Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

Regionální skupina RS07-Jižní Morava

společně s

Ústavem fyziky Fakulty stavební VUT v Brně

pořádají

17th WORKSHOP NDT 2019

Nedestruktivní testování v technických oborech

 

dne 5.12.2019 od 9:30 hod

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, Žižkova 17,

Ústav vodních staveb, místnost Z401

 

Workshop bude tradičně zaměřen na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí. Tato akce je příležitostí pro setkání všech odborníků, kteří se zajímají o výzkum, vývoj a praktické aplikace v oboru NDT.

 

Odborná témata

·         Akustické metody

·         Magnetické a indukční metody

·         Endoskopie

·         Diagnostické metody využívající nízkofrekvenční šum

·         Ostatní nedestruktivní metody

·         Využití NDT metod ve zkušebnictví

 

Vědecký výbor

předseda :             prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., vedoucí Ústavu fyziky FAST VUT

členové :               prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. – předseda ČNDT RS 07

    Ing. Libor Keller, CSc. - ředitel TSI System s. r.o. a ČNDT RS 07

    Ing. Monika Manychová, Ph.D. – místopředsedkyně ČNDT RS 07

    doc., Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. – Ústav fyziky FAST VUT

    doc., Mgr. Libor Topolář, Ph.D. - Ústav fyziky FAST VUT

    Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D. - Ústav fyziky FAST VUT

   


 

 

Program:

 

9:30 - 9:45   Registrace

 

9:45 - 10:00   Zahájení

Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. – vedoucí ÚFYZ FAST,

doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. – prezident ČNDT, z.s.

doc. Mgr. Libor Topolář, Ph.D.  – člen prezidia ČNDT, z.s.

10:00 - 10:20

Ing. Josef Stryk, PhD

Uplatnění NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury (v rámci projektu CESTI)

10:20 - 10:40

Ing. Jakub Rozlivka

Akustická emise pro monitoring mechanických vlastností ocelí

10:40 - 11:00

Ing. Richard Dvořák

Dálnice D1 u Lipníka nad Bečvou & NDT metody

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 - 11:10  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:10 - 11:30

prof. Ing. Karel Hájek, CSc

Nové pohledy na spektrální analýzu DFT v NDT

11:30 - 11:50

Ing. Ladislav Carbol, Ph.D.

"Weld overlay UT-PA"

11:50 - 12:10

Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Kolorimetrické posuzování míry degradace alkalicky aktivovaných materiálů

12:30 Závěr