14th WORKSHOP NDT 2016

Nedestruktivní testování v technických oborech -1.12.2016

 

VUT FAST - Žižkova 17, místnost  Z401

 

 

Program:

 

9:30 - 9:40   Registrace

 

9:40 - 10:00   Zahájení

Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. – vedoucí ÚFYZ FAST,

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.- prezident ČNDT

10:00 - 10:20

Ing. Libor Keller, CSc., TSI System, s.r.o.:

Nové výrobky DeFelsko v roce 2016 -  kontrola povrchových úprav

10:20 - 10:40

Ing. Petr Dobšák, Ph.D., Olympus, s. r. o.:

Možnosti UT detekce a hodnocení změny tloušťky stěny působením korozního poškození

10:40 - 11:00

Ing. Richard Dvořák, VUT v Brně, FAST - ÚFYZ:

Využití akustických metod pro testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 - 11:10  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:10 - 11:30

Ing. Václav Svoboda, Preditest, s.r.o.:

Hodnocení závažnosti defektů potrubních systémů a tlakových nádob

11:30 - 11:50

Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., Univerzita obrany:

Spektrální analýza signálu akustické emise

11:50 - 12:10

Ing. Jaroslav Začal, Mendelova univerzita v Brně:

Aplikace akustické emise u kompozitních materiálů

12:10 - 12:30

Ing. Michal Šustr, Mendelova univerzita v Brně:

Defektoskopické hodnocení kvality svarových spojů

12:30

Závěr