8th Workshop NDT  2010

v prostorách Ústavu vodních staveb místnost Z401

Žižkova 17, 602 00 Brno

 

Nedestruktivní testování v technických oborech -1.12.2010

 

Program:

 

9:30 - 9:40   Registrace

 

9:40 - 9:50   Zahájení

Prof. Chobola - ÚFYZ  FAST, Prof. Pospíšil – CDV, Doc. Mazal ČNDT

9:50 - 10:10

Ing. Filip Hort, Fakulta strojního inženýrství: Monitorování životnosti ložisek metodou akustické emise

10:10 - 10:30

Mgr. David Varner, Mendelova universita v Brně: Využití akustické emise pro monitorování procesu kvašení piva

10:30 - 10:50

Ing. Vladimír Hubík, TSI System, s.r.o.: Stavební termodiagnostika

10:50 - 11:10

Prof. Hájek, Universita obrany: Kvazi-logaritmická FFT a její využití pro analýzu Impact-echo signálů.

11:10 - 11:30

Ing. Josef Stryk, Centrum dopravního výzkumu: Nedestruktivní diagnostika vozovek pozemních komunikací a proměnné parametry sledované silniční databankou

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:30 - 11:40  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:40 - 12:00

Ing. Švehla, Projekce elektro:Vlivy inženýrských sítí na přesnost měření

12:00 - 12:20

Ing. Hlaváč Zbyněk, Fakulta stavební: Identifikace objektů v betonu zjištěných metodou úder-odezva

12:20 – 12:40

Ing. Matysík, Fakulta stavební:  Verifikace NDT metody frekvenční inspekce na keramických dlaždicích

 

12:40 Závěr