13th International Conference NDT  2015

Nedestruktivní testování v technických oborech -1.12.2015

 

FAST - Žižkova 17, místnost  Z401

 

 

Program:

 

9:30 - 9:40   Registrace

 

9:40 - 10:00   Zahájení

Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. – vedoucí ÚFYZ FAST,

Doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.- prezident ČNDT

10:00 - 10:20

Ing. Libor Keller, CSc., TSI System, s.r.o.:

PosiTector® SmartLink, Nová podoba měřicího přístroje

10:20 - 10:40

Ing. Martin Janček, Olympus, s. r. o.:

Endoskopická kontrola plynového potrubí – „nezákonné odběry“

10:40 - 11:00

Ing. Václav Tříska, Ph.D., Universita obrany:

Infrared Non-destructive Inspection of Aircraft Honeycomb Sandwich Panel - Comparison of Methods of Heating

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 - 11:10  Přestávka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11:10 - 11:30

Ing. Michal Janků, CDV, v. v. i.:

Možnosti využití termografické metody při diagnostice staveb dopravní infrastruktury

11:30 - 11:50

Ing. Václav Svoboda, Preditest, s.r.o.:

Praktické aplikace nedestruktivních metod pro kontrolu kovových konstrukcí

11:50 - 12:10

Ing. Ladislav Carbol, Ústav fyziky, FAST:

Nedestruktivní testování na Chalmers University of Technology

12:10 - 12:30

Diskuze a připomínky účastníků

12:30

Závěr