Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

Regionální skupina RS07-Jižní Morava

společně s

Ústavem fyziky Fakulty stavební VUT v Brně

pořádají

15th WORKSHOP NDT 2017

Nedestruktivní testování v technických oborech

 

dne 30.11.2017 od 9:30 hod

na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, Žižkova 17,

Ústav vodních staveb, místnost Z401

 

Workshop bude tradičně zaměřen na problematiku nedestruktivního zkoušení materiálů a konstrukcí. Tato akce je příležitostí pro setkání všech odborníků, kteří se zajímají o výzkum, vývoj a praktické aplikace v oboru NDT.

 

Odborná témata

·         Akustické metody

·         Magnetické a indukční metody

·         Endoskopie

·         Diagnostické metody využívající nízkofrekvenční šum

·         Ostatní nedestruktivní metody

·         Využití NDT metod ve zkušebnictví

 

Vědecký výbor

předseda :             Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., vedoucí Ústavu fyziky FAST VUT

členové :               Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc. – předsedkyně ČNDT RS 07

    Ing. Libor Keller, CSc. - ředitel TSI System s. r.o. a ČNDT RS 07

    Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - Ústav fyziky FAST VUT a ČNDT RS 07

    Mgr. Ivo Kusák, Ph.D. – Ústav fyziky FAST VUT

    Mgr. Libor Topolář, Ph.D. - Ústav fyziky FAST VUT

    Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D. - Ústav fyziky FAST VUT

    Mgr.Jan Martinek, Ph.D. - Ústav fyziky FAST VUT

    Ing. Monika Manychová, Ph.D. - ČNDT RS 07

   

Z konference bude vydán elektronický sborník. Příspěvky (v angličtině v rozsahu od 6 stran) vybrané vědeckým výborem mohou být zařazeny do recenzovaného časopisu.

Současně je zde dána příležitost  pro prezentaci odborných příspěvků všem zájemcům, kteří svoji prezentaci přihlásí do 20.11.2017.  Přihlášky ústních prezentací:

doc. Ing. Marta Kořenská, CSc., Ústav fyziky FAST, Veveří 95, 602 00 Brno, e-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz.

 

Účast členů ČNDT, kteří nemají zájem o zařazení příspěvku do výběru k uveřejnění v recenzovaném časopise, je bez poplatku.

 

Příspěvky o rozsahu od 4 stran v angličtině nebo češtině dodejte do 30.11.2017 ve formátu MS Word  na adresu pazdera.l@fce.vutbr.cz.

 

Konferenční poplatek je 2 420,-   (93 EUR) do 30.11.2017. Zaměstnanci FAST VUT a členové ČNDT 2 000 Kč[1]. (Účastník, který nemá zájem o zařazení do výběru k uveřejnění v recenzovaném časopise, může požádat o osvobození od poplatku – korenska.m@fce.vutbr.cz).

Daňový doklad bude vystaven po úhradě  vložného na běžný účet.

Banka: ČSOB, Číslo účtu: 111 044 081/0300, Variabilní symbol: 12703000

SWIFT: CEKO CZ PP,   IBAN: CZ 3003 000000000 111 044 081[1] Pro zaměstnance VUT je cena bez DPH.