Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování

 

Czech Society for NON-DESTRUCTIVE TESTING

 

RS 07

 

__________________________________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      FAX: 541147666      VUT FAST UFYZ, Veveří 95,  602 00 BRNO

 

 

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

 

zveme Vás na výroční členskou schůzi regionální skupiny RS 07

spojenou s odborným seminářem

 

Místo a čas konání:

VUT v Brně, Fakulta stavební, budova Žižkova 17, místnost Z401

6.4.2016, v 9 hod

 

 

Program:

  1. Úvodní slovo                                                                                 doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident ČNDT

  2. Organizační záležitosti                                                                  prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2015 a plán na rok 2016                   doc. Ing. Marta Kořenská,CSc.

  4. Revizní zpráva                                                                               Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.

  5. Diskuze

  6. Předání nových členských průkazů

 

- - - - - - - - - -  Přestávka (15 min) - - - - - - - - - -

  7. Odborný seminář:

 

    1000: Jaroslav Široký: Co všechno dělá kvalifikovaný odborník v oboru NDT  

    1020:  Ing. Libor Keller, CSc., TSI System s.r.o.: Replikační páska – odhalování skrytých informací

    1040: Radek Čupr, L III, TECHNOTEST s.r.o.: Měření úsad v potrubí pro přepravu kapalin  ultrazvukem, s použitím zobrazení B

    1100: Mendelova univerzita v Brně: Aplikace AE

               Ing. Dostál, doc. Černý: Obecný – úvod

               Ing. Šustr, Ing. Začal: Aplikace v oblasti technické

               Ing. Dostál, doc. Černý: Využití AE v oblasti rostlin a biologického prvku

               Ing. Piapong Shriwongras: Diskuse z praktického uplatnění

    1200: Ing. Jana Štulírová, CDV, v. v. i.: Alkalicko-křemičitá reakce kameniva v betonu

 

  8. Závěr                     

(předpokládané ukončení schůze ~ 13 hod)

 

 

Členský příspěvek na rok 2016 lze zaplatit v hotovosti při prezentaci (500,-Kč), po jeho úhradě Vám bude platba potvrzena do členského průkazu.

 

Prosíme o potvrzení účasti do 30.3.2016

E-mailem: korenska.m@fce.vutbr.cz, faxem: 54114 7666, nebo telefonem: 54114 7657.

                                                  

                                                                                                                    Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

                                                                                                                                 předsedkyně RS07