Registrace  Mapa webu |  Server Fyzika  |  Intranet
logo fast
main main2 main
Karta kurzu
pixel
ID: 71
vrátit se zpět

Předmět:

LETNí TECHNICKá šKOLA

Ústav:

Ústav fyziky, FAST VUT

Název kurzu:

LETNí TECHNICKá šKOLA: MATEMATIKA, DESKRIPTIVNí GEOMETRIE, FYZIKA, CHEMIE, INFORMATIKA,

Kod kurzu:

LELE00071

Náplň kurzu:

je shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech a dále s Knihovnickým centrem (budova A v areálu školy). FIT centrum Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno) si v případě zájmu platí každý ze zájemců samostatně dle využitých hodin (posilovna, aerobik apod.): http://www.cesa.vutbr.cz/sportoviste/3-fcm-fit-centrum-machina.


Časový rozvrh LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY

        Výuka Výuka Oběd Výuka Představení oborů FAST
    Den 08:30 - 10:00 10:10 - 11:40 11:40 - 13:30 13:30 - 15:00 15:10 - 16:00
1 Středa 31.8. Des.geometrie Fyzika     Chemie Ústav geotechniky 
2 Čtvrtek 1.9. Des.geometrie Fyzika     Chemie Ústav geodézie
3 Pátek 2.9. Des.geometrie Fyzika     Chemie Ústav stavebního zkušebnictví
4 Sobota 3.9. Des.geometrie Matematika Chemie Volno Volno
5 Neděle 4.9. Volno Volno Volno Volno Volno
6 Pondělí 5.9. Chemie Matematika   Des.geometrie Ústav vodních staveb
7 Úterý 6.9. Des.geometrie  Matematika   Matematika Ústav pozemního stavitelství 
8 Středa 7.9. Informatika Informatika   Matematika Knihovnické a informační centrum
9 Čtvrtek 8.9. Informatika Informatika     Matematika Ústav betonových a zděných konstrukcí, Ústav pozemních komunikací
10 Pátek 9.9. Fyzika Fyzika Zakončení    
 


Osnovy předmětů a vyučující

Matematika
RNDr. Květoslava Prudilová
 1. Základní vlastnosti funkcí. Kuželosečky. Polynomy. Hornerovo schéma. Rozklad polynomu na kořenové činitele.
 2. Rozklad racionální funkce na parciální zlomky, limity (řešení úpravou), různé typy limit.
 3. Derivace.
 4. Využití derivací.
 5. Asymptoty, průběh funkce.
 6. Aplikace určitého integrálu, ukázkový příklad.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Deskriptivní geometrie
RNDr. Jana Slaběňáková
 1. Ohniskové vlastnosti elipsy.
 2. Kolineace a afínita (aplikace), křivka afínní ke kružnici, Mongeova projekce - úvod.
 3. Mongeova projekce – základní úlohy.
 4. Mongeova projekce – základní úlohy. Zobrazení kružnice.
 5. Mongeova projekce – zobrazení tělesa.
 6. Kolmá axonometrie – úvod, obrazce a kružnice v průmětnách.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Fyzika
Mgr. Jan Martinek, Ph.D.
 1. Fyzikální veličiny, jednotky, převody.
 2. Rovnoměrný pohyb.
 3. Rovnoměrně zrychlený pohyb.
 4. Kruhový pohyb.
 5. Pohyb v gravitačním poli (volný pád, vodorovný vrh, šikmý vrh).
 6. Síla, práce, výkon.
 7. Mechanická energie.
 8. Gravitační pole.
 9. Hydrostatika.
 10. Hydrodynamika.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Chemie
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
 
 1. Stavba atomu, periodická soustava prvků, oxidační číslo.
 2. Základy anorganického názvosloví.
 3. Stručná charakteristika vybraných skupin prvků.
 4. Základní pojmy z organické chemie, základy organického názvosloví.
 5. Látkové množství.
 6. Hmotnostní zlomek.
 7. Způsoby vyjdřování koncentrace, bilanční pravidlo.
 8. Teorie kyselin a zásad; výpočty pH.
 9. Chemické reakce a jejich zápis rovnicemi.
 10. Stechiometrické výpočty podle chemických rovnic.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Informatika

Ing. Michal Vojkůvka

 1. Úvod do problematiky.
 2. Reprezentace dat v počítači.
 3. Programové vybavení, platformy pro mobilní aplikace.
 4. Počítačové sítě, služby internetu.
 5. Bezpečnost v oblasti informačních technologií, počítačové viry.
 6. Seznámení s fakultním informačním systémem.
Garantem obsahu a úrovně je doc. Ing. Aleš Krejčí, CSc.

 

Organizační informace:

LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 31.8 až 9.9.2016 v době od 8:30 h. do 16:00 h.

Registrace proběhne ve středu 31.8.2015 od 8:00 h. (před posluchárnou Z240). Po škole budou připraveny navaděče.

Přednášky budou probíhat v přednáškové místnosti Z240 (vchod z ulice Žižkova 17).

Kromě psacích potřeb se doporučuje donést kalkulačku.

Kurz bude ukončen v pátek 9. září ve 13:00 h., předáním Certifikátu o absolvování LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY.


Doporučené pomůcky a skripta k nahlédnutí

Kromě psacích potřeb se doporučuje donést kalkulačku.

Matematika

Diferenciální počet I, Dlouhý, Tryhuk

Sbírka příkladů z matematiky I, Daněček

Integrální počet I, Daněček, Dlouhý

Sbírka příkladů z matematiky II, Hřebíčková, Slaběňáková, Šafářová
další materiály na stránkách Ústavu matematiky http://math.fce.vutbr.cz/

Deskriptivní geometrie

Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. (ISBN 978-80-7204-626-3)

Fyzika

Kusák I. & Luňák M.: Fyzika - Přehled látky a příklady pro studium na Fakutě stavební VUT v Brně (2016).
Přehled středoškolské fyziky (libovolný autor)
Matematicko fyzikální tabulky (libovolný autor, spíše novější vydání)
další materiály na stránkách Ústavu fyziky http://fyzika.fce.vutbr.cz/


Ubytování

V případě zájmu o ubytování na kolejích VUT v Brně  kontaktujte paní Lucii Stejskalovou (541 142 969, recepce@hotel-palacky.cz).

Ubytování bude zajištěno na  kolejích Pod Palackého vrchem, blok  A02 nebo A05, Kolejní 2, 612 00 Brno (adresa i místo bude každému zájemci sděleno, jakmile si provede rezervaci).

Vybavení: pokoje dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením,  kuchyňským koutem nebo kuchyňkou, ledničkou, možnost připojení k internetu za denní poplatek 27,50 Kč vč. DPH).

Cena: A02 = 115,- Kč vč. DPH/osoba/noc, A05 = 115,- Kč vč. DPH/osoba/noc.

Organizační kontakt:

Lenka Kalová, +420541147651, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Obsahový kontakt:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., +420541147663, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Počet lekcí:

52

Trvání jedné lekce:

00:45 h

Zahájení kurzu:

31.8.2016

Zakončení kurzu:

9.9.2016

Cena za kurz:

1 300,00 Kč

Uzávěrka přihlášek:

31.8.2016

Uzávěrka plateb:

31.8.2016

Poznámka:

  

Garant:

prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., +420541147650, chobola@dp.fce.vutbr.cz
 
pixel
 
  WebDesign and System CopyRight © 2001-2024 PSoIT Pavel Schauer