Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování

 

Czech Society for NON-DESTRUCTIVE TESTING

 

RS 07 a OS 12

 

__________________________________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      FAX: 541147666      VUT FAST UFYZ, Veveří 95,  602 00 BRNO

 

 

 

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

 

zveme Vás na výroční – volební členskou schůzi regionální skupiny RS 07 a odborné skupiny OS 12

spojenou s odborným seminářem

 

Místo a čas konání:

VUT v Brně, Fakulta stavební, budova Žižkova 17, místnost Z401

10.4.2013, v 9 hod

 

 

 

Program:

  1. Úvodní slovo                                                                                   Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident ČNDT

  2. Organizační záležitosti                                                                      Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc., RS07

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2012 a plán na rok 2013                        Doc.Ing. Marta Kořenská,CSc., RS07

                                                                                                             Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., OS12

  4. Revizní zpráva                                                                                 Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.

  5. Projednání návrhu kandidátek RS 07, OS 12                                  

  6. Volby členů výborů a revizní komise, výsledky voleb

  7. Diskuze

- - - - - - - - - -  Přestávka (15 min) - - - - - - - - - -

  6. Odborný seminář:

    Rentgenografie, ultrazvuk, magnetická kontrola              Ing. Zdeněk Šantrůček, PAPco, s.r.o.

    MICRONESS: Původní český nástroj pro                        Ing. Libor Keller, CSc., TSI System, s.r.o.

      automatické vyhodnocování tvrdosti

    Užití aktivní termografie při prohlídce                              Ing. Václav Tříska, Ph.D., UO

      leteckých konstrukcí

    Nedestruktivní diagnostika konstrukcí vozovek                Ing. Radek Matula, CDV, v.v.i.

      pozemních komunikací georadarem

 

  8. Závěr                     

(předpokládané ukončení schůze 13 hod)

 

 

Členský příspěvek na rok 2013 lze zaplatit v hotovosti při prezentaci (500,-Kč), po jeho úhradě Vám bude předán nový členský průkaz.

 

Prosíme o potvrzení účasti

            E-mailem:korenska.m@fce.vutbr.cz, faxem: 54114 7666 nebo telefonem: 54114 7657.

                                                  

            Děkujeme

                                                                                Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.        Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

                                                                                          předsedkyně RS07                              předseda OS12