Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Podmínky pro kombinované studium

Výuka Fyziky I (BBA001) v zimním semestru I. ročníku kombinovaného studia FAST VUT v Brně ve školním roce 2020/2021

 

Na počátku semestru je nutné zaregistrování studentů k předmětu ve fakultním intranetu (1. povinné soustředění) – nezaregistrovaní studenti nebudou moci získat zápočty a skládat zkoušky. Stejným způsobem je požadováno přihlašování studentů k nepovinným konzultacím (budou realizovány formou přednášek),  k 2. povinnému soustředění, k zápočtu a ke zkoušce (po vypsání jednotlivých termínů na intranetu FAST).

 

Soustředění

1.    První povinné soustředění proběhne v pátek 25. 9. 2020 (13,00 – 14,50 hod), v učebně Z108 v budově FAST VUT Žižkova 17.
Náplň soustředění: Úvodní informace a organizační pokyny; Osnova předmětu; Návod k řešení vybraných příkladů z kontrolních testů.

2.    Druhé povinné soustředění (v rozsahu 4 hodin) proběhne ve studentských laboratořích Z104 a Z169 na začátku měsíce ledna 2021. Informace o náplni soustředění budou sděleny dne 25. 9. 2020. Soustředění je povinné pro všechny studenty kombinovaného studia a je požadováno přihlášení studentů v intranetu FAST.

Získání zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování 4 kontrolních testů (rukou), absolvování soustředění ve fyzikální laboratoři a odevzdání 2 vypracovaných protokolů z odměřených laboratorních úloh.

Zkoušky

budou vypsané v dostatečném počtu ve zkouškovém období. Před každou zkouškou bude ve stejném termínu vypsán i zápočtový termín, kde budou mít studenti možnost odevzdat veškerou dokumentaci k zápočtu a následně budou připuštěni ke zkoušce. Je potřeba se přihlásit k zápočtovému i zkouškovému termínu.

 

Zkouškové období: 4. 1. až 29. 1. 2021                   všechny ročníky BSP SI a GK v KFS

Zkouška z předmětu Fyzika (BBA001) má dvě části: a) 4 příklady (písemné zpracování-60 min), b) 4 teoretické otázky (písemné zpracování) s ústní částí. Každý příklad i teoretická otázka se hodnotí max. 10 body.  Z každé písemné části (příklady a teorie) je třeba získat min. 20 bodů.

Zkušební termíny budou vypsány na fakultním intranetu, ve zkouškovém období zimního semestru od 4. 1. 2020 do 31. 2. 2020 a v termínu stanoveném pro plnění zbývajících studijních povinností ve školním roce 2020/2021.

 

Garant výuky

Garantem pro zabezpečení výuky Fyziky I (BB01) byl stanoven (vede soustředění, konzultuje, opravuje testy a zkouší):

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.
Ústav fyziky FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
Tel.č.: 541 147 663
E-mail: kusak.i@fce.vutbr.cz
Sekretariát Ústavu fyziky:
Tel.č.: 541 147 651

V Brně dne 28. 5. 2019
Na webu publikováno: 28. 5. 2019