flag
Ustav fyziky
Publikační činnost pracovníka
Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

Papers in conference proceedings

[1] Pazdera L., Chobola Z., Kořenská M., Smutný J.: Aplication on non-destructive testing at FAST VUT Brno. in: International Scientific Conference, 4. 5.12.2008, Bratislava, ed. by STU Bratislava, 2008, 3/1-12, ISBN 978-80-227-2979