Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
heslo
flag
Ustav fyziky
Jak postupovat při řešení příkladu z fyziky?
Při řešení fyzikálního příkladu u zkoušky, ale nejen u zkoušky, je vhodné dodržet přibližně tento postup a pravidla:
 1. Zapsat si hlavičku příkladu, která obsahuje:
  • přehled zadaných veličin,
  • převod zadaných hodnot a jednotek do soustavy jednotek SI,
  • přehled hledaných veličin, např. v=?, F=?.

 2. Nakreslit si obrázek k příkladu a do něj zakreslit všechny důležité údaje, např. souřadný systém,  síly, rozměry, ... Do obrázku nezapisujte hodnoty, zapisujte symboly veličin. Obrázek musí být zkonstruován tak, aby co nejvíce napověděl postup řešení a aby z něj bylo možné čerpat co nejvíce informací a údajů. Pomůže vícebarevné provedení obrázku. Zakreslete tolik obrázků, kolik je třeba, nebojte se kreslit více obrázků. Například detail zakreslete jako samostatný obrázek. Například:


 3. Napsat základní výchozí rovnice pro řešení příkladu. Jsou to rovnice, které byly vyloženy na přednáškách. Nemusí to být všechny rovnice použité v příkladu. Základní výchozí rovnice nejsou v žádném případě rovnice, které byly převzaty z řešeného příkladu. Cílem řešení je k takovým rovnicím dojít a ne je převzít jako výchozí. To by bylo převzetí hotového řešení.

 4. Provést obecné řešení příkladu. Jinými slovy, úpravou, kombinací a zpracováním rovnic najít obecné řešení. Toto řešení příkladu provádět obecně bez dosazování číselných hodnot. Platí pravidlo, čím později pracuji s číselnými hodnotami, tím lépe. Řešení bez předčasného dosazení číselných hodnot bývá kratší, přehlednější a mnohdy dojde ke krácení ve zlomcích nebo bude možné zjednodušit rovnici dělením. Během obecného řešení občas provedeme dimensiální (rozměrovou) kontrolu - porovnáme rozměr levé strany rovnice s rozměrem pravé strany rovnice.

 5. Do výsledného obecného řešení dosadit číselné hodnoty a najít číselný výsledek příkladu. Nezapomenout uvést jednotku výsledku.

 6. Není ke škodě zakončit řešení slovní odpovědí na zadání příkladu.

Zpracoval: Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc.

12.12.2006