Ustav fyziky
Ustav fyziky
ID
password
flag
Ustav fyziky

Seznam a zadání

pdf Seznam studentů CB52 2008/09 a jejich pořadová čísla
pdf Zadání CB52 2008/09 podle pořadových čísel studentů

a) Přednáška

Kdy, kde

letní semestr 2008/2009, přednáška Út 16:00 - 17:50
každý týden, skupiny P-C1K1KON, P-C1K2DST, učebna Z108, 10 týdnů?
vyučující: Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc.

Osnova přednášky 10 týdnů

Pořadí  Náplň počet
týdnů
1. Úvod: Počítače v měření, ekonomický přínos, kvalitativní přínos 1
2. Snímače a převodníky: snímače tlaku, teploty, mechanického napětí, změny délky, změny objemu. Realizace vstupu a výstupu: sériový V/V RS232, paralelní V/V LPT1, měřící systém GPIB (IEEE488) 1
3. Úvod do měřícího systému GPIB: Základní požadavky na zapojení, popis sběrnice, funkční příkazy GPIB. Přehled přístrojů s GPIB: Hewlett Packard, Tectronics, Metra Blansko, Tesla Brno 1
4. Instrukce vybraných přístrojů: osciloskopy série HP 54600, programovatelné zdroje série HP E363xA, digitální multimetr HP 34401A 1
5. Instrukce vybraných přístrojů - pokračování: digitální voltmetr M1T 330, RLCG most-voltmetr BM 559, měřič RLC BM 595, D/A převodník BM 572, programovatelný zdroj BS 575, universální čítač BM 642 1
6. Programování stykové karty GPIB: instrukce pro kartu firmy IOtech, ukázka programové jednotky IMSDRV, ukázka programové jednotky PRISTROJ, ukázka programu pro měření 1
7. Praktická úloha: příprava konkrétního měřícího programu ze stavební praxe 1
8. Praktická úloha: příprava konkrétního měřícího programu ze stavební praxe 1
9. Praktická úloha: příprava konkrétního měřícího programu ze stavební praxe 1
10. Praktická úloha: příprava konkrétního měřícího programu ze stavební praxe 1

b) Cvičení

Kdy, kde

letní semestr 2008/2009, cvičení, pátek 10:00 – 11:50
každý týden, skupiny P-C1K1KON, P-C1K2DST, učebna Z169, 5 týdnů
vyučující: Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D.

Pořadí  Náplň počet
týdnů
1. Přístroje 1
2. Základy programováni v TP a C++ builder 1
3. Programování přístrojů – ukázky 1
4. Programování vlastní úlohy 2
5. Zápočet 1