Registrace  Mapa webu |  Server Fyzika  |  Intranet
logo fast
main main2 main
Karta kurzu
pixel
ID: 98
vrátit se zpět

Předmět:

FYZIKA

Ústav:

Ústav fyziky, FAST VUT

Název kurzu:

ŘEšENí PříKLADů Z TECHNICKé FYZIKY, Kurz celoživotního vzdělávání

Kod kurzu:

FYR00098

Náplň kurzu:

Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.

Vzhledem k rozvrhu studentů v zimním semestru 1. ročníku budou probíhat dva paralelní kurzy – v pondělí a úterý; v daném týdnu se bude řešit vždy stejná problematika a je možné si prohodit v případě nutnosti výuku v kurzu z přihlášeného dne za den jiný.

Organizační informace:

Semestr: zimní, školní rok 2019/2020

Den v týdnu: pondělí nebo úterý (v závislosti na jiné výuce a dle osobní volby studentů). Zahájení kurzu je tedy v pondělí 23. 9., nebo v úterý 24. 9. podle zvoleného dne. Zvolený den není třeba hlásit předem. Prezence bude probíhat až na místě.

Čas: 18:00 - 19:40 h

Učebna: Z 108, Žižkova 17, 602 00 Brno

Kurz bude zahájen při dostatečném zájmu ze strany studentů, tj. minimálně 25 přihlášených/den v týdnu.

Organizační kontakt:

Lenka Kalová, +420541147651, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Obsahový kontakt:

Doc. Mgr. Ivo Kusák, Ph.D., +420541147663, kurzy_fyzika@dp.fce.vutbr.cz

Počet lekcí:

13

Trvání jedné lekce:

01:40 h

Zahájení kurzu:

23.9.2019

Zakončení kurzu:

17.12.2019

Cena za kurz:

1 000,00 Kč

Uzávěrka přihlášek:

23.9.2019

Uzávěrka plateb:

23.9.2019

Poznámka:

Platba v Eurech: 40 EUR   

Garant:

Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc., +420541147650, chobola@dp.fce.vutbr.cz
 
pixel
 
  WebDesign and System CopyRight © 2001-2019 PSoIT Pavel Schauer