16th WORKSHOP NDT  2018

Nedestruktivní testování v technických oborech - 29.11.2018

 

FAST - Žižkova 17, místnost  Z401

 

 

Program:

 

9:30 - 9:45   Registrace

 

9:45 - 10:00   Zahájení

Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. – vedoucí ÚFYZ FAST,

Ing. Václav Svoboda – člen prezidia ČNDT, z.s.

10:00 - 10:20

Historie nedestruktivního zkoušení – vybrané metody

10:20 - 10:40

Ing. Václav Svoboda, PREDITEST Ltd.:

Aplikace metody magnetické paměti materiálu pro kontrolu předpjaté výztuže v mostních konstrukcích

10:40 - 11:00

Ing. Aleš Nykl, TUV NORD CZECH:

Představení společnosti TUV NORD CZECH ( Laboratoře a zkušebny NDT)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 - 11:10  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:10 - 11:30

Ing. Václav Tříska, Ph.D., Universita obrany:

Možnosti detekce poškození leteckých sendvičových konstrukcí

11:30 - 11:50

Mgr. Ivo Kusák, PhD, Vysoké učení technické v Brně, FAST, UFYZ

Navržené metodiky pro NDT stavebních materiálů s využitím střídavého elektrického pole

11:50 - 12:10

Doc. Mgr. Jan Martinek, PhD

Proč se předefinují základní jednotky

12:30 Závěr