Česká SpoleČnost
 pro Nedestruktivní Testování,
z. s.

 

Regionální skupina RS07

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Členská  schůze s odborným seminářem

10.4.2018

 

 

 

Program:

 

9:00 – 9:45

  1. Organizační záležitosti (volba návrhové a mandátové komise –

                                                                           prof. Ing. Luboš   Pazdera, CSc., člen výboru RS07)

  2. Úvodní slovo  - doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prezident ČNDT, z. s. 

  3. Zhodnocení činnosti v roce 2017 (doc. Ing. Marta Kořenská,CSc., předsedkyně RS07)

  4. Zpráva kontrolní komise  (předseda komise Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.)

  5. Plán činnosti na rok 2018  (doc. Ing. Marta Kořenská, CSc., předsedkyně RS07)

  6. Diskuze k předneseným zprávám

  7. Usnesení

 

 

- - - - - - - - - -  Přestávka  - - - - - - - - - -

 

  8. Odborný seminář:

  10:00-12:00  Ing. Kuboš, Ing. Cejnar „TMVSS“ spol. s.r.o.:

                                                                                    Metody a systémy aktivní termografie a NDT

                                                                                    Využití aktivní termografie v technické praxi

  9. Závěr