Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování

 

Czech Society for NON-DESTRUCTIVE TESTING

 

RS 07 a OS 12

 

__________________________________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      FAX: 541147666      VUT FAST UFYZ, Veveří 95,  602 00 BRNO

 

 

 

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

 

zveme Vás na společnou výroční členskou schůzi regionální skupiny RS 07 a odborné skupiny OS 12

spojenou s odborným seminářem

 

Místo a čas konání:

VUT v Brně, Fakulta stavební, budova Žižkova 17, místnost Z401

11.4.2012, v 9 hod

 

 

 

Program:

  1. Úvodní slovo                                                                                   Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident ČNDT

  2. Organizační záležitosti                                                                      Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc., RS07

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2011 a plán na rok 2012                        Doc.Ing. Marta Kořenská,CSc., RS07

                                                                                                             Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., OS12

  4. Revizní zpráva                                                                                 Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.

  5. Diskuze

- - - - - - - - - -  Přestávka (občerstvení) - - - - - - - - - -

 

  6. Odborný seminář

    Měření retroreflexe dopravního značení                           Ing. Radomír Polz, Polz Instruments s.r.o.

    Novinky v nabídce nedestruktivní i                                  Ing. Libor Keller, CSc., TSI System, s.r.o.

      destruktivní měřicí techniky

    Měření vlhkosti mikrovlnnou / IČ technikou                    Ing. Radomír Polz, Polz Instruments s.r.o.

    Drátkobetonové konstrukce a  možnosti                           Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Petr Bílek,

      jejich nedestruktivního testování                                       FAST, Ústav stavebního zkušebnictví                                       

 

 

  7. Závěr                     

(předpokládané ukončení schůze ve 13 hod)

 

 

Členský příspěvek na rok 2012 lze zaplatit v hotovosti při prezentaci (500,-Kč), úhrada příspěvku bude potvrzena do členského průkazu.

 

Prosíme o potvrzení účasti

            E-mailem:korenska.m@fce.vutbr.cz, faxem: 54114 7666 nebo telefonem: 54114 7657.

                                                   

            Děkujeme

                                                                                Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.        Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.

                                                                                          předsedkyně RS07                              předseda OS12