Registrace  Mapa webu |  Server Fyzika  |  Intranet
logo fast
main main2 main
Karta kurzu
pixel
ID: 129
vrátit se zpět

Předmět:

LETNí TECHNICKá šKOLA

Ústav:

Ústav fyziky, FAST VUT

Název kurzu:

LETNí TECHNICKá šKOLA: MATEMATIKA, DESKRIPTIVNí GEOMETRIE, FYZIKA, CHEMIE, INFORMATIKA, CŽV

Kod kurzu:

LELE00129

Náplň kurzu:

je shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech a dále s Knihovnickým centrem (budova A v areálu školy). FIT centrum Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno) si v případě zájmu platí každý ze zájemců samostatně dle využitých hodin (posilovna, aerobik apod.): http://www.cesa.vutbr.cz/sportoviste/3-fcm-fit-centrum-machina.


Časový rozvrh LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY

        Výuka Výuka Oběd Výuka Představení oborů FAST
    Den 08:30 - 10:00 10:10 - 11:40 11:40 - 13:30 13:30 - 15:00 15:10 - 16:00
1 Středa 28.8. Des.geometrie Fyzika    Matematika Ústav geotechniky 
2 Čtvrtek 29.8. Des.geometrie Fyzika   Matematika Ústav geodézie
3 Pátek 30.8. Des.geometrie Fyzika     Matematika Knihovnické a informační centrum
4 Sobota 31.8. Des.geometrie Matematika Chemie * Volno Volno
5 Neděle 1.9. Volno Volno Volno Volno Volno
6 Pondělí 2.9. Chemie Matematika   Des.geometrie Ústav vodních staveb
7 Úterý 3.9. Des.geometrie  Matematika   Chemie Ústav pozemního stavitelství; Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
8 Středa 4.9. Informatika Informatika   Chemie Ústav stavebního zkušebnictví
9 Čtvrtek 5.9. Informatika Informatika     Chemie Ústav betonových a zděných konstrukcí; Ústav pozemních komunikací
10 Pátek 6.9. Fyzika Fyzika Zakončení    
 

* Výuka chemie v sobotu bude probíhat od 11.50 do 13.20, tj. po obvyklé 10-minutové přestávce a standardní vyučovací dobu 90 minut.

 


Osnovy předmětů a vyučující

Matematika
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.

 1. Základní vlastnosti funkcí. Kuželosečky. Polynomy. Hornerovo schéma. Rozklad polynomu na kořenové činitele.
 2. Rozklad racionální funkce na parciální zlomky, limity (řešení úpravou), různé typy limit.
 3. Derivace.
 4. Využití derivací.
 5. Asymptoty, průběh funkce.
 6. Aplikace určitého integrálu, ukázkový příklad.
Garantem obsahu a úrovně je Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

Deskriptivní geometrie
RNDr. Jana Slaběňáková

 1. Elipsa (definice, konstrukce bodů, tečny v bodě elipsy), tečny z bodu a rovnoběžné se směrem.
 2. Kolineace a afinita (aplikace), křivka afinní ke kružnici, Rytzova a proužková kce. Mongeovo promítání – úvod, přímka, bod a rovina.
 3. Mongeovo promítání – bod a přímka v rovině, hlavní a spádové přímky roviny. Základní úlohy.
 4. Mongeovo promítání – zobrazení obrazců v obecné rovině. Základní úlohy. Zobrazení kružnice.
 5. Mongeovo promítání – tělesa, nanesení výšky.
 6. Kolmá axonometrie – úvod, bod, přímka a rovina. Obrazce v průmětnách, kružnice.
Garantem obsahu a úrovně je Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

Fyzika
doc. Mgr. Jan Martinek, Ph.D. 1. Fyzikální veličiny, jednotky, převody.
 2. Rovnoměrný pohyb.
 3. Rovnoměrně zrychlený pohyb.
 4. Kruhový pohyb.
 5. Pohyb v gravitačním poli (volný pád, vodorovný vrh, šikmý vrh).
 6. Síla, práce, výkon.
 7. Mechanická energie.
 8. Gravitační pole.
 9. Hydrostatika.
 10. Hydrodynamika.
Garantem obsahu a úrovně je doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D.

Chemie
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

 

 1. Stavba atomu, periodická soustava prvků, oxidační číslo.
 2. Základy anorganického názvosloví.
 3. Stručná charakteristika vybraných skupin prvků.
 4. Základní pojmy z organické chemie, základy organického názvosloví.
 5. Látkové množství.
 6. Hmotnostní zlomek.
 7. Způsoby vyjdřování koncentrace, bilanční pravidlo.
 8. Teorie kyselin a zásad; výpočty pH.
 9. Chemické reakce a jejich zápis rovnicemi.
 10. Stechiometrické výpočty podle chemických rovnic.
Garantem obsahu a úrovně je doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Informatika
Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D.

 1. Úvod do problematiky.
 2. Reprezentace dat v počítači.
 3. Programové vybavení, platformy pro mobilní aplikace.
 4. Počítačové sítě, služby internetu.
 5. Bezpečnost v oblasti informačních technologií, počítačové viry.
 6. Seznámení s fakultním informačním systémem.
Garantem obsahu a úrovně je doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

 

 

Organizační informace:

Objednávky prosím provádějte co nejdříve, ale platby až od 12. 8. 2024.

LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 28. 8. až 6. 9. 2024 v době od 8:30 h. do 16:00 h.

Registrace proběhne ve středu 28. 8. 2024 od 8:00 h. (v přízemí budovy Z). Po škole budou připraveny navaděče.

Přednášky budou probíhat v přednáškové místnosti Z108 (vchod z ulice Žižkova 17).

Kurz bude ukončen v pátek 6. září ve 13:00 h., předáním Certifikátu o absolvování LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY.


Doporučené pomůcky a skripta k nahlédnutí

Kromě psacích potřeb se doporučuje donést kalkulačku.

Matematika
Diferenciální počet I, Dlouhý, Tryhuk
Sbírka příkladů z matematiky I, Daněček
Integrální počet I, Daněček, Dlouhý
Sbírka příkladů z matematiky II, Hřebíčková, Slaběňáková, Šafářová
další materiály na stránkách Ústavu matematiky http://math.fce.vutbr.cz/

Deskriptivní geometrie
Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. (ISBN 978-80-7204-626-3)

Fyzika
Kusák I. & Luňák M.: Fyzika - Přehled látky a příklady pro studium na Fakutě stavební VUT v Brně (2016).
Přehled středoškolské fyziky (libovolný autor)
Matematicko fyzikální tabulky (libovolný autor, spíše novější vydání)
další materiály na stránkách Ústavu fyziky http://fyz.fce.vutbr.cz/


Ubytování

V případě zájmu o ubytování na kolejích VUT v Brně pište na email: recepce@hotel-palacky.cz

Nutno uvést, že se jedná o Letní technickou školu, konající se na Fakultě stavební + požadovaný typ ubytování (pokoj pro jednu či dvě osoby).

Ubytování bude zajištěno na kolejích Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno.

Vybavení: pokoje dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem, ledničkou, možnost připojení k internetu za denní poplatek 20,? Kč/den, povlečení je součástí vybavení, ručníky je třeba mít vlastní.

Cena ubytování 462,- Kč vč. DPH/osoba/noc při ubytování dvou osob v pokoji, popř. 594,-Kč vč. DPH/osoba/noc při ubytování jedné osoby v pokoji.

Lze přikoupit i snídani (formou bufet. stolu), cena 1ks snídaně 107,- Kč vč. DPH.

Rezervace ubytování bude možná nejpozději do 23. 8. 2024.

Ubytovaní musí být plnoletí. Ubytování bude zaplaceno v den nástupu na ubytování (v opačném případě nebude daná osoba ubytována). K ceně ubytování se připočítává poplatek z pobytu podle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích ve výši 40,- Kč/osoba/den.

Organizační kontakt:

Lenka Kalová, +420541147651, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Obsahový kontakt:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., +420541147663, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Počet lekcí:

52

Trvání jedné lekce:

00:45 h

Zahájení kurzu:

28.8.2024

Zakončení kurzu:

6.9.2024

Cena za kurz:

2 500,00 Kč

Uzávěrka přihlášek:

28.8.2024

Uzávěrka plateb:

28.8.2024

Poznámka:

Platba v Eurech: 100 EUR   

Garant:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., +420541147663, ivo.kusak@vut.cz
 
pixel
 
  WebDesign and System CopyRight © 2001-2024 PSoIT Pavel Schauer