7th Workshop NDT  2009

 

Nedestruktivní testování v technických oborech - 25.11.2009

 

Program:

 

9:30 - 9:40   Registrace

9:40 - 9:50   Zahájení

9:50 - 10:10

Prof. Šikula, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Parametrická elektro-ultrazvuková spektroskopie hořčíkových slitin a elektroakustický jev

10:10 - 10:30

Prof. Hájek, Universita obrany: Zdokonalení časově spektrální analýzy akustické rezonanční metody

10:30 - 10:50

Ing. Hlaváč, Fakulta stavební: Možnost nalezení výztuže v betonu metodou impakt-echo

10:50 - 11:10

Ing. Stryk, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.: Diagnostika vozovek s cementobetonovým krytem pomocí georadaru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:10 - 11:30  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:30 - 11:50

Ing. Keller, TSI System, s.r.o.: Rychlé měření hloubky prokalené vrstvy

11:50 - 12:10

Ing. Kubinyi, Testima, s.r.o.: Nový ultrazvukový systém  USM GO 

12:10 - 12:30

Ing. Švehla, Projekce elektro:Vlivy inženýrských sítí na měření

12:30 Závěr