Czech Society for Nondestructive Testing
 Česká společnost pro nedestruktivní testování

Group No 7 – Regional Group (South Moravia)
RS 7 - Regionální skupina (Jižní Morava)

Výbor RS7:

Adresa RS7:

        ČNDT RS7                  tel:  541147657 (1)
        Veveří 95                  fax:  541147666
    602 00 Brno                    E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz

Číslo účtu RS7: 008010-1803078383/0300 u ČSOB Brno

Seznam členů RS7:

 • Z důvodu GDPR neni uvaden

 •  

  Členové ČNDT mají tato práva:

  Povinnosti členů  ČNDT:

  Informace

  Odborný seminář:

  Schůze výboru:

  Členská schůze:

  Odkazy na ČNDT:  29. listopad 2018


  Za správnost odpovídá Doc. Ing. Marta Korenska, CSc. - E-mail: Korenska.M@fce.vutbr.cz
  Zpracoval prof. Lubos Pazdera