Ústav fyziky Fakulty stavební VUT v Brně

Česká společnost pro nedestruktivní testování Regionální skupina RS 07- Jižní Morava a Odborná skupina OS 12

Centrum dopravního výzkumu

pořádají jednodenní

12th International Conference NDT 2014 Nedestruktivní testování v technických oborech

dne 3.12.2014 v 9:30 hod na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, Žižkova 17,Ústav vodních staveb, místnost Z401

Mezinárodní konference bude zaměřena na problematiku nedestruktivního zkoušení technických materiálů, struktur a konstrukcí. Bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o nedestruktivní testování v oblasti techniky a to v oblasti výzkumu, vývoje a technické praxi.

Odborná témata
  • Akustické metodyMagnetické a indukční metody
  • Endoskopie Diagnostické metody využívající nízkofrekvenční šum
  • Ostatní nedestruktivní metodyVyužití NDT metod ve zkušebnictví
Vědecký výbor

předseda : Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., vedoucí Ústavu fyziky

členové : Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc. – předsedkyněČNDT RS 07 Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. – předseda ČNDT OS 12 Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D, MBA – ředitel CDV v.v.i. Ing. Libor Keller, CSc. - ředitel TSI System s. r.o. Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. - Ústav fyziky FAST VUT

Z konference bude vydán elektronický sborník. Příspěvky (v angličtině v rozsahu od 6 stran) vybrané vědeckým výborem mohou být zařazeny do recenzovaného časopisu „Transactions on Transport Sciences“.

Konferenční poplatek 2000 Kč(70 EUR) do 30.11.2014. Zaměstnanci FAST VUT, CDV a členové ČNDT 1650 Kč1. (Účastník, který nemá zájem o zařazení do výběru k uveřejnění v recenzovaném časopise, může požádat o osvobození od poplatku – korenska.m@fce.vutbr.cz).

Daňový doklad bude vystaven po zaplacení vložného na běžný účet. Banka: ČSOB, Číslo účtu: 111 044 081/0300, Variabilni symbol: 12302000 SWIFT: CEKO CZ PP, IBAN: CZ 3003 000000000 111 044 081

Přihlášky ústních prezentací zašlete do 30.11.2014 na adresu:

Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc. Telefon: +420 541147657 Veveří 95, 602 00 Brno Fax: +420 541147666 E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz

Příspěvky o rozsahu od 4 (62) stran v angličtiněnebo češtinědodejte do 19.11.2014 ve formátu MS Word (přípona doc, verze 2003 nebo XP, ne vyšší) na pazdera.l@fce.vutbr.cz.

1 Pro zaměstnance VUT je cena bez DPH. 2 Pro možnost zařazení do recenzovaného časopisu