Ústav fyziky Fakulty stavební VUT v Brně

 

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Regionální skupina RS 07- Jižní Morava a Odborná skupina OS 12

 

Centrum dopravního výzkumu

 

pořádají jednodenní

10th International Conference NDT 2012

Nedestruktivní testování v technických oborech

 

dne 5.12.2012 v 9:30 hod

v prostorách Ústavu vodních staveb místnost Z401

Fakulty stavební, Žižkova 17, 602 00, Brno

 

Mezinárodní konference bude zaměřena na problematiku nedestruktivního zkoušení technických materiálů, struktur a konstrukcí. Bude významnou příležitostí k setkání všech, kteří se zajímají o nedestruktivní testování v oblasti techniky a to jak výzkumu, vývoje tak i průmyslu.

 

Odborná témata

·         Akustické metody

·         Magnetické a indukční metody

·         Endoskopie

·         Diagnostické metody využívající nízkofrekvenční šum

·         Ostatní nedestruktivní metody

·         Využití NDT metod ve zkušebnictví

 

Vědecký výbor

předseda :              Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., vedoucí Ústavu fyziky

členové :               Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc. – předsedkyně ČNDT RS 07

    Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. – předseda ČNDT OS 12

    Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D, MBA – ředitel CDV v.v.i.

    Ing. Libor Keller, CSc. - ředitel TSI System s. r.o.

    Prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc. -  Ústav fyziky FAST VUT

    Mgr. Libor Topolář – Ústav fyziky FAST VUT

 

Z konference bude vydán elektronický sborník. Vědecký výbor bude usilovat o zařazení sborníku do databáze Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge). Příspěvky vybrané vědeckým výborem (maximálně 3) budou zařazeny do recenzovaného časopisu „Transactions on Transport Sciences“.

 

Konferenční poplatek 2400 Kč (100 EU) do 30.11.2012. Zaměstnanci FAST VUT, CDV a členové ČNDT 2000 Kč[1]. (Účastník, který nemá zájem o zařazení do výběru k uveřejnění v recenzovaném časopise, může požádat o osvobození od poplatku – korenska.m@fce.vutbr.cz).  Bez včasného uhrazení poplatku nebude příspěvek zařazen do sborníku.

 

Daňový doklad bude vystaven po zaplacení vložného na běžný účet.

Banka: ČSOB, Číslo účtu: 111 044 081/0300, Variabilni symbol: 122 000 01

SWIFT: CEKO CZ PP,   IBAN: CZ 3003 000000000 111 044 081

 

Přihlášky ústních prezentací zašlete do 30.11.2012 na adresu:

Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

Telefon: +420 541147657

Veveří 95, 602 00 Brno

Fax:       +420 541147666

 

E-mail:   korenska.m@fce.vutbr.cz

 

Příspěvky o rozsahu od 6 stran v angličtině dodejte do 16.11.2012 ve formátu MS Word (přípona doc, verze 2003 nebo XP, ne 2007 či 2010) na lubos@dp.fce.vutbr.cz.[1] Pro zaměstnance VUT je cena bez DPH.