Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Podmínky pro kombinované studium

Výuka Fyziky I (BB001) v zimním semestru I. ročníku kombinovaného studia FAST VUT v Brně ve školním roce 2019/2020

 

Na počátku semestru je nutné zaregistrování studentů k předmětu ve fakultním intranetu (ID záznamu:  105862, 1. povinné soustředění) – nezaregistrovaní studenti nebudou moci získat zápočty a skládat zkoušky. Stejným způsobem je požadováno přihlašování studentů k nepovinným konzultacím (budou realizovány formou přednášek),  k 2. povinnému soustředění, k zápočtu a ke zkoušce (po vypsání jednotlivých termínů na intranetu FAST).

 

Soustředění

1.    První povinné soustředění proběhne v pátek 27. 9. 2019 (13,00 – 14,50 hod), v učebně Z108 v budově FAST VUT  Žižkova 17.
Náplň soustředění: Úvodní informace a organizační pokyny
Osnova předmětu
Návod k řešení vybraných příkladů z kontrolních testů.

2.    Druhé povinné soustředění (v rozsahu 4 hodin) proběhne ve studentských laboratořích Z104 a Z169 na začátku ledna 2019. Informace o náplni soustředění budou sděleny dne 27. 9. 2019. Soustředění je povinné pro všechny studenty kombinovaného studia a je požadováno přihlášení studentů na intranetu FAST.

Získání zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování 4 testů, absolvování soustředění ve fyzikální laboratoři a odevzdání 2 vypracovaných protokolů z odměřených laboratorních úloh.

Zkouška

Zkouška z předmětu Fyzika I (BB001) má dvě části: a) 4 příklady (písemné zpracování-60 min), b) 4 teoretické otázky (písemné zpracování) s ústní částí. Každý příklad i teoretická otázka se hodnotí max. 10 body. Z každé písemné části (příklady a teorie) je třeba získat min. 20 bodů.

Zkouškové období: 2. 1. až 31. 1. 2020

Zkouška z předmětu Fyzika I (BB01) má dvě části: a) 4 příklady (písemné zpracování-60 min), b) 4 teoretické otázky (písemné zpracování) s ústní částí. Každý příklad i teoretická otázka se hodnotí max. 10 body.  Z každé písemné části (příklady a teorie) je třeba získat min. 20 bodů.

Zkušební termíny budou vypsány na fakultním intranetu, ve zkouškovém období zimního semestru od 2. 1. 2020 do 31. 2. 2020 a v termínu stanoveném pro plnění zbývajících studijních povinností ve školním roce 2019/2020.

Garant výuky

Garantem pro zabezpečení výuky Fyziky I (BB01) byl stanoven (vede soustředění, konzultuje, opravuje testy a zkouší):

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.
Ústav fyziky FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
Tel.č.: 541 147 663
E-mail: kusak.i@fce.vutbr.cz
Sekretariát Ústavu fyziky:
Tel.č.: 541 147 651

V Brně dne 28. 5. 2019
Na webu publikováno: 28. 5. 2019