flag
Ustav fyziky
Mgr. Miroslav Luňák, Ph.D.

Kontakt:
Ústav fyziky, FAST VUT
Žižkova 17
602 00 Brno
Místnost:  Z119

Doručovací adresa České pošty:
Veveří 331/95
602 00 Brno

tel.: +420 54114 7656
tel. GSM O2: +420 72681 7656
tel. GSM T-mobile: +420 60407 7656
fax: 
lunak.m@fce.vutbr.cz
Osobní údaje :
Narozen(a): Uh.Hradiště
Bydliště : Brno, čr
Studia a vědecké hodnosti :
1993 - 1997 SPŠ Uherské Hradiště, slaboproudá elektrotechnika
1997 - 1999 PřF MU Brno-odborná fyzika, přestup na PdF
1999 - 2003 PdF MU Brno, titul Mgr., učitelství fyziky a matematiky pro 2.stupeň ZŠ
2003 - 2007 Ph.D., FAST VUT v Brně.
Vedoucí laboratoře :
Z126
Konzultační hodiny :
pondělí 11:00 - 11:50 Z119
Publikační činnost : soupis publikací

Odborné zaměření :

Přednášky z fyziky

Model a interpretace impedanční spektroskopie stavebních materiálů

Automatizace měření a řízení experimentu

Vlastnosti vrstev a struktur na bázi a-Si:H

Pedagogické zaměření :

fyzikální oblasti vzdělávání

Další informace :

Diplomová práce: Vlastnosti vrstev a struktur na bázi a-Si:H