Czech Society for Nondestructive Testing
 Česká společnost pro nedestruktivní testování

Group No 7 – Regional Group (South Moravia)
RS 7 - Regionální skupina (Jižní Morava)

Výbor RS7:

Adresa RS7:

        ČNDT RS7                  tel:  54114 7657 (7427)
        Veveří 95
    602 00 Brno                    E-mail: pazdera.l@fce.vutbr.cz, manychova.m@fce.vutbr.cz

Číslo účtu RS7: 008010-1803078383/0300 u ČSOB Brno

Informace

Seznam členů RS7:

 • Z důvodu GDPR neni uvaden

 •  

  Členové ČNDT mají tato práva:

  Povinnosti členů  ČNDT:

  Odborný seminář:

  Členská schůze:

  Odkazy na ČNDT:  13. brezna 2020

  Za správnost odpovídá Ing. Monika Manychova, Ph.D. - E-mail: Manychova.M@fce.vutbr.cz
  Zpracoval prof. Lubos Pazdera