flag
Ustav fyziky
Doc. Ing. Marta Kořenská, CSc.

Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z120

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7657
tel. GSM O2: +420 72681 7657
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7657
fax: +420 54114 7666
marta@dp.fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Narozen(a): Žatčany
Bydliště : Brno, Česká republika
Studia a vědecké hodnosti :
  1974 Fakulty stavební VUT Brno, specializace pozemní stavby
1989   CSc. v oboru mat.- fyzikálních věd, specializace Fyzika kondenzovaných látek a akustika
2006   Doc. v oboru fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Konzultační hodiny :
čtvrtek 13:00 - 13:50 Z120

Odborné zaměření :

Výzkum akustických metod (Akustická emise, Impuls- echo metody, Nelineární akustická spektroskopie) se zaměřením na studium metod bezdemontážní diagnostiky ve stavebnictví. V této oblasti publikovala 60 mezinárodních příspěvků a přes 80 domácích, viz soupis publikací.

Pedagogické zaměření :

Základní kurs fyziky (laboratorní cvičení)- magisterské a bakalářské studium, garant Fyziky I - kombinované studium, vedení tří doktorandů.

Další informace :

Členka výboru České společnosti pro nedestruktivní testování

Předsedkyně regionální skupiny RS 07 ČNDT- Jižní Morava

Členka redakční rady odborného časopisu pro stavebnictví a strojírenství Konstrukce

Členka Výzkumné rady školitelů Amerického biografického institutu v Raleghu