9th International Conference NDT  2011

Nedestruktivní testování v technických oborech -7.12.2011

 

FAST - Žižkova 17, místnost  Z401

 

 

Program:

 

9:30 - 9:40   Registrace

 

9:40 - 10:00   Zahájení

Prof. Chobola - ÚFYZ  FAST, Prof. Pospíšil – CDV, Doc. Mazal - ČNDT

10:00 - 10:15

Ing. Libor Keller, CSc., TSI System, s.r.o.:  Přístrojová technika pro kontrolu povrchových úprav

10:15 - 10:30

 Ing. Pavel Tofel, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Diagnostika povrchu sochoru

10:30 - 10:45

Prof. Ing. Jiří Vala, CSc., Fakulta stavební: A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete Structures

10:45 - 11:00

Ing. Radek Matula, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.: Diagnostika vozovek pozemních komunikací georadarem - aplikace, zpracování naměřených dat a faktory ovlivňující výsledky měření

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 - 11:15  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:15 - 11:30

G. Cséfalvay, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Využiti logaritmického předzesilovače pro měřeni AE

11:30 - 11:45

Ing. Libor Nohál, Fakulta strojního inženýrství: Study of Damage Detection on Automotive Gearbox with Artificial Defects using Acoustic Emission Testing

11:45 – 12:00

Khaled Hassan, Mendelova universita v Brně: Predicting compressive strength of scots pine wood by nondestructive techniques

12:00 Závěr