Registrace  Mapa webu |  Server Fyzika  |  Intranet
logo fast
main main2 main
Karta kurzu
pixel
ID: 119
vrátit se zpět

Předmět:

LETNí TECHNICKá šKOLA

Ústav:

Ústav fyziky, FAST VUT

Název kurzu:

LETNí TECHNICKá šKOLA: MATEMATIKA, DESKRIPTIVNí GEOMETRIE, FYZIKA, CHEMIE, INFORMATIKA,

Kod kurzu:

LELE00119

Náplň kurzu:

je shrnutí základních středoškolských znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a úvod do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači seznámí populární formou s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech a dále s Knihovnickým centrem (budova A v areálu školy). FIT centrum Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno) si v případě zájmu platí každý ze zájemců samostatně dle využitých hodin (posilovna, aerobik apod.): http://www.cesa.vutbr.cz/sportoviste/3-fcm-fit-centrum-machina.


Časový rozvrh LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY

        Výuka Výuka Oběd Výuka Představení oborů FAST
    Den 08:30 - 10:00 10:10 - 11:40 11:40 - 13:30 13:30 - 15:00 15:10 - 16:00
1 Středa 31.8. Des.geometrie Fyzika     Chemie Ústav geotechniky 
2 Čtvrtek 1.9. Des.geometrie Fyzika     Chemie Ústav geodézie
3 Pátek 2.9. Des.geometrie Fyzika     Chemie Knihovnické a informační centrum
4 Sobota 3.9. Des.geometrie Matematika Chemie Volno Volno
5 Neděle 4.9. Volno Volno Volno Volno Volno
6 Pondělí 5.9. Chemie Matematika   Des.geometrie Ústav vodních staveb
7 Úterý 6.9. Des.geometrie  Matematika   Matematika Ústav pozemního stavitelství; Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
8 Středa 7.9. Informatika Informatika   Matematika Ústav stavebního zkušebnictví
9 Čtvrtek 8.9. Informatika Informatika     Matematika Ústav betonových a zděných konstrukcí; Ústav pozemních komunikací
10 Pátek 9.9. Fyzika Fyzika Zakončení    
 


Osnovy předmětů a vyučující

Matematika
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.

 1. Základní vlastnosti funkcí. Kuželosečky. Polynomy. Hornerovo schéma. Rozklad polynomu na kořenové činitele.
 2. Rozklad racionální funkce na parciální zlomky, limity (řešení úpravou), různé typy limit.
 3. Derivace.
 4. Využití derivací.
 5. Asymptoty, průběh funkce.
 6. Aplikace určitého integrálu, ukázkový příklad.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Deskriptivní geometrie
RNDr. Jana Slaběňáková

 1. Elipsa (definice, konstrukce bodů, tečny v bodě elipsy), tečny z bodu a rovnoběžné se směrem.
 2. Kolineace a afinita (aplikace), křivka afinní ke kružnici, Rytzova a proužková kce. Mongeovo promítání – úvod, přímka, bod a rovina.
 3. Mongeovo promítání – bod a přímka v rovině, hlavní a spádové přímky roviny. Základní úlohy.
 4. Mongeovo promítání – zobrazení obrazců v obecné rovině. Základní úlohy. Zobrazení kružnice.
 5. Mongeovo promítání – tělesa, nanesení výšky.
 6. Kolmá axonometrie – úvod, bod, přímka a rovina. Obrazce v průmětnách, kružnice.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Fyzika
doc. Mgr. Jan Martinek, Ph.D. 1. Fyzikální veličiny, jednotky, převody.
 2. Rovnoměrný pohyb.
 3. Rovnoměrně zrychlený pohyb.
 4. Kruhový pohyb.
 5. Pohyb v gravitačním poli (volný pád, vodorovný vrh, šikmý vrh).
 6. Síla, práce, výkon.
 7. Mechanická energie.
 8. Gravitační pole.
 9. Hydrostatika.
 10. Hydrodynamika.
Garantem obsahu a úrovně je prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

Chemie
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

 

 1. Stavba atomu, periodická soustava prvků, oxidační číslo.
 2. Základy anorganického názvosloví.
 3. Stručná charakteristika vybraných skupin prvků.
 4. Základní pojmy z organické chemie, základy organického názvosloví.
 5. Látkové množství.
 6. Hmotnostní zlomek.
 7. Způsoby vyjdřování koncentrace, bilanční pravidlo.
 8. Teorie kyselin a zásad; výpočty pH.
 9. Chemické reakce a jejich zápis rovnicemi.
 10. Stechiometrické výpočty podle chemických rovnic.
Garantem obsahu a úrovně je doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Informatika
Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D.

 1. Úvod do problematiky.
 2. Reprezentace dat v počítači.
 3. Programové vybavení, platformy pro mobilní aplikace.
 4. Počítačové sítě, služby internetu.
 5. Bezpečnost v oblasti informačních technologií, počítačové viry.
 6. Seznámení s fakultním informačním systémem.
Garantem obsahu a úrovně je doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.

 

Organizační informace:

Konání kurzu je podmíněno zdravotní situací v ČR a může být omezeno opatřením vlády ČR nebo MZ ČR, které budou v té době platné.
 

Objednávky prosím provádějte co nejdříve, ale platby až od 15. 8. 2022.

LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 31. 8. až 9. 9. 2022 v době od 8:30 h. do 16:00 h.

Registrace proběhne ve středu 31. 8. 2022 od 8:00 h. (v přízemí budovy Z). Po škole budou připraveny navaděče.

Přednášky budou probíhat v přednáškové místnosti Z108 (vchod z ulice Žižkova 17).

Kromě psacích potřeb se doporučuje donést kalkulačku.

Kurz bude ukončen v pátek 9. září ve 13:00 h., předáním Certifikátu o absolvování LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY.


Doporučené pomůcky a skripta k nahlédnutí

Kromě psacích potřeb se doporučuje donést kalkulačku.

Matematika
Diferenciální počet I, Dlouhý, Tryhuk
Sbírka příkladů z matematiky I, Daněček
Integrální počet I, Daněček, Dlouhý
Sbírka příkladů z matematiky II, Hřebíčková, Slaběňáková, Šafářová
další materiály na stránkách Ústavu matematiky http://math.fce.vutbr.cz/

Deskriptivní geometrie
Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. (ISBN 978-80-7204-626-3)

Fyzika
Kusák I. & Luňák M.: Fyzika - Přehled látky a příklady pro studium na Fakutě stavební VUT v Brně (2016).
Přehled středoškolské fyziky (libovolný autor)
Matematicko fyzikální tabulky (libovolný autor, spíše novější vydání)
další materiály na stránkách Ústavu fyziky http://fyz.fce.vutbr.cz/


Ubytování
V případě zájmu o ubytování na kolejích VUT v Brně kontaktujte recepci (739 329 899, recepce@hotel-palacky.cz).
Nutno uvést, že se jedná o Letní technickou školu, konající se na Fakultě stavební + požadovaný typ ubytování (pokoj pro jednu či dvě osoby).
Ubytování bude zajištěno na kolejích Pod Palackého vrchem, blok A02, Kolejní 2, 612 00 Brno.
Vybavení: pokoje dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem, ledničkou, možnost připojení k internetu za denní poplatek.
Cena ubytování 375,- Kč vč. DPH/osoba/noc při ubytování dvou osob v pokoji, popř. 482,-Kč vč. DPH/osoba/noc při ubytování jedné osoby v pokoji.
Platba při příjezdu v hotovosti, nebo platební kartou. K ceně ubytování se připočítává poplatek z pobytu podle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 30/2020, o místních poplatcích ve výši 21,-Kč/osoba/den, v případě, že pobyt bude ukončen dříve než 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a s výjimkou osob osvobozených od poplatku.

Organizační kontakt:

Lenka Kalová, +420541147651, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Obsahový kontakt:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., +420541147663, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Počet lekcí:

52

Trvání jedné lekce:

00:45 h

Zahájení kurzu:

31.8.2022

Zakončení kurzu:

9.9.2022

Cena za kurz:

1 500,00 Kč

Uzávěrka přihlášek:

31.8.2022

Uzávěrka plateb:

31.8.2022

Poznámka:

Platba v Eurech: 60 EUR   

Garant:

doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., +420541147663, ivo.kusak@vut.cz
 
pixel
 
  WebDesign and System CopyRight © 2001-2023 PSoIT Pavel Schauer