Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Pokyny a studijní materiály k výuce Doc. RNDr. Pavla Schauera, CSc.
Aktualizováno dne: 11.10.2016 08:25

Tato stránka se během výuky pravidelně aktualizuje. Nové informace uvidíte vždy nahoře. Postupně nebo již nyní zde najdete FAQ studentů, učební pomůcky, pdf soubory s mými přednáškami, některé vyřešené příklady, informace o plánovaných zkušebních termínech, informace o vypsaných zkušebních termínech a pod.

Moje dokumenty:

Webové stránky (autor Pavel Schauer)

pdf Osnova přednášky BB01 - Doc. Schauer
pdf Otázky ke zkoušce BB01 - Doc. Schauer
pdf Příklady ke zkoušce BB01 - Doc. Schauer
pdf
Návod jak řešit příklad
pdf Rozpis laboratorních úloh BB01
pdfVstupní data pro laboratoř fyzika Z104
pdf php Kalkulačka metody nejmenších čtverců
pdf php Kalkulačka přímého měření

Automatizace měření (autor Pavel Schauer)

pdf Výtah přednášek - Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc. - bylo revidováno pro LS 2015
pdf Automatizace měření se zaměřením na Python, přístroje Agilent, sběrnici GPIB a knihovnu VISA, v prostředí Windows XP - Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D.

Odkazy na autory mimo Ústav fyziky, FAST, VUT:
Kurz Python - Pavel Kosina (přehlednější seznam těchto lekcí je níže)

Zde si stáhněte aktuální simulační jednotku v Pythonu visa_simul.py, aktualizece 11.04.2013 08:39, 3 606 B

Po stažení nezapomeňte simulační jednotku vyměnit ve všech svých úložištích (prohledejte instalační adresář Python2X/Lib a aktuální adresář, kde program spouštíte) a smažde všechny vygenerované binární překlady visa_simul.pyc, vygenerují se nové.

Učební texty do cvičení v pdf (autor Pavel Schauer)

ikona pdf Jak využít kalkulátor k výpočtu přímého fyzikálního měření
ikona pdf Jak počítat přenesené chyby fyzikálních měření
Chyba přenášená stručně
ikona pdf Jak používat metodu nejmenších čtverců
ikona pdf Výpis z fyzikálních tabulek
ikona pdf Výpis z fyzikálních tabulek 2
ikona pdf Texty příkladů zadaných do cvičení

Učební texty ke zkoušce v pdf (autor Pavel Schauer)

ikona pdf Vektory ve fyzice (4 str.)
ikona pdf Derivace a integrály ve fyzice (6 str.)
ikona pdf Fyzikální veličiny a jednotky (4 str.)
ikona pdf Kinematika hmotného bodu (8 str.)
ikona pdf Vrhy těles v gravitačním poli (4 str.)
ikona pdf Úvod do dynamiky hmotného bodu (5 str.)
ikona pdf Inerciální a neinerciální soustavy (3 str.)
ikona pdf Práce a výkon (3 str.)
pdficon Energie (6 str.)
ikona pdf Tuhé těleso (6 str.)
ikona pdf Vzorce momentů setrvačnosti (1 str.)
ikona pdf Porovnání translačního a rotačního pohybu (1 str.)
ikona pdf Hydrostatika (6 str.)
ikona pdf Hydrodynamika (6 str.)
ikona pdf Mechanické kmity (9 str., aktualiz. 12/2010)
ikona pdf Příklady aplikací vysokoškolské matematiky ve výuce předmětů specializací na FAST (60 str., zaměřit se str. 53 - 2.12 Harmonický oscilátor, aktualiz. 12/2009)

5.4.2015 - Vypsán zkušební termín BB01 v době výuky LS

Další 2-3 zkušební terminy budou vypsány ve zkušebním období LS. Nyní je vypsán zkušební termín:

Zkouška, BB01 - Fyzika
Datum Čas Učebna Max
20. 4. 2015 14:00 Z108 - pozor změna! 30

Zkouškové termíny po zkouškovém období zimního semestru

V době výuky letního semestru 2015/2016 budu vypsovat 1 zkušební termín BB01

V době zkouškového období letního semestru budu vypisovat 2-3 zkušební terníny BB01 s odstupem 14 dní.

3.2.2016 - Otázky a odpovědi

Otázka: Chtěl bych se podívat na svoji písmeku, myslím, že jsem ji napsal lépe, než byla hodnocena.

Odpověď: Každý účastník zkoušky může vidět a konzultovat svoji písemku. Je termín, který je na to určený. Ke každému zkušebnímu termínu je vyhlášená konzultace v den zkoušky. Následně jsou zkušební temíny a písemné práce archivovány a konzultaci a korekci lze provést jen vyjímečně ve zdůvodněných případech (zdravodní nebo jiná vážná indispozice po předložení dokladu) a podobně.

Otázka: Ak sa prihlásim na posledný termín až v letnom semestri, aby som sa poriadne naučila príklady (teoretickú časť mám splnenú), či stále platí, že budem opakovať len príklady, alebo už budem musieť zas písať aj teoretickú časť.

Odpověď: Pravidla se nemění po celý akademnický. Takže budete opakovat jen příklady na všech termínech vypsaných v tomto akademickém roce. Až v dalším akademickém roce, pokud by jste neměla zkoušku stále splněnou, by se začínalo novým zápisem předmětu a s celou zkouškou.

Otázka: Chtěl bych vás požádat o přihlášení ke zkoušce na termín, který je již obsazený. Jsem přihlášen o týden později, protože dříve nebylo volno, ale nechtěl bych nechávat zkoušku na poslední chvíli.

Odpověď: Na obsazený termín Vás nemohu přihlásit. Kapacita zkušební místnosti je maximálním počtem studentů mírně překročena, další mavyšovaní není kapacitně možné.

3.1.2016 - Nejčastější nedostatky u zkoušek

Upozorňuji, že níže uvedené nedostatky se u zkoušek velkmi často opakují. Raději hledáte pochybné zpracování otázek a příkladů na internetu ve studentských zdrojích, ve kterých je značné množství chyb. Vše máte na této stránce v pdf zpracováno ode mne.

Pokud řešíme pohyb dvou spřažených těles po nakloněné rovině, nemůže mít každé z nich samostatnou pohybovou rovnici, a přesto, znovu a znovu, se toto chybné řešení podle chybného "zdroje" objevuje. Přitom řešení předkládáte se značnou přesností umístění chyb, čímž dokazujete, že ani nevíte co píšete a že zdroj je stále tentýž.

Další opakovaná chyba, i když méně častá, je ta, že řešení příkladu začíná rovnicí, kterou máte sami získat řešením základních rovnic. Do této rovnice pouze dosadíte numerické hodnoty a příklad považujete za vyřešený. Ve skutečnosti jste žádné řešení neprovedli, protože příklad začína rovnící, která má být Vaším výsledkem a ne vstupem.

Uznávání části zkoušky

Pokud nárokujete v přihlášce ke zkoušce uznanou část zkoušky (příklady = P, teorie = T), tato musí být splněna v aktuálním akademickém roce, tj. v akademickém roce 2015/2016. Příklady ani teorie se nepřenáší z předcházejících akademických roků.

Písemná zkouška se píše do předtištěných hlaviček

Písemná zkouška se píše do předtištěných hlaviček: Přineste si s sebou ke zkoušce 3 listy papíru A4, na které oboustranně vytisknete tyto hlavičky. Na první list u zkoušky vypracujete teoretické otázky (2 otázky na 1. stranu a 2 otázky na 2. stranu). Na zbývající listy u zkoušky vypracujete 4 příklady, na každou stranu 1 příklad. Čísla příkladů jsou předtištěna.

Registrace do výuky

 1. Studenti, kteří jsou studijním oddělením vedeni v dané přednášce - rozvrhové jednotce, se mohou od 14. 09. 2015 registrovat do mé výuky (vázaná registrace). Registraci prosím proveďte nejpozději do 27. 9. 2015, ale raději dříve. Od 28.9.2015 začíná volná registrace. 12.10.2015 bude vázaná i volná registrace ukončena.

 2. Studenti, kteří nejsou studijním oddělením vedeni v dané přednášce - rozvrhové jednotce a chtějí se registrovat do mé výuky, mohou využít volnou registraci, která bude zahájena 29.9.2015 a ukončena 11.10.2015. Registraci proveďte samoobslužně v intranetu studia. Přitom nemůže být překročen maximální počet studentů v přednáškové skupině.

Úvodní pokyny a informace

Určitě si hned na začátku semestru přečtěte: Jak postupovat při řešení příkladu u zkoušky z fyziky. Jde o krátký, ale velmi užitečný návod.

Časté nedostatky u zkoušek

U zkoušek z fyziky se často opakují stejné nedostatky, neznalosti a chyby. Proto jsem se rozhodl na ně upozornit hned na začátku.

 • Často hledáte návod k řešení na studentském intranetu. Tam se však nachází mnoho řešení s fyzikálně hrubými chybami. Proto nedoporučuji tato řešení používat k přípravě a už vůbec ne ke slepému opisování tam nalezených řešení. Pokud se například pohybují dvě spřažená tělesa po nakloněné rovině, nemůže mít každé z nich samostatnou pohybovou rovnici, ale mají pohybovou rovnici jednu společnou. Toto je jedna z mnoha hrubých chyb nalezená ve studentském intranetu a nejčastěji zjištěná ve Vašich písemkách.
 • Prakticky ke každému příkladu je třeba nakreslit obrázek, což je důležitá informační pomůcka sloužící k vyřešení příkladu. Tento obrázek není projev Vašeho uměleckého nadání. Jde o obrázek fyzikálně-technický. Dobře hodnocen bude jen takový obrázek, který poskytuje informace k řešení příkladu.
 • V písemkách důsledně používejte označení, zda řešíte část nebo odpovídáte na část a), b), c) a pod.
 • Statisticky nejhorší výsledky, jak v teoretických odpovědích, tak v příkladech, jsou dosahovány v mechanických kmitech. Dochází k tomu pravděpodobně proto, že se již nenaučíte (v lepším případě nestihnete naučit) závěrečnou partii přednášené a zkoušené problematiky. To považuji nejen za nepřijatelnou taktiku, ale i za špatnou taktiku, protože právě tato partie je jednoduchá a dá se na ni snadněji připravit než například na kinematiku a dynamiku obecných pohybů hmotných bodů a těles. V konečném důsledku tak ztratíte body tam, kde jsou nejsnáze získatelné. V menší míře platí totéž o hydromechanice. Snažíte se potom získat body právě tam, kde je to nejobtížnější. Proto doporučuji připravit se na závěrečné kapitoly.

Systém hodnocení u zkoušky BB01

 1. Systém hodnocení u zkoušky BB01 je sjednocen pro všechny zkoušející kurzu BB01 a má následující pravidla:

 2. Zkouška má tři části:
  a) 4 příklady,
  b) 4 teoretické otázky,
  c) ústní část zkoušky.
  Příklady a teoretické otázky se zpracovávají písemně, na počítání příkladů je plánovaný čas 60 minut, na teoretické otázky 30 minut. Ústní zkoušení trvá maximálně 5 minut, týká se základních principů. Ústní zkoušení je určeno ke korekci bodového hodnocení příkladové a teroretické části písemné zkoušky.

 3. Rozdělení hodnocení
  4 příklady 40 rovnoměrně z celé látky
  4 teoretické otázky 40 rovnoměrně z celé látky
  zápočet 20 protokoly a písemka

 4. Klasifikační tabulka
  A 90 -100 1 výborně
  B 80 - 89 1,5 velmi dobře
  C 70 - 79 2 dobře
  D 60 - 69 2,5 uspokojivě
  E 50 - 59 3 dostatečně
  F 0 - 49 4 nevyhovující

 5. Podmínky k úspěšnému složení zkoušky BB01 jsou následující:

  a) Student musí získat u zkoušky minimálně 50 bodů a zároveň
  b) musí získat z teoretické části zkoušky minimálně 20 bodů,
  c) musí získat z příkladové části zkoušky minimálně 20 bodů,
  d) musí získat z protokolů a písemky ve cvičení minimálně 10 bodů,
  e) musí splnit ústní zkoušku, pokud k ní byl vyzván zkoušejícím.


  V případě nesplnění podmínky b) nebo c) nebo d) se opakuje pouze ta část zkoušky, která nebyla splněna a bodový výsledek při opakování se připočítá k bodovému hodnocení z částí, které se neopakovaly.

  V případě neúčasti na ústní zkoušce, pokud k ní byl student vyzván zkoušejícím, nelze uznat žádnou z částí b), c) zkoušky.

  Pokud není v daném zkušebním termínu zkouška úspěšná, hodnocení je F/4 a i dílčí oprava se počítá jako nová zkouška, na kterou se student přihlásí přes intranet.

Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc.

Podřazené stránky:

Osnova Fyzika BB01 přednáška Doc. Schauer
Zkušební otázky BB01 - Fyzika, Doc. Schauer
Příklady BB01 - Fyzika, Doc. Schauer
Vyhodnocení přímého měření veličiny metodou nejpravděpodobnějšího výsledku
Kalkulačka metodou nejmenších čtverců
Jak postupovat při řešení příkladu z fyziky?
Osnovy doktorského studia - předmět Stavební fyzika
Otázky doktorského studia - předmět Stavební fyzika
Výuka denního studia - předmět G HB51 - Automatizované měřicí systémy
Výuka denního studia - předmět K CB052 - Speciální fyzika