.: Magnetic Fields as a Factor of Microclimate. in: 11th Int. Symposium of Speleoterapy, 23.-26.9.1999, Zlaté Hory, ed. by Universita Palackého Olomouc, 1999, 30-32, ISBN 80-01-01954-X
[338] Čermáková E.: Stationary and Low Frequency Magnetic Field in Buildings and Classification of Interior Climate. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Pozemní stavitelství, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 267-270, ISBN 80-214-1436-7
[339] Čermáková E.: Interaction of ELF Magnetic Fields and Living Organism. in: Vnútorná klíma budov 1999, 4.-5.11.1999, Tatranská Lomnica, ed. by SSTP Bratislava, 1999, 43-49, ISBN 9932
[340] Čermáková E.: Study of Physical Parameters of the Interior Climate in Buildings-ELM Fields of a Low Frequences. in: V.medzinárodná konferencia Inteligentné budovy, 29.-30.9.1999, Repiská, ed. by Slov. Spol. pro bezpečnost a hygienu práce, 1999, 170-173, ISBN 80-01-01954-X
[341] Čermáková E.: ELF Magnetic Fields and the Induced Currents in the Human Body. in: Biologické systémy a elektromagnetické pole, 10.6.1999, Praha, ed. by FEL ČVUT Praha, 1999, 2-5, ISBN 80-01-01997-7
[342] Čermáková E.: ELF Magnetic Fields and its Experimental Detection. in: : Ekologie fyziky a energie ve škole – Sborník příspěvků celostátního semináře, 12. – 13. 5. 1999, Brno, ed. by Katedra fyziky, Pedagogické fakulty MU, 1999, 79-82, ISBN 80-902775-5-1
[343] Čermáková E.: Indication of magnetic fields in ferroconcrete structures. in: : XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 37-38, ISBN ISBN 80-214-1
[344] Čermáková E.: Nedestruktivní studium změn stavebních prvků s ocelovou výstuží magnetometrickou analýzou. in: 13.Konferencia Slovenských a Českých fyziků, 23. – 26. 8. 1999, Zvolen, ed. by Slovenská fyzikálna spoločnosť, 1999, 438-440, ISBN 80-228-0876-8
[345] Ficker T.: Generalized multifractal formalism. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 43-46, ISBN 80-214-1432-4
[346] Ficker T.: Electrostatic Surface Microdischarges and Viscous Fingering in Liquid Dielectrics. in: 13th International Conference on Dielectric Liquids, 20.-25.7.1999, Nara, Japan, ed. by IEEE-Dielectric and Electrical Insulation Society, 1999, 586-589, ISBN 80-01-01954-X
[347] Ficker T.: Normalized multifractal spectra. in: 2nd International Prediction Conference Nostradamus 99, 7.-8.10.1999, Zlín, ed. by Faculty of Technology TU, 1999, 141-143, ISBN 80-01-01954-X
[348] Ibrahim A., Chobola Z.: Effect of temperature cycling above room temperature on the noise spectral voltage density for a monocrystalline silicon solar cells. in: Procedings of the XI. International Scientific Conference, Brno 1999, ed. by Universiti of Technology, 1999, 119-121, ISBN 00-000-0000-0
[349] Ibrahim A., Chobola Z.: A comparison between homogeneity and noise measurement for a monocrystalline silicon solar cells. in: Procedings of the XI. International Scientific Conference, Brno 1999, ed. by Universiti of Technology, 1999, 123-126, ISBN 00-000-0000-0
[350] Juránková V.: Průchod plynu strukturou betonu. in: Proceeding of International Workshop Physical and Material Engineering, 15.-16.9.1999, Černice, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 41-42, ISBN 80-01-01954-3
[351] Juránková V.: Concrete surface water permeability testing. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 25-28, ISBN 80-214-1432-4
[352] Koktavý Bohumil: Induced electric potentials during the creation of cracks in solid. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 59-62, ISBN 80-214-1432-4
[353] Korenská Marta: Diagnostics of Concrete Materials Using the Vibration Analyses. in: DEFEKTOSKOPIE 99, 17.-19.11.1999, Hradec Králové, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1999, 95-98, ISBN 80-01-01954-X
[354] Korenská Marta: Determination of Propagation Wave Velocity on Solid State by Means of Electric Discharge Spark. in: Acoustic Emission 99, 15.-17.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, 109-116, ISBN 80-214-1303-4
[355] Korenská Marta: Reduction of Energy Consumption into No-Indoors by Using Infra Heaters. in: CIB W40 Meeting proceedings, 30.8.-3.9.1999, Prague, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 59-62, ISBN 80-01-01954-X
[356] Korenská Marta: Application of Acoustic Emission Method on the Loaded Timber with Different Humidity Analysed by Wigner Spectrum. in: CIB W40 Meeting proceedings, 30.8.-3.9.1999, Prague, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 165-170, ISBN 80-01-01954-X
[357] Korenská Marta: The Quality Classification of Ceramic Structures by the Acoustic Emission Method. in: DEFEKTOSKOPIE 99, 17.-20.11.1999, Hradec Králové, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1999, 79-86, ISBN 80-01-01954-X
[358] Korenská Marta: Identification of dynamic systems by acoustic emission method. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 15-18, ISBN 80-214-1432-4
[359] Korenská Marta: Measurement and analysing of noise level into the tram interior in dependence on the undercarriage of tramway elements. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 19-24, ISBN 80-214-1432-4
[360] Pazdera L.: Parametric Spectral Estimation. in: Proceeding of International Workshop Physical and Material Engineering, 15.-16.9.1999, Černice, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 3-4, ISBN 80-01-01954-3
[361] Pazdera L.: Possibility to Location of an Acoustic Emission Sources. in: Acoustic Emission 99, 15.-17.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, 181-186, ISBN 80-214-1303-4
[362] Pazdera L.: Analysis of Acoustic Signal by Using Auto-Regressive Method. in: Proceeding of International Workshop Physical and Material Engineering, 15.-16.9.1999, Černice, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 13-14, ISBN 80-01-01954-3
[363] Pazdera L.: Identification of Road and Railway Constructions by Modern Mathematical Techniques. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT-sekce Stavební mechanika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 99-102, ISBN 80-214-1433-2
[364] Pazdera L.: Acoustic Analyses of Building Interior Using Finite Element Method. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT-sekce Pozemní stavitelství, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 145-148, ISBN 80-214-1436-7
[365] Pazdera L.: Acoustic Testing of Building Sections-Brick Hourdis. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT-sekce Stavebně materiál.inž., 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 149-152, ISBN 80-214-1438-3
[366] Pazdera L.: LABVIEW System and Its Application on Control of Technology Processes. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Technologie ve stavebnictví, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 111-114, ISBN 80-214-1443-X
[367] Pazdera L.: Basically Timing Parameters for Set-up of Acoustic Emission Method. in: Proceeding of International Workshop Physical and Material Engineering, 15.-16.9.1999, Černice, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 5-6, ISBN 80-01-01954-3
[368] Pazdera L.: Hlukové poměry silničních tunelů. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Dopravní stavby, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 49-52, ISBN 80-214-1439-1
[369] Pazdera L.: Analýza akusticko-vibračních parametrů tramvaje KT8. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Dopravní stavby, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 217-220, ISBN 80-214-1439-1
[370] Pazdera L.: Classification and Identification of Acoustic Emission Signal by Time-Frequency Analysis with Wigner Transform. in: DEFEKTOSKOPIE 99, 17.-20.11.1999, Hradec Králové, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1999, 73-78, ISBN 80-01-01954-X
[371] Pazdera L.: Using neural network to signal analysis. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 39-42, ISBN 80-214-1432-4
[372] Pazdera L.: Classification and Identification of Acoustic Emission Signal by Level Decomposition with Wavelet Transform. in: EAN 99, 1.-3.6.1999, Frenštát p.R., ed. by Technická univerzita Ostrava, 1999, 131-134, ISBN 80-7078-672-8
[373] Pazdera L.: Analýza valivého hluku při průjezdu tramvaje smyčkou. in: TRANSFER 99, 7.-8.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, J-13-1, ISBN 80-214-1341-7
[374] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M., Smutný J., Weber Z.: Basically timing parameters for set-up of acoustic emission method. in: Proceeding of International Workshoop, Prague 1999, ed. by Universiti of Technology, 1999, 5-6, ISBN 80-01-01954-3
[375] Schauer P.: Model impedanční spektroskopie. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 73-76, ISBN 80-214-1432-4
[376] Schauer P.: Impedanční spektroskopie keramiky a žuly. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 77-82, ISBN 80-214-1432-4
[377] Sikula J.: Electric potential and acoustic emission of granite samples under ramp increasing pressure. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 5-10, ISBN 80-214-1432-4
[378] Sikula J.: On the stationary of 1/f noise. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 89-92, ISBN 80-214-1432-4
[379] Sikula J.: Dependence of Hooge parameter of compound semiconductors on temperature. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 93-98, ISBN 80-214-1432-4
[380] Sikula J.: Burst noise in film resistors. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT - sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 111-114, ISBN 80-214-1432-4
[381] Sikula J.: Kinetics of the cracks creation in granite under ramp loading. in: DEFEKTOSKOPIE 99, 17.-20.11.1999, Hradec Králové, ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1999, 67-72, ISBN 80-01-01954-X
[382] Sikula J.: Acoustic Emission of Ball Screws. in: Acoustic Emission 99, 15.-17.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, 253-258, ISBN 80-214-1303-4
[383] Sikula J.: Electromagnetic Emission from Polycrystalline Solids. in: Acoustic Emission 99, 15.-17.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, 259-266, ISBN 80-214-1303-4
[384] Sikula J.: Thermal and Electrical Breakdown in Ta2O5 thin Insulating Films. in: CARTS-EUROPE 99, 18.-22.10.1999, Lisbon, Portugal, ed. by ECII Ltd., 1999, 147-150, ISBN 80-01-01954-X
[385] Sikula J.: Charge Transport and Noise Sources in Thick Conducting Films. in: CARTS-EUROPE 99, 18.-22.10.1999, Lisbon, Portugal, ed. by ECII Ltd., 1999, 163-166, ISBN 80-01-01954-X
[386] Sikula J.: Reliability Indicators for Thin and Thick Film Resistors. in: CARTS 99, 15.-19.3.1999, New Orleans, USA, ed. by Components Technology Institute, Inc., 1999, 292-296, ISBN 80-01-01954-X
[387] Sikula J.: Low Frequency Noise of Thin Insulating Films. in: 15th Int. Conf. On Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, 23.-26.8.1999, Hong Kong, ed. by The Hong Kong Polytechnic University, 1999, 130-133, ISBN 1-874612-28-5
[388] Sikula J.: Low Frequency Noise of Thick Conducting Films. in: 15th Int. Conf. On Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, 23.-26.8.1999, Hong Kong, ed. by The Hong Kong Polytechnic University, 1999, 150-153, ISBN 1-874612-28-5
[389] Sikula J.: Dependence of Hooge parameter of InAs Heterostructure on Temperature. in: 15th Int. Conf. On Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, 23.-26.8.1999, Hong Kong, ed. by The Hong Kong Polytechnic University, 1999, 218-221, ISBN 1-874612-28-5
[390] Weber Z.: Akustická emise-prostředek pro vývoj ocelových, dřevěných a sendvičových konstrukcí. in: Ocelové a dřevěné konstrukce Brno 99, 14.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, 85-88, ISBN 80-02-01309-3
[391] Weber Z.: Structural Integrity Evaluation of Reinforced Concrete Crossbeam by Acoustic Emission. in: Acoustic Emission 99, 15.-17.6.1999, Brno, ed. by VUT Brno, 1999, 293-296, ISBN 80-214-1303-4
[392] Weber Z.: Měření hloubky vznikajících únavových trhlin konstrukcí metodou akustické emise. in: XI.mezinárodní vědecká konference VUT-sekce Aplikovaná fyzika, 18.-20.10.1999, Brno, ed. by Fakulta stavební VUT v Brně, 1999, 55-59, ISBN 80-214-1432-4
[393] Weber Z.: New American Standards for Acoustic Emission Testing. in: Proceeding of International Workshop Physical and Material Engineering, 15.-16.9.1999, Černice, ed. by Czech Technical University in Prague, 1999, 7-12, ISBN 80-01-1954-3
[394] Adámek J.: Rozdíly ve zjištěných přetvořeních dotvarováním dostředně tlačených a ohýbaných betonových prvků. in: Construmat 98, , ed. by Stavebná fakulta TU Žilina, 1998, 158-162
[395] Adámek J., Juránková V.: Difference between creep deformations determined on bended and centrally pressured beams. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Technical University of Brno, 1998, 59-60, ISBN 80-214-1144-9
[396] Brož P., Weber Z.: Diference between creep deformations determined on bended and centrally pressured beams. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 59-60, ISBN 80-214-1144-9
[397] Chobola Z., Juránková V., Pazdera L.: Non-destructive testing on InAs lasers. in: Proceeding of International Workshoop, Liškovec 1998, ed. by Universiti of Technology, 1998, 54-55, ISBN 80-214-1144-9
[398] Chobola Z., Pazdera L.: Simulation of acoustic emission sources. in: Proceeding of International Workshoop, Liškovec 1998, ed. by Universiti of Technology, 1998, 52-53, ISBN 80-214-1144-9
[399] Čermáková E.: ELF magnetic fields in the indoor climate of buildings and the magnetically induced currents in the human body. in: Indoor climate of building 98, , ed. by Slovak Society of Environmental Technolgy, 1998, 105-112, ISBN 80-85330-53-9
[400] Čermáková E.: Matematické modelování vlivu nízkofrekvenčních magnetickřch polí na lidskř organismus. in: Inteligentné budovy, , ed. by Slovenská technická univerzita, 1998, 67-73
[401] Čermáková E.: Human Exposures to ELF Magnetic Fields. in: SPETO „98“ 21st. Seminar of Fundamentals of Electrotechnics and Circuit theory, 20-23.05.1998 Gliwice-.Ustroň, ed. by Politechnika Šlaska, 1998, 276-280
[402] Čermáková E. Pazdera L.: The problem of the EMC (Electromagnetic compatibility) in the indoor climate of buildings. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 50-51, ISBN 80-214-1144-9
[403] Čermáková E., Lysová M., Pazdera L.: Measurement of the ELF Magnetic Field in the Student Laboratory and the Hygienic Limit. in: Experiments and Measurements in Engineering Physics Education-European Society for Engineering Education, 15 - 17. 10, 1998 Brno, ed. by SEFI Working Group on Physics and Engineering Education, 1998, 41-44, ISBN 80-214-1223-2
[404] Ficker T., Pazdera L.: Analýza signálu akustické emise generovaného impulsem do stavebního materiálu - hurdisky. in: Defektoskopie 98, , ed. by ČNDT, 1998, 71-74
[405] Ibrahim A., Chobola Z.: Capacitance measurements for a monocrystalline solar cells made in Czech republic. in: 60.vřročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Bratislava 1998, ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1998, 25-28, ISBN 80-227-1135-7
[406] Ibrahim A., Chobola Z.: Reliability of a monocrystalline silicon solar cell. in: 60.vřročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Bratislava 1998, ed. by Slovenská technická universita v Bratislave, 1998, 29-32, ISBN 80-227-1135-7
[407] Ibrahim A., Chobola Z.: Low Frequency Noise in Monocrystalline and Polycrystalline Solar Cells. in: Electronic Devices and Systems Conference 1998, Brno, ed. by Universiti of Technology, 1998, 105-108, ISBN 00-000-0000-0
[408] Ibrahim A., Chobola Z.: Temperature effect as a non-destructive test of solar cells. in: Proceeding of International Workshoop, Liškovec 1998, ed. by Universiti of Technology, 1998, 56-57, ISBN 80-214-1144-9
[409] Juránková V., Adámek J.: Investigation into the post-buckling behaviour of steel plate girders. in: New Requirements for Materials and Structures, , ed. by Czech Technical University, 1998, 261-266, ISBN 80-01-01838-5
[410] Juránková V., Adámek J.: Non-destructive testing of InAs lasers. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 54-55, ISBN 80-214-1144-9
[411] Juránková V., Pazdera L.: Acoustic emission and partial discharges in ceramic tiles. in: Acoustic Emission Testing, , ed. by TUV Austria, 1998, 84-87
[412] Juránková V., Pazdera L.: Rozklad šumového signálu při diagnostice kvality a spolehlivosti solárních článků. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, Brno 1998, ed. by Vysoké učení technické v Brně, 1998, 65-66, ISBN 80-214-1144-9
[413] Kořenská M., Pazdera L.: Acoustic emission in static tests of sandwich boards with steel jacketing and thermal isolation. in: Acoustic Emission Testing, , ed. by TUV Austria, 1998, 38-41
[414] Kořenská M., Šikula J.: Modern methods of noise and vibration analysis applied to rail transport. in: 60.vřročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, , ed. by Slovenská technická universita v Bratislave, 1998, 351-354, ISBN 80-227-1129-2
[415] Kořenská M., Weber Z., Pazdera L.: Aplikace moderních metod frekvenční analýzy na signál akustické emise. in: 60.vřročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, , ed. by Slovenská technická universita v Bratislave, 1998, 33-36, ISBN 80-227-1135-7
[416] Kořenská M., Weber Z., Pazdera L.: Akustická emise - základní nástroj ke studiu trhlin v zatížovanřch stavebních konstrukcích. in: 60.vřročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, , ed. by Slovenská technická universita v Bratislave, 1998, 37-40, ISBN 80-227-1135-7
[417] Kořenská M., Weber Z., Smutný J., Pazdera L.: Threshold sensitivity and background noise of acoustic emission sensors. in: Acoustic Emission Testing, , ed. by TUV Austria, 1998, 255-258
[418] Navarová Hana Koktavý B., Košíková I., Šikula J.: Temperature effect as a non-destructive test of solar cells. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 56-57, ISBN 80-214-1144-9
[419] Pazdera L.: Simulation of acoustic emission sources. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 52-53, ISBN 80-214-1144-9
[420] Pazdera L., Kořenská M.: Wavelet analysis - modern tool to description of acoustic emission signals. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 63-64, ISBN 80-214-1144-9
[421] Pazdera L., Kořenská M., Smutný J.: Spektrální analýza metodou Multi-Taper. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 73-74, ISBN 80-214-1144-9
[422] Pazdera L., Kořenská M., Weber Z.: Acoustic emission from statically loaded timber panels with thermally insulating filling. in: Workshop 98, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1998, 93-94
[423] Pazdera L., Smutný J.: Vliv rychlosti pojezdu tramvaje na hluk. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 71-72, ISBN 80-214-1144-9
[424] Pazdera L., Smutný J.: Akustická emise a mechanika poškození. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 83-84, ISBN 80-214-1144-9
[425] Schauer P.: Neintelovské řešení počítače. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brně, 1998, 77-82, ISBN 80-214-1144-9
[426] Sikula J, Koktavy B, Vasina P, Weber Z, Korenska M, Pazdera L, Lokajicek T, Matejka F: Acoustic emission method for partial discharges measurements of electric power components. in: 8th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials, BOULDER, CO, JUN 15-20, 1997, ed. by PLENUM PRESS DIV PLENUM PUBLISHING CORP, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA, 1998, 507-510, ISBN 0-306-45900-0
[427] Smutný J., Pazdera L.: Akustická emise ve stavebnictví a lomová mechanika. in: 60.vřročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, , ed. by Slovenská technická universita v Bratislave, 1998, 63-68, ISBN 80-227-1135-7
[428] Smutný J., Pazdera L.: Vytápění objektů infrazářiči. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 67-68, ISBN 80-214-1144-9
[429] Šikula J., Koktavý B., Vašina P.: Částečné výboje a kvalita keramických výrobků. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, , ed. by Vysoké učení technické v Brní, 1998, 69-70, ISBN 80-214-1144-9
[430] Šikula J., Kořenská M.: Statistical parameters of the acoustic emission signals. in: Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee, Brno 1998, ed. by Vysoké učení technické v Brně, 1998, 61-62, ISBN 80-214-1144-9
[431] Šikula J., Navarová Hana Koktavý B., Košíková I., Koktavý P.: Cracks and quality testing by acoustic and electromagnetic emission. in: Acoustic Emission Testing, , ed. by TUV Austria, 1998, 130-133
[432] Vaněk J., Chobola Z., Kazelle J.: New Methods for Testing Quality of Solar Cells and Employment of Photovoltaic Systems in Czech Republic. in: Procedings of the 5th Electronic Devices and Systems Conference 1998, Brno, ed. by Universiti of Technology, 1998, 109-112, ISBN 00-000-0000-0
[433] Weber Z.: Určení kvality tenkostěnných konstrukcí použitím metody aktivní akustické emise. in: 60.výročie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, , ed. by Slovenská technická universita v Bratislave, 1998, 203-206, ISBN 80-227-1134-9
[434] Weber Z.: Spektrální analýza metodou MUSIC (Multiple Signal Classification). in: Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering, , ed. by Vysoké učení technické v Brně, 1998, 75-76, ISBN 80-214-1144-9
[435] Weber Z.: Analysis of acoustic emission signals as a tool to study crack propagation in breathing thin walled systems. in: Acoustics Emission Testing, , ed. by TUV Austria, 1998, 104-107
[436] Weber Z., Pazdera L., Kořenská M.: Detection possibility of defective steel cable coupling by active acoustic emission method. in: Ultrasonic and Acoustic Emission, , ed. by Czech Acoustical Society, 1998, 1-60
[437] Weber Z., Pazdera L., Kořenská M.: Stanovení únosnosti kotevních prvků v betonu metodou akustické emise. in: New Requirements for Materials and Structures, , ed. by Czech Technical University, 1998, 75-78, ISBN 80-01-01838-5
[438] Chobola Z.: Non-destructive testing of contact on GaSb substratcs. in: Proceedings of Workshop 97, Kočovce 1997, ed. by Universiti of Technology, 1997, 119-122, ISBN 80-227-0957-3
[439] Chobola Z., Juránková V.: Randomly current impulse in high-voltage bushing. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, Kočovce 1997, ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 101-106, ISBN 80-227-0957-3
[440] Chobola Z., Juránková V.: Random current impulses in high-tension bushings. in: Workshop 97, Prague 1997, ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 135-136, ISBN 00-000-0000-0
[441] Chobola Z., Juránková V.: Non-destructive testing of contacts on GaAs substrates. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 65-66
[442] Chobola Z., Juránková V.: Random current impulse in high-tension bushings. in: Proceeding of Workshoop 97, Kočovice 1997, ed. by Universiti of Technology, 1997, 101-106, ISBN 80-227-0957-3
[443] Chobola Z., Juránková V., Ibrahim A.: Non-destructive testing of solar cells. in: Workshop 97, Praha 1997, ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 63-64
[444] Chobola Z., Juránková V., Navarová H.: Experimental study of impuls arise in high-testion bushings. in: Proceeding of Workshoop 97, Kočovice 1997, ed. by Universiti of Technology, 1997, 96-100, ISBN 80-227-0957-3
[445] Čermáková E.: Measurement of Low Frequency Magnetic Fields with the VEMA and EFA Analysers. in: AMTEE 97, , ed. by ZČU Plzeň, 1997, 335-338, ISBN 80-7082-363-1
[446] Čermáková E.: Měření nízkofrekvenčních magnetických polí na oddělení intenzivní péče pro nedonošené děti v nemocnici Brno-Bohunice. in: Biologické systémy a elektromagnetické pole, , ed. by Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT Praha, 1997, 35950-35950, ISBN 80-01-01660-9
[447] Čermáková E.: Feromagnetika ve stavebních materiálech. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, , ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 34-39
[448] Čermáková E.: Interaction of Stationary Magnetic Fields with Biological Systems, Hygienic Standards, Experiments. in: Workshop 97, 20.- 22.1. 1997 Praha, ed. by CTU Prague, 1997, 1249-1250
[449] Čermáková E., Pazdera L.: Radiace elektronických zařízení v oblasti nízkofrekvenčních magnetických polí. in: Vnútorná klíma budov 1997, , ed. by Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 1997, 56-60
[450] Čermáková E., Pazdera L.: Všeobecné pracovní, nemocniční i domácí prostředí exponované nízkofrekvenčním magnetickým polem. in: Inteligentné budovy, , ed. by Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Bratislava, 1997, 90-99
[451] Ficker T.: Nedestruktivní testování ohmických kontaktů na strukturách GaSb. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, , ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 119-122
[452] Juránková V., Navarová H., Chobola Z.: DLTS a šum luminiscenčních diod. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, , ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 92-95
[453] Juránková V., Navarová H., Chobola Z.: A study of transport characteristic temperature dependence for relanex. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 131-132
[454] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Akustická emise staticky zatěžovaných lehkých sendvičových panelů s tepelnou izolací z čedičové vlny. in: Defektoskopie 97, , ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1997, 113-119
[455] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Měření dynamických vlastností tramvajového svršku s protihlukovým a protivibračním systémem. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, , ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 79-84
[456] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Indikace částečných výbojů generovaných v keramických materiálech vysokým napětím. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, , ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 107-112
[457] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Studium závislosti akustické emise dřevěných vzorků na vlhkosti. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, , ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 69-74
[458] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Indication of partial discharges in insulators using the acoustic emission method. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 77-78
[459] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Acoustic emission from thermal loaded isolating building materials. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 139-140
[460] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: Use of AE to study of the effect of congelation on the strength of timber. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 87-88
[461] Kořenská M., Pazdera L., Weber Z.: On the effect of timber humidity on the AE generation in low temperature stressing mode. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 89-90
[462] Navarová H., Juránková V., Chobola Z.: Non-destructive testing of relanex insulating foils. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 133-134
[463] Navarová H., Juránková V., Chobola Z.: Experimentální sledování vzniku částečných výbojů v ručním elektrickém nářadí a elektrických mototrech. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, Kočovce 1997, ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 96-100, ISBN 80-227-0957-3
[464] Navarová H., Matějka F., Chobola Z.: Noise and DLTS in LED´s. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 67-68
[465] Navarová H., Matejka F., Chobola Z.: Relaxation phenomena in relanex containing various impregnants. in: Workshop 97, 1997, Praha, ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 129-130, ISBN 00-000-0000-0
[466] Pazdera L.: Modelling and solving of an electrical circuit by finite-element analysis. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 965-966
[467] Pazdera L.: Automated temperature measurement employing NiCr resistance sensors. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 977-978
[468] Pazdera L., Kořenská M., Weber Z.: Acoustic emission as a non-destructive tool of study of crack growth in stressed materials. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 137-138
[469] Pazdera L., Smutný J.: Akustická emise izolačních stavebních materiálů DEKALUX a DEKA.T při nízkoteplotním namáhání. in: Defektoskopie 97, , ed. by Česká společnost pro nedestruktivní testování, 1997, 107-111
[470] Ramadan M., Aboul-Enein S., Ibrahim A., Chobola Z.: Experimental investigation of convection heat losses in box-type solar cooker. in: Proceedings of Workshop 97, Praha 1997, ed. by Universiti of Technology, 1997, 61-62, ISBN 00-000-0000-0
[471] Schauer P., Sikula J..: Prognóza spolehlivosti rezistorů z měření nízkofrekvenčního šumu. in: Výskumné aktivity katedier fyziky na stavebných fakultách v, Jún 5-6, 1997, Kočovce, Slovakia, ed. by Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997, 113-118, ISBN 80-227-0957-3
[472] Sikula J., Schauer P. and Koktavy B.,: Transport and Fluctuation Phenomena in Metal-Insulator-Metal (M-I-M) Structures. in: Proceedings of the Workshop’ 97, February 1997, Prague, Czech Republic, ed. by CVUT Prague, 1997, 71-73, ISBN není známo
[473] Simoen E., Vašina P., Šikula J.: Transport and fluctuation phenomena in metal-insulator-metal (M-I-M) structures. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 71-72
[474] Smutný J., Pazdera L.: ELF magnetic field interaction with biologic systems, hygienic standards, experiments. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 1289-1290
[475] Šikula J.: The impact of stress on the noise, quA.ty and reliability of passive and active devices. in: Electronic packaging for high reliability, low cost electron, , ed. by J. Stefan Institute, 1997, 18-19
[476] Šikula J., Schauer P., Koktavý B.: Noise as a diagnostic tool for the reliability improvement of microelectronics components. in: Workshop 97, , ed. by Czech Technical University in Prague, 1997, 69-70
[477] Chobola Z., Šikula J., Juránková V., Vašina P., Claeys C., Simoen E.: 1/f Noise and DLTS in LEDS. in: Proceedings Third ELEN Worksop Leuven, Blgium 1996, ed. by Universiti of Technology, 1996, 32-36, ISBN 00-000-0000-0
[478] Čermáková E.: Ohrožená ozonová vrstva a skleníkový efekt očima fyzika. in: , , ed. by ČVUT Praha, 1996, --1, ISBN 80-01-01513-0
[479] Čermáková E.: Measurement and analysis of changes the external and internal magnetic fields within interiors of buildings. in: , , ed. by UK Praha, 1996, --1
[480] Čermáková E.: Odraz problematiky životního prostředí v odborné výuce na Fakulta stavební VUT v Brně. in: , , ed. by ČVUT Praha, 1996, --1, ISBN 80-01-01515-7
[481] Čermáková E.: Studium změn geomagnetického pole v okolí destruovaných feromagnetických výztuží v betonových konstrukcích. in: , , ed. by Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 1996, --1, ISBN 1211-3700
[482] Čermáková E.: Železobetonové stavební prvky v geomagnetickém poli. in: 12. Konference českých a slovenských fyziků, 2. - 6. září 1996 Ostrava, ed. by TU Ostrava, 1996, 737-741
[483] Čermáková E.: Nízkofrekvenční magnetická pole elektrických spotřebičů a současné návrhy hygienických norem pro tuto frekvenční oblast. in: 12. Konference českých a slovenských fyziků, 2. - 6. září 1996 Ostrava, ed. by TU Ostrava, 1996, 69-73
[484] Čermáková E.: Biosignály jako odezva lidského organismu na stacionární nízkofrekvenční magnetická pole nízkých energetických úrovní v interiéru budov. in: Environmental Impact Assessment, Proccedings 3rd. International Conference and 9nth. Regional (Central European) Conference IUAPPA, 23. – 26. 9. 1996 Praha, ed. by ČVUT Praha, 1996, 544-547, ISBN 80-01-01515-7
[485] Čermáková E.: Ovlivnění pracovního a bytového komfortu nízkofrekvenčními změnami magnetického pole. in: Inteligentné budovy, 2. Konference s mezinárodní účastí, 21.- 22.5. 1996 Luhačovice, ed. by SSTP Bratislava, 1996, 26-33
[486] Čermáková E.: Destrukce ozonové vrstvy. in: Události na VUT v Brně, , ed. by VUT Brno, 1996, 12-14
[487] Čermáková E., Hudák J.: Magnetometrická měření na železobetonových konstrukcích. in: , , ed. by VŠB Ostrava, 1996, --1
[488] Čermáková, E., Pazdera L: Study of Magnetic Fields in the Neighbourhood of Ferromagnetic Materials. in: Proceedings and Abstracts of Conference ESES ( Environmental Statistics and Earth Science), 20 - 31.8. 1996 Brno a Vídeň, ed. by Masaryk Univer.- Brno, Bernoulli Society for Statistics and Probability, Vienna, Austria, 1996, 37-37
[489] Čermáková, E., Hudák, J: Dvoudimensionální a třídimensionální zpracování změn nízkofrekvenčních magnetických polí.. in: Two-dimensional and three-dimensional elagoration of ELF magnetic fields, 21.2. 1996 Praha, ed. by ČVUT Praha, 1996, 2-2
[490] Čermáková, E., Pazdera, L: Nízkofrekvenční magnetická pole versus nemocniční přístrojové vybavení. in: Vnútorná klíma budov - 7.konferencia so zahraničnou účasťou -Harmonizacia Slovenskej legislativy, hygienických predpisov a technických noriem s Europskými, 30.- 31.10.1996 Stará Lesná, Vysoké Tatry , SR, ed. by , 1996, 72-78
[491] Ficker T., Pazdera L.: Měření Poissonovy konstanty vzduchu ve studentských laboratořích. in: , , ed. by VŠB Ostrava, 1996, 666-669
[492] Ficker T., Pazdera L.: Nestacionární metoda pro měření tepelné vodivosti pevných látek ve studentských laboratořích. in: , , ed. by VŠB Ostrava, 1996, 670-673
[493] Koktavý P.: Noise characteristics and hot carrier stress of 0.7 um MOSFETs. in: , , ed. by IMEC Leuven, 1996, --1
[494] Kořenská M.: Aktivní akustické emise pálené krytiny. in: , , ed. by VUT Brno, 1996, --1
[495] Pazdera L.: Charakteristiky signálu akustické emise. in: , , ed. by VUT Brno, 1996, --1
[496] Sikula J., Hruska P., Vasina P., Schauer P., Kolarova R.: Noise and THI reliability indicators for thin film resistors. in: 10-th European Passive Components Symposium CARTS-Europe’96, October 7-11, 1996, Nice, France, ed. by ECII Ltd. East Sussex, 1996, 200-209
[497] Sikula J., Vasina P., Navarova H., Schauer P.: Low frequency noise and reliability of thin film resistors. in: 3-rd ELEN Workshop, November 5-7, 1996, Leuven, Belgium, ed. by IMEC Leuven, 1996, 60-67
[498] Šikula J.: Electromagnetic and acoustic emission from solids. in: , , ed. by Gordon University, 1996, --1
[499] Šikula J.: Elektromagnetická emise v pevných látkách. in: , , ed. by VUT Brno, 1996, --1
[500] Šikula J.: Burst noise and stochastic resonance in diodes. in: , , ed. by IMEC Leuven, 1996, --1
[501] Šikula J.: Transition probabilities and noise spectra in submicron MOSFETs. in: , , ed. by IMEC Leuven, 1996, --1
[502] Šikula J.: High frequency RTS noise component in submicron MOSFETs. in: , , ed. by IMEC Leuven, 1996, --1
[503] Šikula J.: Noise reliability indicators for electrolytic capacitors. in: , , ed. by ECII Ltd. East Sussex, 1996, --1
[504] Šikula J.: RTS noise in submicron MOSFETs. in: , , ed. by Semiconductor Physics Institute, Vilnius, 1996, --1
[505] Šikula J.: Low frequency noise of metallic thin films and reliability of resistors. in: , , ed. by Components Technology Institute, 1996, --1, ISBN 0887-7491
[506] Šikula J.: Noise and degradation of electrolytic capacitors. in: , , ed. by Components Technology Institute, 1996, --1, ISBN 0887-7491
[507] Weber Z.: Metoda akustické emise - přístroje, software (současnost a budoucnost). in: , , ed. by VUT Brno, 1996, --1
[508] Weber Z., Kořenská M., Pazdera L.: Akustická emise - metoda studia šíření únavových trhlin v dynamicky zatěžovaných ocelových konstrukcích. in: , , ed. by VUT Brno, 1996, --1
[509] Weber Z., Kořenská M., Pazdera L.: Akustická emise staticky zatěžovaných dřevěných prvků s polyuretanovou výplní. in: , , ed. by VUT Brno, 1996, --1
[510] Cermakova E.: Study of Magnetics Fields in Buildings with Iron reinforcements and Pipe Installations. in: Kniznice odbornych a vedeckych spisu Fakulty stavebni VUT v Brne, 1995, ed. by Technical University of Brno, 1995, 69-75, ISBN 80-214-06
[511] Cermakova E.: Nondestructive Indication of Ferromagnetic Reinforcement in Concrete Constructions by the Magnetic Sus. in: Kniznice odbornych a vedeckych spisu Fakulty stavebni VUT v Brne, 1995, ed. by Technical University of Brno, 1995, 61-67, ISBN 80-214-06
[512] Cermakova E.: Low Frequency Changes of Magnetic Field within Interiors of Buildings and Contamporaneous Hygienic Lim. in: Proc. of Int. Conf. INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS, Health and Comfort vs Energy Conservation, , ed. by SSTP, Kocelova 15, 81594 Bratislava, Slovenska rep., 1995, 119-124, ISBN 80-967479-0-8
[513] Cermakova E.: Indikace stacionarnich a nizkofrekvencnich magnetickych poli v budovach. in: Sbornik prednasek doprovodneho programu veletrhu, , ed. by BVV Brno, 1995, 95-98
[514] Cermakova E.: Alternativni zdroje energie. in: Sbornik konference pri mezinar. veletrhu technologii, vyrobku a sluzeb pro rozvoj mest a obci, , ed. by BVV Brno, 1995, 23-27
[515] Cermakova E.: Souvislost klimatickych a atmosferickych zmen s energetikou a prumyslem. in: Sbornik konference pri mezinar. veletrhu technologii, vyrobku a sluzeb pro rozvoj mest a obci, , ed. by BVV Brno, 1995, 19-22
[516] Cermakova E.: Expozice obyvatel obytnych i pracovnich budov magnetickymi poli. in: Sbornik konference pri mezinar. veletrhu technologii, vyrobku a sluzeb pro rozvoj mest a obci, , ed. by BVV Brno, 1995, 28-31
[517] Cermakova E.: Prirodovedecko-technicka, legislativni a ekonomicka problematika zivotniho prostredi. in: Sbornik prednasek doprovodneho programu veletrhu, , ed. by BVV Brno, 1995, 31-33
[518] Cermakova E.: Klasicke zdroje energie a vliv na zivotni prostredi. in: Sbornik prednasek doprovodneho programu veletrhu, , ed. by BVV Brno, 1995, 51-52
[519] Cermakova E.: Zivotni prostredi a ekologicke stavby. in: Sbornik prednasek doprovod. programu veletrhu, , ed. by BVV Brno, 1995, 139-140
[520] Cermakova E.: The Ozone Layer. in: Prispevek do mezinar. grantu, nositel ceske casti grantu Doc.RNDr.V. Navratil,CSc., MU PF Brno, , ed. by MU PF Brno, 1995, 1-25
[521] Cermakova E., Chramosta O., Navarova H., Pazdera L.: Study of magnetic fields in buldings with iron reinforcements and pipe instalation. in: Sbornik vedeckych a odbornych praci, , ed. by akad.nakl.CERM, Brno, 1995, 69-76, ISBN 80-214-0615-1
[522] Chobola Z., Sikula J., Vasina P., Pazdera L., Juránková V., Řehák Z.: Analysis of Noise Properties of R1 Solar Cells. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop 95, July 18-20, 1995, Brno 1995, ed. by Technical University of Brno, 1995, 220-223, ISBN 80-214-0663-1
[523] Chobola Z., Šikula J., Juránková V., Pazdera L., Hruška P.: Noise Reliability Indicators for Solar Cells. in: Procedings of Second ELEN conference, France, 25. - 27. 10. 1995, ed. by Universiti of Technology, 1995, 1-6, ISBN 00-000-0000-0
[524] Čermáková E.: Expozice obyvatel pracovních i obytných budov magnetickými poli. in: Sborník přednášek doprovodného programu URBIS „95“ - Mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst., 7.-10.2.1995 Brno, ed. by BVV, a. s., Dům techniky Brno, s. r. o., 1995, 28-31
[525] Čermáková E.: Alternativní zdroje energie. in: URBIS „95“ Sborník přednášek doprovodného programu - Mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst, 7.-10.2.1995 Brno, ed. by BVV, a. s., Dům techniky Brno, s. r. o., 1995, 23-27
[526] Čermáková E.: Souvislost klimatických a atmosférických změn s energetikou a průmyslem. in: URBIS „95“ Sborník přednášek doprovodného programu - Mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst, 7.-10.2.1995 Brno, ed. by BVV, a. s., Dům techniky Brno, s. r. o., 1995, 19-23
[527] Čermáková E.: Nondestructive Indication of Ferromagnetic Reinforcement in Concrete Constructions by the Magnetic Susceptibility Meter. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, 1995, ed. by Ediční středisko VUT Brno, 1995, 61-68, ISBN 80-214-0615-1
[528] Čermáková E.: Nízkofrekvenční změny magnetického pole v budovách a odpovídající hygienické limity.. in: INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS, 28. - 30. 11. 1995 Bratislava, ed. by Slovak Society of Environmental Technology, SSTP, Bratislava, 1995, 119-123, ISBN 80-967479-0-8
[529] Čermáková E.: Indikace stacionárních a nízkofrekvenčních magnetických polí v budovách. in: ENVI Brno 1995 , Mezinárodní seminář „Životní prostředí pro XXI. století“ - doprovodný program 4. Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí, Brno,, 7. 11. 1995, ed. by Dům techniky Brno, 1995, 95-97
[530] Čermáková E.: Přírodovědecko - technická, legislativní a ekonomická problematika životního prostředí. in: : ENVI Brno 1995 , Mezinárodní seminář „Životní prostředí pro XXI. století“ - doprovodný program Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí, 8.11.1995 Brno, ed. by Dům techniky Brno, 1995, 31-33
[531] Čermáková E.: Klasické zdroje energie a vliv na životní prostředí. in: ENVI Brno 1995 , Mezinárodní seminář „Životní prostředí pro XXI. století“ - doprovodný program Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí, 9.11.1995 Brno, ed. by Dům techniky Brno, 1995, 51-52
[532] Čermáková E.: Životní prostředí a ekologické stavby. in: ENVI Brno 1995 , Mezinárodní seminář „Životní prostředí pro XXI. století“ - doprovodný program Mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí, 10.11.1995 Brno, ed. by BVV, a. s., 1995, 139-140
[533] Čermáková E.: Měření proměnných fyzikálních polí nad přirozenými i uměle vytvořenými poruchovými zonami. in: Poruchové zóny v zemské kůře a jejich projevy nad povrchem - mezinárodní konference, 26. - 27. 10. 1995 Praha, ed. by Silikátová společnost, Praha, 1995, 37-48
[534] Čermáková E.: Low Frequency Changes of Geomagnetic Field within Interiors of Buldings and theier interactions with the Human Organism. in: Healthy Buildings „95“, 10-14. September. 1995 Miláno, ed. by International Academy of Indoor Air Sciences, 1995, poster-2
[535] Čermáková E.: Geomagnetic Field within Interiors of Buildings. in: Biophysical Aspects of Coherence, International Workshop, 11.-15. September 1995, Prague, ed. by Charles University, 1995, poster-2
[536] Čermáková E., Chramosto O., Navarová H., Pazdera L.: Study of Magnetics Fields in Buildings with Iron Reinforcements and Pipe Installations.. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, , ed. by Ediční středisko VUT Brno, 1995, 69-76, ISBN 80-214-0615-1
[537] Gingl Z., Kiss L., Sikula J.: Noise and Progressive Degradation of Thin Conductor Films due to Biased Percolation Caused by Self-Hea. in: Proc. of Second ELEN Workshop, , ed. by Institut National Polytechnique de Grenoble, 1995, 406-414
[538] Hoschl P., Moravec P., Vidra M., Schauer P.: Nuclear Radiation CdTe Sensors. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop'95, July 18-20, 1995, Brno, Czech Republic, ed. by Technical University of Brno, 1995, 158-162, ISBN 80-214-0663-1
[539] Hruska P., Chobola Z., Pazdera L., Juránková V., Šikula J.: Analysis of Solar Cell Transport Properties. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop 95, July 18-20, 1995, Brno 1995, ed. by Technical University of Brno, 1995, 216-219, ISBN 80-214-0663-1
[540] Hruška P., Chobola Z., Šikula J.: Transport Reliability Indicators for Solar Cells. in: Procedings of Second ELEN conference, France, 25. - 27. 10. 1995, ed. by Universiti of Technology, 1995, 1-12, ISBN 00-000-0000-0
[541] Koktavy B.: Noise and Reliability Prediction of M-I-M Capacitors. in: Proc. of the 9th Symposium on QuA.ty and Reliability in Electronics, , ed. by Acadamy of Science Budapest, 1995, 1-4
[542] Koktavy B.: Introduction to the statistics of an RTS process. in: Proc. of the 13th Int. Conf. Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, , ed. by World Scientific, 1995, 357-360, ISBN 981-02-2278-5
[543] Koktavy B., kol., 4: Burst and Microplasma Noise in Power Diodes. in: Proc. of the 7th Int. Conf. QuA.ty in Electronic Components ESREF 95, Oct. 3-6 1995, , ed. by University of Bordeaux, France, 1995, 507-510
[544] Koktavy B., kol., 4: Burst Noise in PN Junction Power Diodes. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop 95, July 18-20, 1995, , ed. by Technical University of Brno, 1995, 178-183, ISBN 80-214-0663-1
[545] Koktavy B., kol., 5: Relaxation Phenomena and Reliability of Capacitors. in: Proc. of the 9th Annual CARTS-Europe Symposium, , ed. by Electronic Components Institute Int., Ltd., 1995, 117-120
[546] Koktavy B., Navarova H., Pazdera L., Vasina P., Schauer P., Sikula J.: Low Frequency Noise and Reliability of Thin Film Resistors. in: Proceedings of Relectronic, october 1995, Budapest, Hungary, ed. by Scientific Society for Telecommunications, 1995, 25-28
[547] Koktavy B., Sikula J., Hruska P.: Current Fluctuations in M-I-M Capacitors. in: Proc. of CARTS 1995, , ed. by Components Technology Institute, Inc., 1995, 136-139
[548] Korenska M., kol., 5: Signal to Noise Ratio in Sensors for Acoustic Emission. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop 95, July 18-20, 1995, , ed. by Technical University of Brno, 1995, 204-209, ISBN 80-214-0663-1
[549] Schauer P., kol., 5: 1/f Noise and Reliability of Metallic Thin Film Resistors. in: Proceedings of the International Conference CARTS 95, , ed. by University of San Diego, California, USA, 1995, 62-70
[550] Sikula J.: Models for Burst and RTS Noise. in: Proc. of the 13th International Conference, , ed. by Uto-Print Singapore, 1995, 343-348, ISBN 981-02-2278-5
[551] Sikula J., kol., 5: Nizkofrekvencni sum a prognoza spolehlivosti rezistoru. in: Vyzkumna zprava pro Teslu Blatnou, , ed. by Vysoke uceni technicke v Brne, 1995, 1-49
[552] Sikula J., Hruska P.: Noise and Transport Reliability Indicators for Microelectronics Devices. in: Proc. of 20th Int. Conference on Microelectronics, , ed. by Inst. of Electrical and Electronics Enginee, 1995, 225-230, ISBN 0-7803-2786-1
[553] Sikula J., Hruska P., Navarova H.: Low-Frequency Noise and Reliability Prediction for Metallic Films. in: Proc. of the Second ELEN Workshop, , ed. by Institut National Polytechnique de Grenoble, 1995, 504-515
[554] Sikula J., Koktavy B., Schauer P., Vasina P., Hanzlíček D.: Low Frequency Noise of Metallic Thin Films and Reliability of Resistors. in: Proc. of the International Conference CARTS'95, March 13-16, 1995, San Diego, California, USA, ed. by University of San Diego, USA, 1995, 62-67
[555] Sikula J., Pazdera L., Navarova H.: Sum typu 1/f a spolehlivost tenkovrstvovych rezistoru. in: Sbornik konference, , ed. by TESLA Lanskroun, a.s., 1995, 52-59
[556] Sikula J., Schauer P., Navarova H., Vasina P., Buben M., Hanzlicek D.: Low Frequency Noise Reliability Indicators for Metallic Films. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop'95, July 18-20, 1995, Brno, Czech Republic, ed. by Technical University of Brno, 1995, 90-95, ISBN 80-214-0663-1
[557] Sikula J., Sikulova M., Vasina P.: Models for Burst and RTS noise Mechanism in Electronic Devices. in: Proc. of Second ELEN Workshop, , ed. by Institut National Polytechnique de Grenoble, 1995, 407-416
[558] Sikula J., Sikulova M., Vasina P.: Stochastic Model for the RTS NOise in Submicron MOSFETs. in: Proc. of 13th International Conference, , ed. by Uto-Print Singapore, 1995, 365-368, ISBN 981-02-2278-5
[559] Vasina P., Sikula J., Simoen E.: Alow-Frequency Noise Study of Hot-Carrier Stressing Effects in Submicron SiP-MOSFETs. in: Proc. of Second ELEN Workshop, , ed. by Institut National Polytechnique de Grenoble, 1995, 205-213
[560] Vasina P., Simoen E., Sikula J.: Low Frequency Noise Assessment of Hot Carrier Stress Effects in 0.7 um. in: Proc. of the Int. NODITO Workshop 95, July 18-20, 1995, , ed. by Technical University of Brno, 1995, 167-171, ISBN 80-214-0663-1
[561] Weber Z., Pazdera L., Korenska M.: Acoustic Emission as a Tool to Study Crack propagation in Breathing thin Walled Systems. in: Stability of Steel Structures, , ed. by Technical University of Budapest, Dept. of Steel Structures, 1995, 51-58, ISBN 963-421-537-8
[562] Cermakova E.: Stacionarni a nizkofrekvencni magneticka pole v interierech budov. in: , , ed. by STSP Bratislava, Slovenska republika, 1994, 82-86, ISBN 9417
[563] Chobola Z.: RTS sum v integrovanych obvodech MH 54 ALS 153. in: , , ed. by Vysoke uceni technicke v Brne, 1994, 107-110, ISBN 80-214-0560-0
[564] Chobola Z., Pazdera L., Vasina P., Sikula J.: Noise in NiPt Schottky Diodes. in: Proceeding of ELEN Workshop, Montpellier 1994, ed. by European Laboratory for Electronic Noise, 1994, 126-132, ISBN CHRX-CT920047
[565] Čermáková E.: Stacionární a nízkofrekvenční magnetická pole v interiérech budov. in: Vnútorná klíma budov, medzinárodná konferencia, 29.-30. 11.1994 Bratislava, ed. by SSTP Bratislava, 1994, 82-82
[566] Hruska P., Koktavy B., Vasina P.: Transport and Noise Quality Indicators for PN Junction Diodes. in: , , ed. by University of Technology, Glasgow, Scotland, 1994, 581-584
[567] Hruska P., Sikula J.: Transport reliablity indicators for PN junction devices. in: , , ed. by Tesla Lanskroun, 1994, 1-4
[568] Jurankova V., Sikula J., Vasina P.: 1/f Noise and L-V Characteristics of GaAsP LED's. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 87-90, ISBN 80-214-0560-0
[569] Koktavy B.: Impulse Noise in Capacitors. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 75-79
[570] Koktavy B.: Sum 1/fa v tlustovrstovych rezistorech. in: , , ed. by Vysoke uceni technicke v Brne, 1994, 154-157
[571] Korenska M., Sikula J., Vasina P.: Non-destructive Diagnostic Testing Method of Ceramic Materials. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 121-124, ISBN 80-214-0560-0
[572] Korenska M., Vasina P., Sikula J.: Fast Fourier Transformation for Measurements of Low Frequency Noise in Silicon. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 101-106, ISBN 80-214-0560-0
[573] Navarova H., Cermakova E.: Measuring of Time Varying Magnetic Fields with respect to Building Ecology. in: , , ed. by Kniznice odbornych a vedeckych spisu VUT v Brne, 1994, 129-133, ISBN 80-214-0560-0
[574] Pazdera L., Vasina P., Sikula J.: 1/f Noise in Silicon Monocrystals under Mechanical Strain. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 65-68, ISBN 80-214-0560-0
[575] Schauer P.: Frekvencni exponent a sumu typu 1/f a ve vysoce kvalitnich tenkych vrstvach. in: Proceedings of International Conference EDS, , ed. by Vysoke uceni technicke v Brne, 1994, 168-171
[576] Schauer P., Navarova H., Vasina P., Sikula J.: 1/f Noise and Reliability of Metallic Thin Films. in: 1st ELEN (European Laboratory for Electronic Noise) Workshop, 18-20 Oct. 1994, Montpellier, France, ed. by European Laboratory for Electronic Noise, France, 1994, 115-125, ISBN CHRX-CT920047
[577] Sikula J.: 1/f Noise, Degradation and Reliability. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 7-13
[578] Sikula J., Koktavy B., Vasina P., Chobola Z., Schauer P., Korenska M.: Noise Diagnostics of PN Junction Power Devices. in: 5-th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, 4-7 October 1994, Glasgow, Scotland, ed. by University of Technology, Glasgow, Scotland, 1994, 217-220
[579] Sikula J., Schauer P., Koktavy B., Navarova H.: Nizkofrekvencni sum v tenkych kovovych vrstvach. in: Proceedings of Conference EDS'94, November 22-23, 1994, Brno, Czech Republic, ed. by Vysoke uceni technicke v Brne, 1994, 164-167
[580] Sikula J., Schauer P., Vasina P., Sikulova M., Koktavy B., Chobola Z., Navarova H., Pazdera L.: 1/f Noise in Metallic Thin Films. in: Sixth Van Der Ziel Symposium on Quantum 1/f Noise and Other Low Frequency Fluctuations in Electronic Devices, May 27-28, 1994, St Louis, Missouri, USA, ed. by AIP Press 1994, New York, 1994, 11-17
[581] Sikulova M., Sikula J.: Stochastic Model of the RTS Noise. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 57-64
[582] Vasina P., Sikula J.: 1/f Noise and Reliability Prediction of Semiconductor Devices. in: , , ed. by Technical University of Brno, 1994, 158-163
[583] Weber Z.: Anwendung der Stahlwellenleiter in der Schallemissionsanalyse. in: Workshop, , ed. by Technical University of Brno, 1994, 125-132, ISBN 80-214-0560-0
[584] Weber Z.: Subsequent Acoustic Emission from Glass and Glazed Ceramics. in: Workshop'94, , ed. by Ceske vysoke uceni tech. Praha, Vysoke uceni tech. Brno, 1994, 105-106
[585] Weber Z., Korenska M., Pazdera L.: Acoustic Emission from Stacically Loaded Timber Panels. in: Workshop'94, , ed. by Ceske vysoke uceni tech. Praha, Vysoke uceni tech. Brno, 1994, 103-104
[586] Chobola Z., Vasina P., Sikula J.: RTS Noise in Integrated Circuits. in: Proceedings of the AIP Conf. on Noise in Phys. Syst. and 1/f Fluct., St. Louis, USA, 1993, , ed. by AIP Press 1993, New York, 1993, 212-215, ISBN 9630557789
[587] Koktavy B.: Relations between the Microscopic Life Time, Relaxation Life Time and Noise Time Constant. in: , , ed. by AIP Press 1993, New York, 1993, 529-533, ISBN 1-56396-270-5
[588] Koktavy B., Sikula J., Vasina P.: Current Fluctuations in a M-I-M System. in: Proceedings of the AIP Conf. on Noise in Phys. Syst. and 1/f Fluct., St. Louis, USA, 1993, , ed. by AIP Press 1993, New York, 1993, 256-259, ISBN 1-56396-270-5
[589] Korenska M., Pazdera L., Weber Z.: Akusticka emise vyztuzeneho stenoveho nosniku. in: , , ed. by Ceske vysoke uceni technicke v Praze, 1993, 1-2
[590] Sikula J., Koktavy B., Vasina P.: Noise reliability indicators. in: , , ed. by University of Bordeaux, ENSERG, 1993, 341-346
[591] Sikula J., Touboul A.: Noise Spectroscopy, Diagnostics and Reliability of Electronic Devices. in: Proceedings of the AIP Conf. on Noise in Phys. Syst. and 1/f Fluct., St. Louis, USA, 1993, , ed. by AIP Press 1993, New York, 1993, 206-211, ISBN 1-56396-270-5
[592] Sikulova M., Sikula J.: Model of the RTS Noise in Semiconductor Devices. in: Proceedings of the AIP Conf. on Noise in Phys. Syst. and 1/f Fluct., St. Louis, USA, 1993, , ed. by AIP Press 1993, New York, 1993, 316-319, ISBN 1-56396-270-5
[593] Šikula J., Koktavý B., Vašina P., Chobola Z., Juránková V.: Noise Reliability Indicators. in: Procedings of the 4th European Symposium on Reliability of Electron Devices, 4.-7.10.1993 France, ed. by Universiti of Technology, 1993, 341-346, ISBN 00-000-0000-0
[594] Juránková V., Šikula J., Vašina P., Chobola Z., Janovský P.: 1/f Noise and L-V Characteritics of GaAsP LEDs.. in: Proceedings of International Symp, Brno 14.-15-9-1992, ed. by Fluctuation in Solids, 1992, 87-90, ISBN 00-000-0000-0
[595] LeBa T., Chobola Z.: Reliability Prediction of MH 54 ALS 153 Logical Integrated Circuits. in: Proceedings of International Symp. Fluctuation in Solids, Brno 1994, ed. by Technical University of Brno, 1992, 111-114, ISBN 80-214-0560-0
[596] Navarová H., Čermáková E: Measuring of Time Varying Magnetic Fields with Respect to Building Ecology. in: Proceedings of Symposium 92 on Fluctuations in Solids - Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT Brno, 14. - 15. September 1992, ed. by ediční středisko VUT Brno, 1992, 120-123
[597] Navarova H., Sikula J., Schauer P., Vasina P., Matějka F.: Relaxation Phenomena in Relanex. in: Proceedings of Symposium'92 on Fluctuation in Solids, September 14-15, 1992, Brno, ed. by Technical University of Brno, 1992, 115-120, ISBN 80-214-0560-0
[598] Schauer P.: Noise Measurement Method of High Resistance Devices. in: Proc. of Symposium'92 Fluctuation in Solids, September 14-15, 1992, Brno, ed. by Technical University of Brno, 1992, 81-86
[599] Sikula J., Koktavy B., Sikulova M.: Noise as a Criterion for Reliability Testing of Bipolar Transistors in IC. in: , , ed. by VDE-Verlag, Berlin, Offenbach, 1992, 415-418, ISBN 3-8007-1886-3
[600] Šikula J., Koktavý B., Šikulová M., Chobola Z., Vašina P.: Noise as a Criterion for Reliability Testing of Bipolar Transistors in Integrated Circuits. in: Proceedings of the 3rd European Symposium on Reliability of Electron Devices, 5.-8. october 1992, ed. by Universiti of Technology, 1992, 415-418, ISBN 00-000-0000-0
[601] Chobola Z., LeBa T.: Využití šumu pro testování kvality integrovaných obvodů MH7405. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1991, ed. by Technická univerzita v Brně, 1991, 46-53, ISBN 00-000-0000-0
[602] Šikula J., Chobola Z., Le Ba Thuan, Briš R.: Prognóza spolehlivosti typu NH54ALS 153. in: Spolehlivost v elektronice a aplikované kybernetice, Pardubice 1991, ed. by Technická univerzita v Brně, 1991, 26-29, ISBN 00-000-0000-0
[603] Šikula J., Chobola Z., Vašina P.: Noise as a Criterion for Reliability Testing of Bipolar Transistors in Integrated Circuits. in: Proceedings of the 2nd Workshop on Fluctuations and Noise in advanced Microelectronics Devices, France, 24.25.6 1991, ed. by Universiti of Technology, 1991, 3-4, ISBN 00-000-0000-0
[604] Šikula J., Juránková V., Chobola Z., Vašina P.: 1/f noise and L-V charakteristics of GaAsP LED`s. in: International conference on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations, Kyoto 1991, ed. by Universiti of Technology, 1991, 36-39, ISBN 00-000-0000-0
[605] Chobola Z., Juránková V.: Vliv teploty na zpřesnění šumové diagnostické metody logických integrovaných obvodů. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1990, ed. by Technická univerzita v Brně, 1990, 56-60, ISBN 00-000-0000-0
[606] Šikula J., Chobola Z.: Analýza poruch germaniových a křemíkových fotodiod. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1990, ed. by Technická univerzita v Brně, 1990, 61-66, ISBN 00-000-0000-0
[607] Šikula J., Vašina P., Grmela L., Koktavý B., Chobola Z.: Testování spolehlivosti polovodičových součástek s přechodem PN. in: Sborník konference AIP ve vývoji technologie pro automatizovanou výrobu, Pardubice 1990, ed. by Technická univerzita v Brně, 1990, 62-67, ISBN 80-02-00313-6
[608] Chobola Z.: Teplotní závislost šum optronů WK 16413. in: Sborník X.vědecké konference VUT v Brně, září 1989, ed. by Technická univerzita v Brně, 1989, 49-53, ISBN 00-000-0000-0
[609] Čermáková E., Musilová V.: Šum kontaktů na germaniu. in: X. vědecká konference VUT, FAST, Brno, 25. - 28. 9. 1989, ed. by VUT Brno, 1989, 54-58
[610] Krhánek J., Weber Z., Chobola Z.: Program na vyhodnocení konvergence výpočtu ooptickým způsobem. in: Sborník XIX. konference uživatelů malé výpočetní techniky, Ostrava 1989, ed. by Technická univerzita v Brně, 1989, 139-147, ISBN 00-000-0000-0
[611] Melcher J., Šikula J., Chobola Z., Tutkko I.: Automatizace měření a vyhodnocování zkoušek nosných konstrukcí zatěžovaných vakuováním. in: Sborník X.vědecké konference VUT v Brně, Brno 1989, ed. by Technická univerzita v Brně, 1989, 85-89, ISBN 00-000-0000-0
[612] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z., Čermáková A., Šebestová M., Filiač V.: Prognóza spolehlivosti logických integrovaných obvodů. in: Sborník konference Spolehlivost výrobku v elektrotechnice a aplikované kybernetice, Praha 1989, ed. by Technická univerzita v Brně, 1989, 154-161, ISBN 00-000-0000-0
[613] Chobola Z., Gawlovski T.: Využití mikropočítače PMD-85 při měření a vyhodnocování automatizovaného fyzikálního experimentu. in: Sborník konference Využití počítačů ve výuce, Brno 1988, ed. by Technická univerzita v Brně, 1988, 91-93, ISBN 00-000-0000-0
[614] Chobola Z., Navarová H.: Vliv teploty na šumové a VA charakteristiky luminiscenčních displejů typu LQ 410. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1988, ed. by Technická univerzita v Brně, 1988, 53-61, ISBN 00-000-0000-0
[615] Chobola Z., Srna M.: Mikropočítač při podpoře výuky fyziky v laboratorních cvičeních. in: Sborník konference Využití počítačů ve výuce, Brno 1988, ed. by Technická univerzita v Brně, 1988, 114-115, ISBN 00-000-0000-0
[616] Chobola Z., Kuběna J.: Vliv dislokací na kvalitu přechodu PN u tyristorů T 911. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1987, ed. by Technická univerzita v Brně, 1987, 65-69, ISBN 00-000-0000-0
[617] Macur J., Chobola Z.: Využití mikropočítače PMD-85 při měření VA a šumových charakteristik. in: Sborník ze semináře Fluktuační procesy v pevných látkách, JČMF 1987, ed. by Technická univerzita v Brně, 1987, 113-122, ISBN 00-000-0000-0
[618] Schauer P.: Fluktuace proudu v CdTe. in: Fluctuation Processes in Solid States, 1987, ed. by Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT Brno, 1987, 51-55
[619] Schauer P., Sikula J., Navarova H., Jurankova V.: Experimentální sledování šumu fotodiod. in: Fluctuation Processes in Solid States, 1987, ed. by Technical University Brno, 1987, 84-87
[620] Sikula J., Schauer P. , Synek S.: Šum fotodiod. in: Fluctuation Processes in Solid States, 1987, ed. by Technical University Brno, 1987, 74-83
[621] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z.: Prognóza spolehlivosti integrovaných obvodů. in: Sborník konference o spolehlivosti v elektronice a aplikované kybernetice, Pardubice 1987, ed. by Technická univerzita v Brně, 1987, 125-131, ISBN 00-000-0000-0
[622] Chobola Z., Hlávka J.: Studium vlivu stavu povrchu na transportní a šumové charakteristiky tyristorů T 631. in: Sborník ze semináře Fluktuační procesy v pevných látkách, JČMF 1987, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 50-59, ISBN 00-000-0000-0
[623] Chobola Z., Juránková V.: Šumová diagnostika spínacích tranzistorů typu BUX 80 a SU 169. in: Sborník ze semináře Fluktuační procesy v pevných látkách, Brno 1986, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 45-49, ISBN 00-000-0000-0
[624] Chobola Z., Kořenská M.: Kryostat pro měření teplotních závislostí VA a šumových charakteristik. in: Sborník konference Progresivní zkušební metody, Praha 1986, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 55-60, ISBN 00-000-0000-0
[625] Chobola Z., Šikula J., Šimeček T.: Šumové charakteristiky laseru z GaAs. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1986, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 77-90, ISBN 00-000-0000-0
[626] Chobola Z., Šikula J., Šimeček T., Vaníček P.: Využití šumových vlastností pro posouzení kvality, spolehlivosti a životnosti LED diod z GaAs:SI. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1986, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 93-100, ISBN 00-000-0000-0
[627] Šikula J., Chobola Z.: Metoda nedestruktivního testování logických integrovaných obvodů. in: Sborník konference Progresivní zkušební metody, Praha 1986, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 21-30, ISBN 00-000-0000-0
[628] Šikula J., Chobola Z., Synek S.: Šum mikroplasmy v křemíkových lavinových fotodiodách. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1986, ed. by Technická univerzita v Brně, 1986, 7-12, ISBN 00-000-0000-0
[629] Chobola Z., Šikula J., Pína B.: Využití šumových vlastností k prognóze živostnosti a spolehlivosti tyristorů. in: Sborník konference Prevadzková spolehlivost výrobkov, Piešťany 1985, ed. by Technická univerzita v Brně, 1985, 77-83, ISBN 00-000-0000-0
[630] Chobola Z., Šikula J., Šimeček T.: Korelace mezi šumem a degradací u LED diod z GaAs:Si. in: Sborník 6.čs. konference o GaAs a příbuzných sloučeninách GaAs85, Tábor 1985, ed. by Technická univerzita v Brně, 1985, 95-97, ISBN 00-000-0000-0
[631] Chobola Z., Šikulová L., Kuběna J.: Šumová diagnostika polovodičových součástek. in: Sborník 8. konference čs. fyziků, Bratislava 1985, ed. by Technická univerzita v Brně, 1985, 327-328, ISBN 00-000-0000-0
[632] Šikula J., Chobola Z., Čermáková A., Musilová V., Čermák M.: Degradace a spolehlivost Zenerových diod. in: Sborník konference Prevadzková spolahlivost výrobkov, Piešťany 1985, ed. by Technická univerzita v Brně, 1985, 57-75, ISBN 00-000-0000-0
[633] Chobola Z., Juránková V.: Teplotní závislost VA a šumových charakteristik tyristorů T911 při degradaci. in: Knižnice odborných spisů VUT v Brně, Brno 1984, ed. by Technická univerzita v Brně, 1984, 45-50, ISBN 00-000-0000-0
[634] Chobola Z., Juránková V., Nevěčný V.: Impulsní šum stimulovaný teplem. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1984, ed. by Technická univerzita v Brně, 1984, 113-116, ISBN 00-000-0000-0
[635] Chobola Z., Kořenská M., Vaníček P., Selucký K.: Anylýza výběru šumových parametrů pro testování kvality a degradace tyristoru T 911. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1984, ed. by Technická univerzita v Brně, 1984, 51-56, ISBN 00-000-0000-0
[636] Chobola Z., Vaníček P.: Testování degradace polovodičových prvků v zemědelské technice s využitím počítače. in: Sborník konference k 25. výročí PeF VŠZ Brno, Brno 1984, ed. by Technická univerzita v Brně, 1984, 48-54, ISBN 00-000-0000-0
[637] Nešpůrek S., Čermáková E., Šikula J: Electrical Noise in Metal free Phtalocyanin. in: Mater. Sci., September 1984, ed. by TU Varšava, Poland, 1984, 24-27
[638] Šikula J., Chobola Z., Čermáková A.: Prognóza spolehlivosti Zenerových diod KZ 260. in: Sborník konference Prevadzková spolehlivost výrobkov, Piešťany 1984, ed. by Technická univerzita v Brně, 1984, 26-31, ISBN 00-000-0000-0
[639] Šikula J., Chobola Z., Šimeček T., Nevěčný V.: Impulsní šum diod z GaAs:Si. in: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Brno 1984, ed. by Technická univerzita v Brně, 1984, 35-38, ISBN 00-000-0000-0
[640] Šikula J., Chobola Z., Čermáková A., Pína B.: Prognóza spolehlivosti výkonových součástek. in: Konference o spolehlivosti výkonových součástek, Pardubice 1983, ed. by Technická univerzita v Brně, 1983, 103-109, ISBN 00-000-0000-0
[641] Chobola Z., Synek S.: Přáprava výroby čs. rychlých fotodiod. in: Sborník ze semináře Fluktuační procesy v pevných látkách, JČMF Praha 1982, ed. by Technická univerzita v Brně, 1982, 60-63, ISBN 00-000-0000-0
[642] Chobola Z., Vaníček P.: Rozbor nízkofrekvenčního šumu struktur z GaAS. in: Sborník ze semináře Fluktuační procesy v pevných látkách, Btno, JČMF Praha 1982, ed. by Technická univerzita v Brně, 1982, 55-59, ISBN 00-000-0000-0
[643] Chobola Z., Vaníček P.: Modelování transportních charakteristik polovodičových struktur na počítači. in: Sborník ze semináře Fluktuační procesy v pevných látkách, JČMF Praha 1982, ed. by Technická univerzita v Brně, 1982, 141-143, ISBN 00-000-0000-0
[644] Sikula J., Schauer P., Hoschel P. , Vasina P.: Noise in CdTe Detectors. in: First International Conference on II-VI Compounds, April 21-23, 1982, Durham, ed. by Nicholas Boyall University of Durham, 1982, 1-6
[645] Chobola Z., Synek S.: Rychlé fotodiody. in: Sborník 7.konference čs. fyziků, Praha 1981, ed. by Technická univerzita v Brně, 1981, 05-38, ISBN 00-000-0000-0
[646] Šikula J., Koktavý B., Vašina P., Chobola Z.: 1/f Noise in Schottky Barier Diodes. in: 6th International Symposium Noise in Physical Systems, Usa, Washington, ed. by University of Technology, 1981, 248-250, ISBN 00-000-0000-0
[647] Chobola Z.: Analýza proudových závislosstí šumu fotodiod. in: Sborník ze semináře Šum v polovodičových materiálech a součástkách, Brno 1978, JČMF Praha 1980, ed. by Technická univerzita v Brně, 1980, 45-60, ISBN 00-000-0000-0
[648] Sikula J., Schauer P., Vasina P.: Light-Induced Noise in CdTe. in: Second International Symposium on 1/f Noise, March 17-20, 1980, Florida, ed. by University of Florida, 1980, 1-6
[649] Šikula J., Chobola Z., Vašina P.: Noise of the Ge-Photodiodes. in: Procedings of the 9th Internatiional Symposium on Photon-Detectors IMECO, Hungary 1980, ed. by University of Technology, 1980, 56-63, ISBN 00-000-0000-0
[650] Chobola Z., Šikula J.,: Šum fotodiod. in: Sborní 6. konfeerence čs. fyziků, Ostrava 1979, ed. by Technická univerzita v Brně, 1979, 05-44, ISBN 00-000-0000-0
[651] Chobola Z.: Stochastické charakteristiky fotodiod v závislostech na osvětlení. in: Sborník VIII. vědecké konference FAST VUT, v Brně 1979, ed. by Knižnice odborných vědeckých spisů VUT v Brně, 1978, 31-37, ISBN 00-000-0000-0
[652] Šikula J., Chobola Z.: Fluktuace proudu ve fotodiodách. in: Sborník konference ČSVTS, Mariánské Lázně 1978, ed. by Vysoké učení technické v Brně, 1978, 55-61, ISBN 00-000-0000-0
[653] Šikula J., Chobola Z., Koktavý B., Vašina P.: Šum polovodičových detektorů záření. in: I:Československá konferencia o integrovanej optike, Tatry 1978, ed. by Technická univerzita v Brně, 1978, 31-34, ISBN 00-000-0000-0

Research reports

[1] Chobola Z., Bařinka R.: Využití moderních technologií ve výrobních a rovodových zařízeních energie, Brno, University of Technology, 2004, 1-4
[2] Chobola Z., Hájek: Studium využití akustických metod pro diagnostiku strukturních vad křemíkových substrátů a solárních panelů, Brno, University of Technology, 2004, 1-12
[3] Chobola Z., Juránková V., Vaněk J.: Šumová spektroskpie polovodičových laserů na bázi GaSb, Brno, University of Technology, 2004, 1-58
[4] Chobola Z., Pazdera L., Kořenská M.: Analýza hluku a vibrací vyvolaného přejezdy automobilů přes vodorovné dopravní značení, Brno, University of Technology, 2004, 1-47
[5] Chobola Z., Vaněk J., Koktavý B., Koktavý P., Hruška P.: Analýza využití šumové spektroskopie pro rychlé nedestruktivní testování kvality solárních článků, Brno, University of Technology, 2004, 1-67
[6] Chobola Z., Juránková., Vaněk J.: Preliminary Noise spectroskopy measurement of GaSb laser diodes NoLD 7672, LD 7675 and LD 43712 before degradation, Brno, Dílčí zpráva pro Evropský projekt GLADIS IST-2001-35178, 2003, 1-20
[7] Schauer P., Moravec P.: Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999-2001, Brno, Praha, GA ČR Praha, 2002, 1-40
[8] Smutny J., Pazdera L.: Laboratorní měření a analýza dynamicko-akustických parametrů kola bez tlumiče a s aplikací mezidruhového tlumiče se spojitě rozloženou hmotou s šroubovým upevněním určeného pro soupravu metra, Brno, Bonatrans a.s., 2002, 1-40
[9] Benešovský P.: Pozorování žáka jako diagnostická metoda ve výuce fyziky, Brno, Petr Benešovský, 2001, --1
[10] Foltýn D.: Využití energie z malých vodních elektráren pro alternativní technologie, VUT FSI v Brně, VUT FSI v Brně, ústav Ekologie, 2001, 1-60
[11] Schauer P., Moravec P.: Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za rok 2000, Brno, Praha, GA ČR Praha, 2001, 1-10
[12] Výborný J., Pume D., Valentin J., Pazdera L., Chobola Z., Weber Z., Kořenská M.: Rozbor příčin poruch stropních konstrukcí s deskami HURDIS, Brno, Studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2001, 1-58
[13] Čermáková E.: Magnetometrická analýza staticky a dynamicky namáhaných ocelových konstrukcí, Praha, MŠMaT, 2000, 1-32
[14] Čermáková E.: Vnitřní klima budov a technická zařízení, Praha, MŠMaT, 2000, 1-50
[15] Schauer P., Moravec P.: Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Dílčí zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za rok 1999, Brno, Praha, GA ČR Praha, 2000, 1-10
[16] Chobola Z., Pazdera L., Weber Z., Kořenská M.: Stanovení metodiky monitorování stavu výztuží železobetonových a předpjatých konstrukcí, Brno, Projekt 803/120/108, 1999, 1-93
[17] Čermáková E.: Změny geomagnetického pole v interiéru budov, Brno, FRVŠ Praha, 1999, 84-89
[18] Čermáková E., Werner J.: Měření proměnných fyzikálních polí nad přirozenými i uměle vytvořenými poruchovými zonami, Brno, FRVŠ Praha, 1999, 78-83
[19] Foltýn D.: Nové koncepce venkovních vedení 22 kV v České republice, VUT FEI v Brně,katedra Elektroenergetiky, JME a.s. , VUT FEI v Brně, 1999, 1-65
[20] Čermáková E., Šálek J.: Popularizace výsledků výzkumů v oblasti ŽP, Praha, MŽP Praha, 1998, 1-50
[21] Helicius E., Šimeček T., Oswald J., Karel F., Zelinka J., Walachová J., Chobola Z.: Final report for grant project COPERNICUS-CIPA CT 94 0158. Control of enviromantal pollution by tuneable diode laser, Praha, FU ČAV, 1998, 1-30
[22] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z.: Fluktuační jevy ve struktuře izolant-kov a testování spolehlivosti vysokonapěťových soustav, Brno, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/94/0858, 1997, 1-96
[23] Čermáková E.: Semináře z legislativní, ekonomické, filosofické a přírodovědecko- technické problematiky životního prostředí., Praha, MŽP Praha, 1996, 1-96
[24] Čermáková E.: Vybrané statě z legislativní, ekonomické, filosofické a přírodovědecko- technické problematiky životního prostředí, Brno, MŽP Praha, 1996, 1-98
[25] Sikula J., Hruška P., Chobola Z., Koktavý B., Schauer P., Vasina P., Kolářová R., Vašina P., Koktavý P.: Research report for MSMT OK 247 and European Union PECO ELEN Contract No. ERBCHRXCT920047, Suppl. Agr. No. 1, Brno, MSMT Praha, 1996, --1
[26] Šikula J., Hruška P., Chobola Z., Koktavý B., Schauer P.: Noise as a Diagnostic Tool for Reliability Improvement, Leuven, Universiti of Technology, 1996, 1-42
[27] Šikula J., Hruška P., Chobola Z., Koktavý B., Schauer P., Vašina P.: NODITO Deliverable D1, Copernicus Project : CP 93. No. 7942, Report 35281/96-01, Leuven-Brno, Belgium -Czech Republic, Project coord. C. Claeys, 1996, --1
[28] Šikula J., Hruška P., Chobola Z., Koktavý B., Schauer P., Vašina P.: NODITO Deliverable D3, Copernicus Project : CP 93, No. 7942 Report 35279/95-04, Leuven-Brno, Belgium -Czech Republic, Project coord. C. Claeys, 1995, --1
[29] Šikula J., Hruška P., Schauer P., Koktavý B., Vašina P.: Nízkofrekvenční šum a prognóza spolehlivosti rezistorů, Výzkumná zpráva pro Teslu Blatná, Brno, Tesla Blatná, 1995, 1-49
[30] Šikula J., Vašina P., Schauer P., Koktavý B., Chobola Z. and others: Research Report for Commission of the European Communities DG III, Copernicus Project CP 93, No 7942, Brno, Leuven, IMEC Leuven, Belgie, 1995, 1-79
[31] Čermáková E.: Stacionární a střídavá magnetická pole nízkých frekvencí ve školských, Brno, Stavebni fakulta, VUT Brno, 1994, 1-30
[32] Čermáková E., Kolářová M., Chramosta O.: Staphylococus Aureus ve střídavém magnetickém pol, Brno, Technical University of Brno, Faculty of Civil Engeneering, 1994, 1-15
[33] Koktavy B.: Physical model of RTS Noise in electronic devices, Brno, Technical University of Brno, 1994, 1-13
[34] Navarova H.: Stridave elektricke pole a pole elektromagneticke, Brno, Vysoke uceni technicke Brno, 1994, 1-22
[35] Sikula J., Hruska P., Chobola Z., Schauer P.: Noise as a Diagnostic Tool the Reliability Improvement of Microelectronic Components, Leuven, IMEC Leuven, Belgie, 1994, 1-51, ISBN 35279-94-01
[36] Šikula J., Hruška P., Koktavý B., Chobola Z., Schauer P., Vašina P.: NODITO (Noise as a Diagnostic Tool for the Reliability Improvement of Microelectronic Components for Information Technology and Environmental Control) Deliverable D1, Copernicus Project CP 93 No.7942, Report 35279/94, Leuven-Brno, Belgium -Czech Republic, ed.by C. Claeys,, 1994, --1
[37] Šikula J., Koktavý B., Vašina P., Chobola Z., Schauer P., Hruška P.: Noise Reliability Study of Power PN Junction Devices, Research Report for Siemens, Brno, Munchen, Germany, Siemens, 1994, --1
[38] Čermáková E.: Nedestruktivní indikace feromagnetických výztuží v železobetonových konstrukcích Foersterovým magnetometrem, Brno, FRVŠ Praha, 1993, 1-29
[39] Čermáková E.: Nedestruktivní indikace feromagnetických výztuží v panelech se železnými výztužemi - metrem, Brmo, FRVŠ Praha, 1993, 1-12
[40] Čermáková E., Navarová H.: Střídavá magnetická, elektrická a elektromagnetická pole ve školských zařízeních, Brno, Stavebni fakulta, VUT Brno, 1993, 1-20
[41] Navarová H.: Elektrostatické pole a střídavé elektrické pole, Brno, Stavebni fakulta, VUT Brno, 1993, 1-17
[42] Čermáková E.: Střídavá magnetická pole ve školských zařízeních, Brno, Stavebni fakulta, VUT Brno, 1992, 1-28
[43] Čermáková E., Navarová H.: Stejnosměrná magnetická pole a jejich deformace kovovými výztužemi ve stavebních materiálech ve školských zařízeních, Brno, Stavebni fakulta, VUT Brno, 1991, 1-23
[44] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z., Schauer P.: Stochastické jevy, spektroskopie, diagnostika a spolehlivost polovodičových součástek, Brno, Grant č.2 , FAST VUT na roky 1991-92, 1991, 1-132
[45] Chobola Z., Krhánek J., Kliment M., Macur J., Weber Z., Juránková V.: Automatizace snímání mechanických tlaků, Brno, Zpráva VHČ HS 204609, 1990, 1-30
[46] Kořenská M., Velísek V., Pazdera L., Macur J., Schauer P.: Analýza signálu detektorů jaderného záření Fourierovou transformací, Brno, Zpráva úkolu HS č. 211109, 1990, 1-48
[47] Schauer P., Šikula J.: Optimalizace geometrie a podložek vysokoohmových odporů a šum aparatury nízkoenergetických systémů, Brno, Zpráva úkolu HS č.203807, 1990, 1-17
[48] Šikula J., Chobola Z.: Šum a spolehlivost integrovaných obvodů MH54ALS53 a 193, Brno, Zpráva VHČ, 1990, 1-63
[49] Šikula J., Koktavý B., Schauer P., Šikulová M., Chobola Z., Ficker T., Musilová V., Selucký K.: Stochastické a degradační procesy v polovodičích II-V, II-VI, elektronických a optoelektronických prvcích, Brno, VUT, Závěrečná zpráva státního dílčího úkolu I-4-2/10, 1990, 1-476
[50] Šikula J., Schauer P., Koktavý B., Kořenská M., Juránková V., Pazdera L.: Rozbor zdrojů šumu v tlakových čidlech, Brmo, Zpráva úkolu HS č. 204005, 1990, 1-40
[51] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z., Kořenská M., Navarová H., Drabant F.: Šum a spolehlivost kondezátorů, Brno, Zpráva VHČ HS 206091, 1989, 1-92
[52] Šikula J., Koktavý B., Schauer P., Šikulová M., Drabant F., Chobola Z.,: Metody prognózy spolehlivosti vysokonapěťových kondenzátorů, Brno, Zpráva VHČ HS 207594, 1989, 1-79
[53] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z., Ficker T.: Šumové diagnostické metody pro kondezátory, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 216577/88, 1988, 1-87
[54] Šikula J., Koktavý B., Musilová V., Navarová H., Juránková V.: Ověření šumové diagnostické metody pro testování logických integrovaných obvodů, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 200778/87, 1987, 1-135
[55] Šikula J., Koktavý B., Musilová V., Chobola ., Navarová H.: Šumová diagnostická metoda pro testování integrových obvodů, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 23564/86, 1986, 1-111
[56] Šikula J., Koktavý B., Musilová V., Chobola ., Navarová H.: Výzkum metod pro testování životnosti polovodičových součástek s přechodem PN, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 203751/85, 1985, 1-128
[57] Šikula J., Koktavý B., Schauer P., Musilová V., Chobola Z., Ficker T.: Fluktuační jevy a ireversibilní procesy v polovodičích III-V a příbuzných sloučeninách, Brno, Závěrečná zpráva dílčího úkolu státního výzkumu I-1-1/04 - Fluktuační jevy a ireversibilní procesy v polovodičích, 1985, --1
[58] Chobola Z., Čermáková E.: Šumová diagnostika tyristorů T 160, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 209040/84, 1984, 1-111
[59] Chobola Z., Šikula J., Hlávka J., Kuběna J., Juránková V., Musilová V.: Studium šumových vlastností výkonových polovodičových součástek, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 204323/84, 1984, 1-127
[60] Šikula J., Ficker T., Kořenská M., Musilová V., Schauer P., Čermáková E., Koktavý B., Chobola Z., Navarová H., Juránková V.: Fluktuační jevy a ireversibilní procesy v polovodičích typu A3B5 a příbuzných sloučeninách, Brno, Výzkumná zpráva dílčího úkolu st. výzkumu I-1-1/04 - Fluktuační jevy a ireversibilní procesy v polovodičích, 1984, --1
[61] Chobola Z., Šikula J., Kuběna J., Juránková V., Kořenská M.: Studium korelace mizi šumem a životností tyristorů, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 204439/83, 1983, 1-149
[62] Chobola Z., Šikula J., Koktavý B., Kořenská M., Juránková V., Navarová H.: Studium korelace mezi šumem a životností tyristoru, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 207420/82, 1982, 1-120
[63] Koktavý B., Šikula J., Navarová H., Chobola Z., Schauer P., Hlávka J., Musilová V., Kořenská M., Juránková V.: Studium degradace luminiscenčních diod LQ 110, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 204323/82, 1982, 1-147
[64] Šikula J., Koktavý B., Schauer P., Musilová V., Chobola Z., Vašina P., Dobis P., Kliment M., Kořenská M., Nevěčný V., Štrunc M.: Fluktuačn jevy a ireversibilní procesy v polovodičích typu A3B5 a příbuzných sloučeninách, Brno, Výzkumná zpráva dílčího úkolu st. výzkumu I-1-1/04 - Fluktuační jevy a ireversibilní procesy v polovodičích, 1982, --1
[65] Koktavý B., Šikula J., Vašina P., Musilová V., Navarová H., Chobola Z., Čermáková E.: Studium korelace mezi šumem a životností tyristorů, Brno, výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 20081/81, 1981, 1-91
[66] Schauer P., Šikula J., Vašina P., Musilová V., Navarová H., Chobola Z., Čermáková E., Kliment M.: Studium šumu odporů a dielektrických ztrát, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 20020/81, 1981, 1-72
[67] Šikula J., Koktavý B., Chobola Z., Schauer P., Musilová V.: Vývoj nedestruktivní diagnostické metody pro přepověď spolehlivosti založené na flukuačních procesech, Brno 1981, Zpráva úkolů VHČ č. 20022/81, 1981, 1-165
[68] Šikula J., Vašina P., Koktavý B., Schauer P., Čermáková E., Chobola Z.: Šum GaAs tranzistoru MESFET, Brno, Výzkumná zpráva úkolu VHČ č. 20004/81, 1981, 1-85
[69] Schauer P.: Fluktuační jevy v teluridu kademnatém - kandidátská disertační práce, Brno, Vysoké učení technické v Brně, 1979, 1-120
[70] Šikula J., Vašina P., Chobola Z.: Analýza fluktuačních procesů v Schottkyho diodách, Brno 1979, Zpráva úkolů VHČ č. 20183/79, 1979, --1
[71] Šikula J., Koktavý B., Schauer P., Chobola Z., Navarová H.: Studium šumu v polovodičích, Brno 1978, Výzkumná zpráva dílčího úkolu státního výzkumu I-1-1/10 Stochastické jevy v polovodičích, 1978, --1
[72] Šikula J., Koktavý B., Schauer P., Chobola Z., Navarová H.: Stochastické jevy v polovodičových sloučeninách A3B5, Brno 1975, Výzkumná zpráva dílčího úkolu státního výzkumu I-1-1/10 Stochastické jevy v polovodičích, 1975, --1

Monographs or textbooks

[1] Schauer P.: Aplikovaná fyzika-Stavové veličiny termodynamických soustav. , VUT v Brně, 2006, 1-36, ISBN 00-0000-000-0
[2] Schauer P.: Aplikovaná fyzika-Termodynamika. , VUT v Brně, 2006, 1-47, ISBN 00-0000-000-0
[3] Schauer P.: Aplikovaná fyzika-Fázové přechody. , VUT v Brně, 2006, 1-31, ISBN 00-0000-000-0
[4] Schauer P.: Aplikovaná fyzika-Přenos tepla. , VUT v Brně, 2006, 1-40, ISBN 00-0000-000-0
[5] Schauer P.: Aplikovaná fyzika-Akustika. , VUT v Brně, 2006, 1-45, ISBN 00-0000-000-0
[6] Chobola Z., Juránková V.: Mechanika deformovatelných těles. Modul 04, CERM Brno, 2004, 1-64, ISBN 0-00-000-0000
[7] Schauer P.: Akustika - vysokoškolské skriptum. , Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně, 2002, 1-57, ISBN 80-214-2069-3
[8] Chobola Z., Navarova H.: Physics. Physics, ustav fyziky, FAST, 2001, 1-38
[9] Chobola Z., Juránková V.: Mechanika deformovatelných těles. , CERM Brno, 2000, 1-51, ISBN 80-214-1644-0
[10] Schauer P., Čermáková E.: Přehled látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na Stavební fakultu VUT v Brně. , Konvoj, 2000, 1-64, ISBN 80-85615-90-8
[11] Schauer P.: Termika a záření. , Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakulta, 1998, 1-113, ISBN 80-214-0978-9
[12] Navarova H., Cermakova E.: Sbirka prikladu z fyziky. Sbirka prikladu z fyziky, Akad.nakl.CERM,s.r.o. Brno, 1996, 1-42, ISBN 80-214-0625-9
[13] Schauer P., Čermáková E.: Přehled látky a příklady z fyziky pro přijímací zkoušku na Stavební fakultě VUT v Brně. , Ústav fyziky, Stavebí fakulta, VUT v Brně, 1996, 1-62
[14] Čermáková E.: Přírodovědecko-technická, legislativní a ekonomická problematika životního prostředí. Skriptum pro studenty VUT. Přírodovědecko-technická, legislativní a ekonomická problematika životního prostředí. Skriptum pro studenty VUT, MŽP Praha, 1995, -124
[15] Schauer P.: Laboratorni cviceni z fyziky II. , Vysoke uceni technicke v Brne, 1995, 1-71, ISBN 80-214-0597-X
[16] Chobola Z.: Mechanika deformovatelných těles. , Nakladatelství Brno 1994, 1994, 1-43, ISBN 80-214-0577-5
[17] Schauer P.: Laboratorni cviceni z fyziky I. Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně, 1994, 1-59, ISBN 80-214-0580-5
[18] Pazdera L., Svobodova J.: Vypocetni technika pro ucitele fyziky. , Vydavatelstvi MU, Brno, 1993, 1-50, ISBN 80-210-0839-3
[19] Schauer P., Čermáková E.: Přehled látky z fyziky pro přijímací řízení na Stavební fakultu VUT v Brně. Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně, 1993, 1-60
[20] Sikula J., Koktavy B., Schauer P.: Fyzika II. , Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně, 1993, 1-174, ISBN 80-214-0504-X
[21] Chobola Z., Koktavý B.: Automatizace a elektronizace měřících metod ve stavebnictví. , MON Praha, 1991, 1-128, ISBN 80-1-214-0042-0
[22] Navarová,H., Čermáková E.: Fyzika - Sbírka příkladů. , VUT Brno, FAST, 1991, 1-110
[23] Schauer P., Čermáková E., Navarová H., Ficker T., Kořenská M., Chobola Z., Juránková V.: Fyzika - Laboratorní cvičení. , Ediční středisko VUT Brno, 1991, 1-110
[24] Čermáková E.: Stochastické jevy v germaniu a ftalocyaninu. , Čermáková E., 1987, 1-119