Workshop NDT  2005

 

 

Nedestruktivní testování v technických oborech

 

30.listopadu 2005 od 9:30 h  místnost Z172

 

Program:

 

9:30 Zahájení             Marta Kořenská – předsedkyně ČNDT RS 07

Pavel Mazal – prezident ČNDT

9:45     Josef Šikula - ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY OF CONDUCTING SOLIDS

10:00   Michal Kloiber - VLIV ORIENTACE  A ŠÍŘKY LETOKRUHŮ NA ŠÍŘENÍ ULTRAZVUKU VE STRUKTUŘE DŘEVA

10:15   Hana Kmínová - NEJISTOTY PŘI MĚŘENÍ TEPELNÉ AKUMULACE STAVIV VYVÍJENOU METODOU

10:30   Jan Hollan - TERMOGRAFICKÉ OVĚŘOVÁNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ OKEN SE SPECIÁLNÍMI ROLETAMI

10:45   Karel Trojan - VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY POLOHY SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ NA JEJICH CELKOVOU ÚČINNOST

11:00   Pavel Hruška    Analýza I-U charakteristik solárních článků

11:15   + + +  přestávka + + +

11:30   Miroslav LuňákZÁKLADY ANALÝZY IMPEDANČNÍHO SPEKTRA POMOCÍ MODELU

11:45   Ivo KusákIMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY CETRIS-BASIC: SPEKTRÁLNĚ VLHKOSTNÍ ANALÝZA

12:00   Markéta Štefková - Experimentální studium elektromagnetické a akustické emise při mechanickém zatěžování konstrukčního materiálu EXTREN

12:15   Michal MatysíkDiagnostika celistvosti struktury keramických dlaždic AKUstickými metodami

12:30   Zbyněk Růžička - Analýza DLTS signálů solárních článků

12:45   Jan Martínek - Numerická simulace akustických kmitů v materiálu

13:00   Petra Trebuláková - THE EMPLOING THE FREQUENCY INSPECTION

13:15   Vaclav Svoboda – Akustická emise

13:30   Závěr