Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování

 

Czech Society for NON-DESTRUCTIVE TESTING

 

RS 07 a OS 12

 

_____________________________________________________________________________________

E-mail: korenska.m@fce.vutbr.cz    TEL: 541147657      FAX: 541147666      VUT FAST UFYZ, Žižkova 17,  602 00 BRNO

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego,

 

zveme Vás na společnou výroční členskou schůzi

regionální skupiny RS 07 a odborné skupiny OS 12

a

odborný seminář Nelineární ultrazvuková a elektroakustická spektroskopie

 

Místo a čas konání:

Fakulta elekrotechniky a komunikačních technologií, Technická 8, místnost 215

14. března 2006, v 9 hod

Program:

  1. Úvodní slovo - Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident CNDT

  2. Organizační záležitosti - Ing. Emil Gross

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2005- Ing. Marta Kořenská,CSc., RS07

  4. Plán činnosti na rok 2006 -Prof. Ing. Karel Hájek, CSc., OS12

  4. Revizní zpráva - Doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

  5. Diskuze

 

- - - - - - - - - -  Přestávka (občerstvení) - - - - - - - - - -

  10.30 hod. Odborný seminář:  (začal již v 10 hod)

·        Nelineární ultrazvuková spektroskopie - Prof. J. Šikula, DrSc., VUT

·        Nelineární elektro-ultrazvuková defektoskopie - Prof. Ing. K. Hájek, CSc., UO

·        Nelineární ultrazvuková spektroskopie leteckých dílů- Ing. Zdeněk Převorovský, CSc., AV ČR (nedostavil se)

·        Vnitřní tlumení v kompozitech na bázi hořčíkových slitin - Prof. Z. Trojanová, DrSc UK

·        Diagnostika keramických dlaždic - Ing. Marta Kořenská, CSc., FAST (nepřednášela)

·        Přístroje pro nedestruktivní testování - Ing. Libor Keller,CSc., TSI System s.r.o.,

·        Demonstrace měřicí aparatury - Ing. P.Sedlák, FEKT

 

  7. Závěr                      (předpokládané ukončení schůze 13 hod)

 

 

Prosíme o potvrzení účasti

            E-mailem:korenska.m@fce.vutbr.cz, faxem: 54114 7666 nebo telefonem: 54114 7657.

 

Děkujeme

 

Ing. Marta Kořenská, CSc.                                                                          Prof. Ing. Karel Hájek, CSc

        předsedkyně RS07                                                                                      předseda OS12

 

Členský příspěvek ČNDT na rok 2006 je  možno zaplatit v hotovosti při prezentaci (500,-Kč), úhrada příspěvku bude potvrzena do členského průkazu.