Registrace  Mapa webu |  Server Fyzika  |  Intranet
logo fast
main main2 main
Informace jak se přihlásit do kurzu (jak objednat kurz)
pixel

Registrace

Pokud si nějaký kurz vyberete a máte o něj zájem, zaregistrujte se na tomto portálu KURZY UF & UMDG FAST VUT. Registraci najdete v sekci Moje kurzy, nebo zvolte odkaz Registrace nahoře. Zaregistrovat se můžete i nezávazně, i když nejste rozhodnuti, že máte o nějaký kurz zájem. V zóně Moje kurzy uvidíte po logování více informací o kurzech a poskytneme Vám rovněž nějaké materiály ke stažení.

Přihláška na kurz musí být uskutečněna nejpozději v den, který je uveden na Kartě kurzu, viz sekce Přehled kurzů nebo sekce Moje kurzy, Výběr kurzu.

Přihláška přes internet

V případě, že si nějaký kurz vyberete a budete ho chtít navštěvovat, musíte se zaregistrovat. Po registraci a logování najdete v sekci Moje kurzy stránku Výběr kurzu, kde si kurz najdete a následně se na něj můžete přihlásit, podobně jako v internetovém obchodě s tím rozdílem, že po volbě přihlásit se přímo objeví přihláška objednávka. Přihlásit se můžete i na více kurzů (například z matematiky, deskriptivní geometrie a fyziky, které mohou patřit do stejné skupiny), přičemž každou přihlášku provedete opakováním stejné operace. Po odeslání přihlášky dostanete automaticky obratem e-mail potvrzující přihlášení do kurzu se všemi dalšími pokyny. Kurzy, na které jste přihlášení, pak můžete průběžně sledovat v sekci Moje kurzy. Dozvíte se zde například, zda kurz již evidujeme jako zaplacený, zda se do kurzu přihlásil dostatečný počet uchazečů a další důležité informace.

Platba za objednaný kurz

Podrobné informace o platbě za objednaný kurz dostanete e-mailem po přihlášce do kurzu (objednání kurzu) přes internet. Platbu za kurz uskutečněte bezhotovostním bankovním převodem s údaji, které obsahuje e-mail potvrzující elektronickou přihlášku do kurzu. Vaše přihláška do kurzu nabude platnost až tehdy, až budeme evidovat zaplacení kurzu. Pokud se přihlásíte do více kurzů, musíte provést platbu za každý kurz samostatně. Platby za různé kurzy a z různých předmětů nelze sdružovat.

Platba za kurz musí být uskutečněna nejpozději v den, který je uveden na Kartě kurzu.

Jakmile obdržíme Vaši platbu, uvidíte tuto skutečnost v sekci Moje kurzy, na stránce Moje přihlášky.

Vrácení platby v případě, že kurz nebude otevřený

Pokud kurz nebude otevřený pro nedostatečný počet zájemců nebo z jiného důvodu, platbu za kurz Vám vrátíme bankovním převodem na účet, ze kterého byla platba uskutečněna. U mimořádných plateb v hotovosti a podobných bude platba vrácena po dohodě s plátcem.

Sledování stavu přihlášky

Chcete-li zjistit stav vyřízení vaší přihlášky, podívejte se do sekce Moje kurzy, Moje přihlášky. Uvidíte přehled všech Vašich přihlášek se stavem, v jakém se daná přihláška nachází.

Zrušení přihlášky do kurzu

Vaši přihlášku do kurzu máte možnost zrušit nejpozději do zahájení kurzu, a to pouze v případě, že přihláška ještě nebyla zaplacena. Pokud se rozhodnete přihlášku zrušit, napište nám e-mail s požadavkem na zrušení přihlášky (název kurzu, specifický symbol, Vaše jméno a příjmení) na e-mailovou adresu kurzy@dp.fce.vutbr.cz. Po obdržení Vašeho požadavku Vás budeme informovat o stavu Vaší žádosti.

pixel
 
  WebDesign and System CopyRight © 2001-2022 PSoIT Pavel Schauer